ေမာ္လၿမိဳင္ေထြအုပ္မွ ဝန္ထမ္းေခၚေန

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ဝန္ထမ္းေနရာ ၁၅ ေနရာအတြက္ေခၚယူေနတာပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ပန္းပဲတန္းရပ္၊ ရံုးႀကီးလမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ စုေပါင္းရံုးထံ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Mawlamyine Daily

Smart Campus Myanmar မွဝန္ထမ္းေခၚယူ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉   ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔ရိွ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ Smart Campus Myanmar မွ Sale and Customer Service Assistant ရာထူးအတြက္ ဝန္ထမ္းေခၚယူေနပါတယ္။   အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘြဲ႕ရျပီး အသက္ ၂၀ မွ ၃၀ ၾကားရိွသူ၊ လုပ္ငန္း အေတြ႕ အၾကဳံ ၁ ႏွစ္ရိွျပီး ကြန္ျပဴတာ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သူျဖစ္ရပါမယ္။ လစာကေတာ့ ၂သိန္းမွ ၃သိန္းအထိ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားလုိ႔ ေလ်ွာက္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ CV ကို tnlin@asiastarmar.com သို႔ ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ျပီး အေသးစိတ္သိခ်င္ရင္ေတာ့ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၉၆၅၀၅၄၁၃၁ ကို … Continue reading Smart Campus Myanmar မွဝန္ထမ္းေခၚယူ

လူငယ္ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းအတြက္ အလုပ္သင္၀န္ထမ္း ၂ဦး ေခၚယူ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉   ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ မွာရိွတဲ့ National Enlightenment Institute (NEI) မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းေခၚယူေနပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရရင္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔မွ ႏို၀င္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္မယ့္ လူငယ္နွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းအတြက္ အလုပ္သင္ ၀န္ထမ္း အေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္ရမွာပါ။ အလုပ္သင္ကာလ အျဖစ္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အတြင္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။   စိတ္ဝင္စားလုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခ်င္သူေတြဟာ- • National Enlightenment Institute (NEI) မွ ျပဳလုပ္ေသာ လူငယ္နွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသား/သူေဟာင္း • မတူညီေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြလုပ္ကိုင္နိုင္သူ • … Continue reading လူငယ္ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းအတြက္ အလုပ္သင္၀န္ထမ္း ၂ဦး ေခၚယူ

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ရိွ Fortune(Broadband)Showroom မွ ဝန္ထမ္းမ်ား ေခၚယူ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ရိွ Fortune(Broadband)Showroom မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ေအာက္ပါ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းေခၚယူေနပါတယ္။ Branch Manager - (1) Posts 2. Senior Engineer - (1) Post 3. Assistant Sales Manager - (1) Post 4.Direct Sale (Junior Level) - (1) Post 5.Sales Centre (Showroom) - (2) Posts 6. Cashier - (1) Post 7. Admin Assistant - (1) Posts 8.Security - … Continue reading ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ရိွ Fortune(Broadband)Showroom မွ ဝန္ထမ္းမ်ား ေခၚယူ