ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်

https://web.facebook.com/mawlamyinedaily/photos/pcb.1827185260784715/1827179794118595

မော်လမြိုင်၊ ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ၂ ရပ်ပေါင်းကို ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ထိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပြည် ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။အဆိုပါ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဇယား (၁)ပါအကြောင်းအရာများကို လွှတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေးကြရတာပါ။

Infographic – #NEI‘s Election Info Desk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s