ရိုးရာစားေသာက္ဆိုင္ မွ အခ်ိန္ပိုင္းသန႔္ရွင္းဝန္ထမ္းေခၚယူ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၇ ဧျပီ ၂၀၁၉   ေမာ္လၿမိဳင္ျမိဳ႔ရိွ ရိုးရာစားေသာက္ဆိုင္မွာ အခ်ိန္ပိုင္း သန႔္ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းေခၚယူေနပါတယ္။   ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြဟာ- -အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရပါမယ္။ -လစာကေတာ့ ညႇိႏွိုင္းလစာျဖစ္ျပီး -ပြဲစားမွတစ္ဆင့္ လာေလၽွာက္ျခင္းမျပဳဘဲ CV form၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ တို႔နဲ႕အတူ အမွတ္ 17C၊ တနသာရႌလမ္း၊ ဘိုကုန္းရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဖုန္းနံပါတ္ 09 444 478 168 သို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။   Mawlamyine Daily