ရက္ ၉၀ ေန႐ုံျဖင့္ မဲေပးခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥ မြန္ပါတီ ကန္႔ကြက္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀
(သတင္း)
 
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုးရက္ေပါင္း ၉၀ ထက္မနည္း ေနထိုင္႐ုံျဖင့္ ၄င္းတို႔ေရာက္ရွိေနေသာ မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲေပးခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥကို မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီက ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၀)တြင္ ပါရွိေသာ “အနည္းဆံုးရက္ေပါင္း ၁၈၀ ထက္မနည္း” ဆိုသည့္စကားရပ္ကို “အနည္းဆံုးရက္ေပါင္း ၉၀ ထက္မနည္း” ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးျပင္ဆင္ခ်က္အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က မဲခြဲအတည္ျပဳလိုက္သည္။
 
မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၀) ပါျပဌာန္းခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကား၌ပင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပီး လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲအတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ “ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔က တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ ေစတနာမရွိဘူးေပါ့ဗ်ာ ဒီလိုကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားမွာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈလည္းမရွိဘူး အမွန္မွာ ဥပေဒတစ္ခုျပင္မယ္ဆိုရင္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအားလံုးကို ေခၚျပီးေတာ့ ၫွိႏႈိင္းဖို႔သင့္တယ္ အခုက အတင္းအၾကပ္လုပ္သြားတာ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြအားလံုးက ဘယ္သူမွ လက္မခံႏိုင္ဘူး” ဟု မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။
 
မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနႏွင့္လည္း မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၀) ပါအတိုင္း ဆႏၵမဲေပးခြင့္ျပဳပါက ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္၏ စစ္မွန္ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာမည္ဟု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ကန္႔ကြက္ထားသည္။
 
အဆိုပါ ရက္ေပါင္း ၉၀ ကိစၥကို ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ၊ ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ ခူမီး(ခမီး) အမ်ဳိးသားပါတီ ဇုီမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဓႏုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းနီ(တိုင္းလ်န္) ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမိဳအမ်ဳိးသားဒီမိုေရစီပါတီ စသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၁၄ ပါတီတို႔ကလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ကန္႔ကြက္ထားသည္။
 
ရက္ေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ေနထိုင္သည္ဆို႐ုံျဖင့္ အဆိုပါေဒသ၏ကိုယ္စားလွယ္အား ေရြးခ်ယ္မဲေပးခြင့္ရရွိျခင္းသည္ မူရင္းေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားအေပၚ မ်ားစြာထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ မူလေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေစသည္ဟု တိုင္းရင္းသား ၁၄ ပါတီက ေျပာထားသည္။ “တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ မဲေပးႏိုင္တဲ့အေရအတြက္ အင္မတန္နည္းတယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီႏိုင္ငံမွာ သယံဇာတေတြထြက္တဲ့နယ္ေျမေတြဟာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြျဖစ္တယ္ ဒီေနရာမွာ migrant ေတြအလံုးအရင္းဝင္ေရာက္လာတာရွိတယ္ ေနာက္နယ္စပ္ျမိဳ႔ေတြဆိုတာလည္း တိုင္းရင္းသားေဒသေတြ အဲဒီတိုင္းရင္းသားေဒသမွာ ရက္ေပါင္း ၉၀ အေနစာရင္းျပျပီးေတာ့ သူတို႔ကို မဲေပးခြင့္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီေဒသမွာ အျမဲေနတဲ့တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ေပါ့ဗ်ာ အဲလိုမ်ဳိမျဖစ္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ကန္႔ကြက္တာ” ဟု ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာသည္။
 
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၀) ပါအတိုင္း ဆႏၵမဲေပးခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လြတ္လပ္တရားမွ်တမႈကိုလည္း ထိပါးရာေရာက္သည္ဟုလည္း တိုင္းရင္းသားပါတီတို႔က ေထာက္ျပထားသည္။
 
Mawlamyine Daily
ဟံင္သာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s