“မြန္ျပည္နယ္က က်ေနာ္႔ကိုု ပိုုင္သြားျပီ”

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၈ မတ္ ၂၀၁၆ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အဆိုုျပဳ ခံထားရတဲ႔ ဦးမင္းမင္းဦး နွင္႔ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္း။ မြန္ျပည္နယ္၊ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ေတာင္စြန္းေက်းရြာေနထိုုင္တဲ႔ ဦးမင္းမင္းဦး ဟာ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကာလက ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္အတြက္ NLD ပါတီမွ အေရြးခံခဲ႔ရသူပါ။ လက္ရွိ ဒုုတိယအၾကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း လႊတ္ေတာ္ဒုု- ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူပါ။နိုုင္ငံေတာ္ သမၼတသစ္က မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ဖိုု႔ အဆိုုျပဳခံထား ရသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အဆိုုျပဳခံထား ရတဲ႔ ဦးမင္းမင္းဦး နဲ႔ Mawlamyine Daily တိုု႔ လႊတ္ေတာ္ ဒုု - ဥကၠ႒ ရံုုးခန္းမွာ မတ္လ ၂၈ … Continue reading “မြန္ျပည္နယ္က က်ေနာ္႔ကိုု ပိုုင္သြားျပီ”