သမာဓိကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း-ေမာ္လၿမိဳင္အတြက္ ဝန္ထမ္းေခၚယူ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၃ ဇြန္ ၂၀၁၉   သမာဓိကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း-ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ Accountant ရာထူးေနရာအတြက္ ဝန္ထမ္း ၁ ဦး ေခၚယူေနပါတယ္။ ဒီရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူဟာ LCCI level 2 သို႔မဟုတ္ 3 ၿပီးသူျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ျပီး Microsoft office applications (word, excel, power point), email စသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရပါမယ္။ စကားေျပာဆိုမႈေျပျပစ္သူျဖစ္ရပါမည္။   စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနနဲ႔ သမာဓိေက်ာင္းရံုးခန္း (သံလြင္ဥယ်ာဥ္ အေနာက္လမ္း ) မွာ မနက္ ၈:၃၀ မွ ညေန ၄:၀၀ အတြင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။   Mawlamyine Daily

အေမရိကန္သံရုံးမွ ဝန္ထမ္းေခၚယူ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၉ ဇြန္ ၂၀၁၉   အေမရိကန္သံရံုးမွာ Human Resources Assistant (Recruitment) ရာထူး၊ Legal Specialist (Advisor) ရာထူး၊ Engineer (Electrical) ရာထူးနဲ႔ Supervisory Financial Specialist (USAID) ရာထူးေတြအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေတြေခၚယူေနပါတယ္။   ရန္ကုန္ အေမရိကန္သံရုံးက ေခၚတဲ့အလုပ္ေၾကာ္ျငာေတြကုိ ၾကည့္ဖုိ႔အတြက္ အေမရိကန္သံရုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္တဲ့ https://mm.usembassy.gov/embassy/jobs/ ကုိဝင္ၿပီး "Electronic Recruitment Application (ERA)" ကုိႏွိပ္ပါ၊ အဲဒီေအာက္မွာ လက္ရွိေခၚေနတဲ့ရာထူးေတြအားလုံးကုိ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   Mawlamyine Daily

ေမာ္လျမိဳင္က သမာဓိကိုုယ္ပိုုင္ေက်ာင္းမွာ ဝန္ထမ္းေခၚေနျပီ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၉ ေမ ၂၀၁၉ သမာဓိကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း-ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါရာထူးမ်ား ခန့္ထားလိုပါသည္။ ၁။ Class Tutors ၂ ဦး ဘြဲ႕တစ္ခုခုရထားသူ၊ B.Ed, M.Sc or M.A ရထားသူ ဦးစားေပးမည္။ ၂။ Study Guide ၈ ဦး ဘြဲ႕တစ္ခုခုရထားသူ၊ B.Ed, M.Sc or M.A ရထားသူ ဦးစားေပးမည္။ အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ေရရွည္ လုပ္လိုသူ ျဖစ္ရမည္။ ၃။ အမ်ိဳးသား ေဘာ္ဒါအုပ္ ၁ ဦး ဘြဲ႕တစ္ခုခုရထားသူ၊ B.Ed, M.Sc or M.A ရထားသူ ဦးစားေပးမည္။ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအၿငိမ္းစား (သို႔) ေဘာ္ဒါအုပ္လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳရွိထားသူကို ဦးစားေပးမည္။ ၄။ ေက်ာင္းရံုးဝန္ထမ္း … Continue reading ေမာ္လျမိဳင္က သမာဓိကိုုယ္ပိုုင္ေက်ာင္းမွာ ဝန္ထမ္းေခၚေနျပီ

အေမရိကန္သံရုံးမွာ ၀န္ထမ္းေခၚယူ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၃ ေမ ၂၀၁၉   အေမရိကန္သံရုံးမွာ အလုပ္ေတြေခၚေနပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ လုံၿခဳံေရးႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (Guard Supervisor)၊ အႀကီးတန္း ဂုိေဒါင္လုပ္သား (Senior Warehouseworker)၊ အေထြေထြျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္သား (Maintenance Worker - General) နဲ႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္သား-ပန္းရံ (Maintenance Worker-Mason) ရာထူးေတြအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေတြေခၚယူေနပါတယ္။ ဒီလစ္လပ္ေနတဲ့ ရာထူးေတြနဲ႔ အက်ဳိးခံစားခြင့္ပတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကုိ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ https://erajobs.state.gov/dos-era/mmr/vacancysearch/searchVacancies.hms မွာၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။   Mawlamyine Daily Ref: US Embassy Rangoon