ေမာ္လၿမိဳင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန ၌ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားကို (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ပထမအပတ္တြင္ စတင္ေတာ့မည္

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၃၁ ေမ ၂၀၂၀

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ “ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန” တြင္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဓာတ္ခြဲပညာရွင္မ်ားသည္ –

  • အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈသင္တန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊
  • တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ပညာရွင္မ်ားက ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး) တြင္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ေမာ္လီက်ဴလာနည္းပညာျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အလႉရွင္ ေဝေအာင္ကမာၻေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီလီမီတက္မွ ပံ့ပိုးလႉဒါန္းထားေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ဓာတ္ခြဲပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ဇီဝလုံၿခဳံမႈအဆင့္ (၃) တီဘီ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ “ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ေမာ္လၿမိဳင္)” အျဖစ္ တည္ေထာင္ကာ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

(၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ပထမအပတ္မွ စတင္၍ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ေမာ္လၿမိဳင္) ၌ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈအတြက္ မွန္ကန္ တိက်မႈအရွိဆုံး (Gold Standard) ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ Real time RT-PCR နည္းပညာျဖင့္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ႏွင့္ လာရႈိးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Mawlamyine Daily

Ref: က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s