ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ (COVID-19) ျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ မီးဖြားျပီးစမိခင္မ်ား ဘာေတြသိထားသင့္ပါသလဲ?

မော်လမြိုင်၊ ၁၁ ဇူလိုင္ ၂၀၂၀

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ကာကြယ္ဖို႔ ေက်ာင္းသို႔မလာမီ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား ဘာေတြေဆာင္ရြက္ရမလဲ?

မော်လမြိုင်၊ ၁၁ ဇူလိုင္ ၂၀၂၀

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ (COVID-19) ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါနဲ႔ သာမန္အေအးမိျခင္းတို႔မွာ ေရာဂါလကၡဏာ ဘာေတြ ကြာျခားလဲ?

မော်လမြိုင်၊ ၁၁ ဇူလိုင္ ၂၀၂၀