မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်

https://web.facebook.com/mawlamyinedaily/photos/a.522678887902032/1827185464118028/

မော်လမြိုင်၊ ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀

ပြည်နယ်အဆင့်ရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ ဇယား(၂)ပါ အကြောင်းအရာများကိုသာ ဆွေးနွေးအတည်ပြုဆုံးဖြစ်ကြတာပါ။

Infographic – #NEI‘s Election Info Desk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s