“ပြည်သူ့ရဲ့အသံ လွှတ်တော်အသံဖြစ်အောင် ကူညီသွားမယ်”

ဒေါ်ညွှန့်ရီ (ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း)ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်-၁ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

(ယခု အစီအစဥ်သည် #NEI‘s Election Info Desk ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် #Mawlamyine Daily တွင်ဖော်ပြသည်။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s