မြန္ပါတီက အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မည္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀
(သတင္း)
 
မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနႏွင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တို႔က ေျပာသည္။
မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနႏွင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ျပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟို) ကို အဖြဲ႔ဝင္ ၁၆ ဦးတို႔ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလဒုတိယအပတ္ခန္႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီျဖစ္သည္။
 
ပါတီအေနျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟုဆိုထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ပါတီတြင္း၌ အမ်ဳိသမီးႏွင့္ လူငယ္ ပါဝင္မႈ အားနည္းေနဆဲဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔က ေျပာသည္
“အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ လူငယ္ ဘယ္ႏွရာခိုင္ႏႈန္း ပါရမယ္ဆိုတာ သတ္မွတ္ထားတာ မရွိဘူး၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေလွ်ာက္တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ (အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ လူငယ္) ဘယ္ေလာက္ထိ ပါလာႏိုင္မလဲ အဲဒါကို ၾကည္းျပီးဆံုးျဖတ္ေပးရမယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဖိတ္ေခၚထားတယ္” ဟု မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။
 
ပါတီတြင္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္အင္အား နည္းပါးေနသည့္အေနအထားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပါတီတြင္ ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရန္လည္း ပါတီက ဖိတ္ေခၚထားသည္။
 
မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီသည္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ မြန္အင္အားစုတို႔ ပူးေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ပါတီျဖစ္ျပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ပါတီတည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုးတြင္ စည္း႐ုံးမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းထိ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီတြင္ ပါတီဝင္အင္အား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔ထံမွ သိရသည္။
 
Mawlamyine Daily
ဟံင္သာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s