လူထုအသံ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း အစီအစဉ်_26Oct2020…

https://web.facebook.com/mawlamyinedaily/videos/2184104191722081

“ဒီ ၂၀၂၀ အလွန် တက်လာမည့်အစိုးရကို အရောင်အသွေး စုံလင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖြစ်စေချင်ပါတယ်၊ တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် အစိုးရနှစ်ဆက်မှာဆိုရင် အရောင်အသွေးတစ်မျိုးထဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး၊ ပါတီငယ်တွေရဲ့အသံတွေကလည်း ပါမလားဘူး”ဦးအောင်လွင် (မွန်တိုင်းရင်းသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း)ရေးမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။လူထုအသံ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း အစီအစဉ်

#NEI‘s Election Info Desk မှရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သည်။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s