မြန္ျပည္နယ္က သက္ငယ္မုဒိန္း က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲခဲ့သူမ်ားျဖစ္ဟုဆို

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းက သက္ငယ္မုဒိန္း က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့က ေျပာသည္။

သက္ငယ္မုဒိန္းက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၄ ႏွစ္ၾကား အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး က်ဴးလြန္သူအမ်ားစုသည္ ရင္းႏွီးသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း ထူးျခားစြာ ေတြ႔ရွိရသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠဌက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရင္း ထည့္သြင္း ေျပာခဲ့သည္။

“ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲ ဘာေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သူေတြက မိသားစုဝင္ေတြျဖစ္ေနတာလဲဆိုတာကို ျပန္ေျခရာေကာက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးကို အေျခခံတယ္ဆိုတာကိုလည္း ထူးထူးျခားျခား ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္ ပံုမွန္စိတ္အေျခအေနမရွိပဲ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒီလိုျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္တာကို ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္” ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က သက္ငယ္မုဒိန္း ၃၅ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ သက္ငယ္မုဒိန္း ၄၁ မႈထိ ျဖစ္ပြားမႈတိုးလာသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

“တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ (သက္ငယ္မုဒိန္း) တိုးလာျခင္းကလည္း တစ္ဘက္ကၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုမ်ဳိးအမႈေတြက အရင္တုန္းက သက္ဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရး၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းဆီကို ေရာက္မလာပဲနဲ႔ ေပ်ာက္သြားတာမ်ားပါတယ္ အခုေနာကပိုင္း ပြင့္လင္းျမင္သာလာတဲ့အေျခအေနေၾကာင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္တဲ့အေျခအေနကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေတြးၾကည့္လို႔ရတယ္ တစ္ဘက္ကၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးရဲ႔ ဆိုးက်ဳိးေတြ တျဖည္းျဖည္း ႐ုိက္ခတ္လာတယ္လို႔ ထင္လို႔ ျမင္လို႔ ေတြးေတာလို႔ ရပါတယ္” ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း အျဖစ္မ်ားလာေနသည့္ သက္ငယ္မုဒိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို ဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲ၊ ၾကံဳေတြ႔လာလွ်င္ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ရမလဲဆိုသည့္အသိကို သိရွိထားႏိုင္ရန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ျပီး ကေလးမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္ကာကြယ္တားဆီးသည့္ အသိပညာေပးမႈကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

Mawlamyine Daily
ဟံင္သာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s