မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးဝဏၰေက်ာ္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၂ ဇြန္ ၂၀၁၆ အဘ ဦးေက်ာ္ေအး၊အမိ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔စိန္တိုု႔မွာ ၁၉၇၄ ခုုနွစ္ ေအာက္တိုုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္၊က်ိဳက္ထိုုျမိဳ႕နယ္က သိမ္ဇရပ္မွာ ဦးဝဏၰေက်ာ္ ကိုုေမြး ဖြားခဲ႔တာပါ။ ဦးဝဏၰေက်ာ္သည္ ငယ္စဥ္က သိမ္ဇရပ္က မူလတန္း(နဝရတ္) ၊ပဲခူးျမိဳ႕ က အမွတ္(၃) အထက္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ သိမ္ဇရပ္ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ အေျခခံပညာသင္ယူ တတ္ေျမာက္ခဲ႔တာပါ။ရန္ကုုန္က လႈိင္နယ္ေျမနဲ႔ ဒဂံုုတကၠသိုုလ္မွာတက္ေရာက္ခဲ႔ျပီး B.Sc (Phys) နဲ႔ဘြဲ႕ ရခဲ႔သူတစ္ေယာက္ပါ။ အလုုပ္အကိုုင္အေနနဲ႔ ေဆးဆိုုင္ဖြင္႔ထားတဲ႔ ဦးဝဏၰေက်ာ္ သည္ အနႈိင္းမဲ႔ ေမတၱာ ပညာဒါန သင္တန္းနဲ႔ က်န္းမာေရးကြန္ရက္ လူမႈေရးအဖြဲ႕ေတြမွာ ပါဝင္လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔သူပါ။ သူသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ သထံုုခရိုုင္အလုုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ … Continue reading မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးဝဏၰေက်ာ္

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္နိုုင္ဦး

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၁ ဇြန္ ၂၀၁၆ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ကင္းရြာဇာတိဖြား ေဒါက္တာ ခင္နိုုင္ဦး ကိုု အဘ ဦးတင္လႈိင္၊ အမိ ေဒၚသန္းသန္းေအး တိုု႔မွ ၁၉၈၅ ခုုနွစ္ ဧျပီ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ႔တာပါ။ ငယ္စဥ္ခ်ိန္က ကင္းရြာ မူလတန္း၊အလယ္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ယူခဲ႔ျပီး အထက္တန္းပညာကိုုေတာ႔ ေတာင္စြန္းနဲ႔ဘီးလင္း အထကေတြမွာသင္ၾကားခဲ႔တာပါ။အစိုုးရ အေျခခံပညာသင္ယူလိုု႔အျပီးမွာေတာ႔ မေကြးေဆးတကၠသိုုလ္မွာ ဆက္လက္ပညာသင္ယူခဲ႔ျပီး ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရရွိခဲ႔သူပါ။ ေဒါက္တာ ခင္နိုု္င္ဦး သည္ေမာ္လျမိဳင္ ေဆးရံုုၾကီးမွာ အလုုပ္သင္ဆရာဝန္ အျဖစ္လုုပ္ကိုုင္ခဲ႔ဖူးပါတယ္။ေတာင္စြန္းတိုုက္နယ္ ေဆးရံုုၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ တီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သလိုု၊အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္ လူငယ္တာဝန္ခံတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုုနွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ႔ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုုယ္စားျပဳျပီး … Continue reading မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္နိုုင္ဦး

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ မင္းစိုုးလင္း

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၀ ဇြန္ ၂၀၁၆ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာမင္းစိုုးလင္း ကိုု မြန္တိုုင္းရင္းသားမိဘနွစ္ပါးျဖစ္တဲ႔ ဦးသာခင္ နဲ႔ ေဒၚခင္ျမင္႔ တိုု႔မွ ေရးျမိဳ႕နယ္ ေကာ႔ဒြတ္ေက်းရြာမွာ ၁၉၅၇ ခုုနွစ္ ၾသဂုုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔က ေမြးဖြားခဲ႔တာပါ။ ငယ္စဥ္ကေတာ႔ ေကာ႔ဒြတ္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမွာ စတုုတၳတန္းအထိ ပညာသင္ခဲ႔ျပီး၊အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္းကိုုေတာ႔ မုုဒုုံ အ.ထ.က (၂)မွာ ဆက္လက္ပညာသင္ယူခဲ႔တာပါ။ ေမာ္လျမိဳင္ ေဒသေကာ လိပ္နဲ႔ ရန္ကုုန္ေဆးတကၠသိုုလ္(၂) တိုု႔မွာ တက္ေရာက္ ခဲ႔ျပီး ၁၉၈၅ ခုုနွစ္ မွာေတာ႔ M.B.B.S ေဒါက္တာဘဲြ႕ ရရွိခဲ႔သူပါ။ မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕၊မြန္ဒီမိုုကေရစီပါတီ၊မြန္အမ်ိုဳးသားပါတီ တိုု႔မွာ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူပါ။ေဒါက္တာ မင္းစိုုးလင္း သည္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔က်င္းပ ေရးေကာ္မတီ(ဗဟိုု)မွာလည္း ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူပါ။၁၉၉၀ ခုုနွစ္ အေထြေထြ … Continue reading မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ မင္းစိုုးလင္း

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေအာင္မြန္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၉ ဇြန္ ၂၀၁၆ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေအာင္မြန္ ကိုု က်ိဳက္မေရာ ျမိဳ႕နယ္၊တရနာေက်း ရြာမွာ အဘ ဦးေအာင္သန္း၊အမိ ေဒၚနွင္းေငြ တိုု႔မွ ၁၉၈၃ ခုုနွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔က ေမြးဖြားခဲ႔တာပါ။ တရနာေက်းရြာ အစိုုးရအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ပညာဆည္း ပူးခဲ႔ျပီး ေမာ္လျမိဳင္ တကၠသိုုလ္မွာ B.Sc (Geology)နဲ႔ ေက်ာင္းျပီးခဲ႔ သူ တစ္ဦးပါ။သူဟာ လယ္ယာလုုပ္ငန္းကိုု လုုပ္ကိုုင္ခဲ႔သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုု္ယ္စားလွယ္ ေနရာအတြက္ ျပည္ေထာင္စုုၾကံ႔ခိုုင္ေရးနွင္႔ ဖြံ႕ ျဖိဳးေရး ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္လိုု႔ ေရြးခ်ယ္ခံရသူတစ္ဦးပါ။မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စား လွယ္ (၃၁)ေယာက္အနက္ ျပည္ေထာင္စုုၾကံ႕ ခိုုင္ေရးနွင္႔ ဖြံ႕ ျဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ … Continue reading မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေအာင္မြန္

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၈ ဇြန္ ၂၀၁၆ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ သည္ဘီလူးကၽြန္း၊ေခ်ာင္းဆံုုျမိဳ႕နယ္ ၊ ကြမ္သဲေက်းရြာ ဇာတိဖြားပါ။အဘ ဦးေက်ာ္၊အမိ ေဒၚသြင္တိုု႔မွ ၁၉၇၁ ခုုနွစ္ ေအာက္တိုုဘာ ၁၈ ရက္ေန႕က ေမြးဖြားခဲ႔တာပါ။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ ကိုု ေဒၚမီးမီး လိုု႔လည္းေခၚၾကပါတယ္။ေမာ္လျမိဳင္ တကၠသိုုလ္မွ B.Sc Chemistry နဲ႔ေက်ာင္းျပီးထားတဲ႔သူပါ။ ၂၀၁၅ ခုုနွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေခ်ာင္းဆံုုျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုု္ယ္စား လွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူျဖစ္ပါတယ္ကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရမွီကေတာ႔ ေခ်ာင္းဆံုုျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ျမိဳ႕နယ္ ဘ႑ာေရးမွဴး တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ သူမသည္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုုနွစ္မွ ၂၀၂၁ ခုုနွစ္အထိ ၅ နွစ္တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမွာပါ။လက္ရွိမွာေတာ႔ … Continue reading မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာထိန္လင္း

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၅ ဇြန္ ၂၀၁၆ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာထိန္လင္းသည္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုုးရအဖြဲ႕ ရဲ႕ လူမႈေရး ဝန္ၾကီးတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၅ ခုုနွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ပါတီမွေရြးခ်ယ္ခံခဲ႔ရသူပါ။ ေဒါက္တာထိန္လင္း သည္မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွာေတာ႔ လူမႈေရးဝန္ၾကီးအျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးလိုုက္တဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာထိန္လင္းကိုု ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ မွာ အဘ ဦးကိုုေလး၊အမိေဒၚရင္ေမႊး တိုု႔မွ ၁၉၅၉ ခုုနွစ္ ဧျပီ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ေမြးဖြားခဲ႔တာပါ။ငယ္စဥ္ခ်ိန္ကေတာ႔ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ က စမ္းၾကီး(၁) အ.မ.က၊အမွတ္(၄) အ.လ.က၊ေရႊနတ္ေတာင္ အ.ထ.က တိုု႔မွာ ပညာသင္ၾကားခဲ႔ျပီး ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ ေဆးတကၠသိုုလ္(၂) မွာ ေဒါက္တာဘဲြ႕ ရရွိခဲ႔သူပါ။ ေနာက္ပိုုင္းမွာေတာ႔ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ စမ္းၾကီးမွာ ကိုုယ္ပိုုင္အေထြေထြေရာဂါ ကုုေဆးခန္းဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ျပီး၊ ေဂြးကုုန္းရပ္ကြက္ … Continue reading မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာထိန္လင္း

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး

ေမာ္လျမိဳင္ ၊ ၇ ဇြန္ ၂၀၁၆ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုုတိယသက္တမ္းမွာ ကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး ကိုု အဘ ဦးျမိဳင္၊ အမိ ေဒၚစိန္ညြန္႔ တိုု႔မွ ၁၉၇၆ ခုုနွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ျမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ႔တာပါ။ ေမာ္လျမိဳင္ တကၠသိုုလ္မွာ သခ်ာၤဘာသာရပ္B .Sc (Mathematics)နဲ႔ ဘြဲ႕ရထားသူျဖစ္ျပီး ၊ ငယ္စဥ္ကေတာ႔ သူ႔ရဲ႕ ေမြးဖြားရာဇာတိျဖစ္တဲ႔ ေပါင္ျမိဳ႕ က အ.မ.က(ဆံတိုုက္)၊အ.မ.က (ထန္းေတာ)၊အ.ထ.က (ေပါင္) အစိုုးရအထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ယူခဲ႔ သူပါ။ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမလုုပ္ငန္းနဲ႔ ေစ်းေရာင္းလုုပ္ငန္းေတြကိုု လုုပ္ကိုုင္တဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္ စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး သည္ သမီး နွစ္ေယာက္၊သားတစ္ေယာက္၊ဇနီး တိုု႔နဲ႔အတူ ေပါင္ျမိဳ႕ ၊ဘူတာပိုုင္း၊ေပါင္းရပ္ကြက္ မွာေနထိုုင္ေနသူပါ။ … Continue reading မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး

မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၃ ဇြန္ ၂၀၁၆ မြန္ျပည္နယ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦထြန္းမင္းေအာင္ ကိုုအဘ ဦးၾကည္ထြန္း၊အမိ ေဒၚသန္းျမင္႔ တိုု႔မွ ၁၉၇၆ ခုုနွစ္ ေမလ ၁၀ ေန႔ကေမြးဖြားခဲ႔ တာပါ။ဘီးလူးကၽြန္း၊ေခ်ာင္းဆံုုျမဳိ႕နယ္ ၊ဒရယ္ရြာ ဇာတိဖြားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ မြန္တိုုင္းရင္သားတစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ ဦးထြန္းမင္းေအာင္ ကိုု ဦးသူရေအာင္ လိုု႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ သူဟာ ေမြးဖြားရာဇာတိျဖစ္တဲ႔ ဒရယ္ရြာ အ.မ.က နဲ႔ အ.လ.က ေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ယူခဲ႔ျပီး အထက္တန္းအဆင္႔ ပညာေရးကိုုေတာ႔ ေခ်ာင္းဆံုုျမိဳ႕နယ္ ၊မုုဒြန္းရြာမွာ သင္ယူျပီးေျမာက္ခဲ႔တာပါ။ေမာ္လျမိဳင္တကၠသိုုလ္ ၊အေဝးသင္ဌာနရဲ႕ B.Sc (Maths) ဘာသာရပ္ နဲ႔ ဘဲြ႕ရခဲ႔တာပါ။ လက္ရွိမွေတာ႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္အေနသူ ဦးထြန္းမင္းေအာင္ သည္ ကမာၻလွည္႔ခရီးသြား ဧည္႔လမ္းညႊန္ အလုုပ္နဲ႔ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းအၾကံေပး အလုုပ္ကိုုလုုပ္ ကိုုင္သူတစ္ဦးပါ။စက္ရံုု၊ေစ်းဆိုုင္၊တည္းခိုုခန္းေတြမွာ စာေရး၊မန္ေနဂ်ာအေနနဲ႔ လုုပ္ကိုု္င္ခဲ႔ဖူး … Continue reading မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၇ ေမ ၂၀၁၆ မြန္ျပည္နယ္၊သထံုုျမိဳ႕ ဇာတိဖြား ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ ကိုု ၁၉၈၂ ခုုနွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က အဘ ဦးသန္းစိုုး၊အမိ ေဒၚခင္ေလးႏြယ္တိုု႔မွေမြးဖြားခဲ႔တာပါ။ရင္းနွီးသူေတြကေတာ႔ ကိုုသားၾကီး လိုု႔လည္းေခၚပါတယ္။ ငယ္စဥ္ကေတာ႔ သထံုုျမိဳ႕ ေမာ္ေက်ာ႔ မူလတန္းေက်ာင္းနဲ႔ သထံုု အ.ထ.က(၂) ေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ယူခဲ႔ျပီး၊ေမာ္လျမိဳင္တကၠသိုုလ္မွာ သမိုုင္းဘာ သာျဖင္႔ ဒုုတိယနွစ္အထိတက္ေရာက္ခဲ႔ပါေသးတယ္။ ေနာက္ပိုုင္းမွာေတာ႔ Institute of Technical Education Singapore (Chemical Process Technology)တက္ေရာက္ခဲ႔သူပါ။ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ေစတနာရွင္လုုပ္အားေပးအေနနဲ႔လုုပ္ကိုုင္လာခဲ႔ျပီး ၂၀၁၅ ခုုနွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စား လွယ္ေနရာ အတြက္ သထံုုျမိဳ႕ နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုု ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကိုု္ယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔သူပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနိုုင္ရျပီး မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ … Continue reading မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုုင္ခိုုင္လဲ႔

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၃ ေမ ၂၀၁၆ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုုတိယသက္တမ္း လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ (၃၁)ေယာက္ထဲမွာ ေဒၚခိုုင္ခိုုင္လဲ႔ တစ္ေယာက္လည္းပါဝင္ပါတယ္။အဘဦးလွျမင္႔ အမိ ေဒၚေအးေအးရီ တိုု႔မွ ၁၉၈၀ ခုုနွစ္ ဇူလိုုင္ ၁၄ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္ သထံုုျမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ႔တာပါ။ ငယ္စဥ္ခါ ပညာသင္ၾကားခဲ႔တာကေတာ႔ သထံုု၊ရွမ္းစုုရပ္က အ.မ.က ေက်ာင္း၊ေနာက္ပိုုင္းမွာေတာ႔ ရန္ကုုန္၊လိႈင္ျမိဳ႕နယ္က အ.မ.က ေက်ာင္းေတြနဲ႔ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္က အ.ထ.က (၃)မွာ ပညာသင္ၾကားခဲ႔တာပါ။သူမဟာ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ ဒဂံုုတကၠသိုုလ္မွာဘဲ ဥပေဒဘာသာရပ္နဲ႔ ဘြဲ႔ရခဲ႔တာျဖစ္ျပီး တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအျဖစ္လုုပ္ကိုုင္ခဲ႔သူပါ။ လူမႈေရးလုုပ္ငန္းအေနနဲ႔ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြက ကေလးငယ္ေတြကိုု စိတ္ပိုုင္း ဆိုုင္ရာကူညီေထာက္ပံ႔တာေတြလုုပ္ေဆာင္ခဲ႔သလိုု၊ ၂၀၀၈ ခုုနွစ္ကစျပီး ကိုုယ္ပိုုင္ပရဟိတအဖြဲ႕တည္ေထာင္လိုု႔ ျမန္မာနိုုင္ငံအတြင္းက သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္က်ေရာက္တဲ႔ေဒသေတြထံ သြားေရာက္ကူညီေနခဲ႔သူပါ။နိုုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ စာနယ္ဇင္းသတင္းသမားေတြအတြက္ ဥပေဒ အၾကံအဥာဏ္ေတြနဲ႔ … Continue reading မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုုင္ခိုုင္လဲ႔