သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း ခ်င္း(ဂ်င္း)ထည္႔ၾကမည္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၉ (သေရာ္စာ) ေမာင္ေက်ာ္စြာတို႔တိုင္းျပည္မွာ ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္စရာေတြက ေျမေပၚ ေျမေအာက္ ေရေပၚ ေရေအာက္ သယံဇာတေတြလိုပင္ အလြန္ေပါၾကြယ္ဝသည္။ေရေျမသနင္း ရွင္ဘုရင္မင္းတို႔ေခတ္ကစလို႔ ေတာပုန္းႀကီးမ်ားအဖြဲ႔တို႔ ဓါးျပအဖြဲ႔တို႔ အလြန္ေပါမ်ားခဲ႔သည္ ဟူသတဲ႔။အဂၤလိပ္ေခတ္ေရာက္ေတာ႔လည္း ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြ သူပုန္အဖြဲ႔ေတြ ဒုနဲ႔ေဒးနဲ႔ ရွိခဲ႔ၾကသတဲ႔။ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦးေရာက္ျပန္ေတာ႔ ေတာခိုသူေတြ ေသာင္းက်န္းသူေတြ အလံျဖဴ အလံနက္ လက္ပတ္နီ လက္ပတ္ျဖဴ ေရာင္စံုသူပုန္ စသည္႔ျဖင္႔ အမည္နာမ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ႔ၾကျပန္သကိုး။   အဲဒီေနာက္ပိုင္းကေန ယေန႔အထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ႔သည္မွာ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ား လက္ႏွက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေသာင္းက်န္းသူမ်ား တရားဝင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား တရားမဝင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား တရားမဝင္တဝင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ား ေတာခိုသူမ်ား သူပုန္မ်ား စသည္ျဖင္႔ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုႀကီး ၈မ်ိဳး လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား အုပ္စုငယ္ေလးမ်ား စုစုေပါင္း ၁၃၅မ်ိဳးခန္႔ရွိေသာ … Continue reading သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း ခ်င္း(ဂ်င္း)ထည္႔ၾကမည္