အိမ္ႏွင့္ေျမေရာင္းမည္

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၂၄ မတ္ ၂၀၁၆ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္ ရွမ္းစုရပ္ သုတလမ္း အမွတ္(၂) RCတစ္ထပ္တိုက္အိမ္ ေျမအက်ယ္(၂၈×၁၁၅)ေပ ဘိုးဘြားပိုင္တစ္ဦးတည္း အမည္ေပါက္ ဂရံေျမ ကို ေငြက်ပ္သိန္း(၁၃၀၀) ညွိႏႈိင္းေစ်းျဖင့္ေရာင္းမည္ ။ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း ၀၉၇၉၂၃၅၆၇၉၇ / ၀၉၄၉၈၉၂၁၇၀ Mawlamyine Daily ရ႕ဲ ေမာ္လၿမိဳင္တခြင္ေစ်းဝယ္ၾကမယ္ အစီစဥ္မွေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။