ဇူလိုင္လ ၉ရက္ေန႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြေၾကးလဲလွယ္ ေစ်းနႈန္းမ်ား

မော်လမြိုင်၊ ၉ ဇူလိုင္ ၂၀၂၀ ကာတွန်း - သာဒိုး