ျပည္နယ္အစိုးရကို အဂတိေကာ္မရွင္ထံအပ္ဖို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြး

ျပည္နယ္အစိုးရကို အဂတိေကာ္မရွင္ထံအပ္ဖို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြး

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀
(သတင္း)

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၃)ရက္ေန႔ကက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေမာ္လျမိဳင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းတင္ဒါကိစၥမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈ မူဝါဒ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းေမးျမန္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၁/၂၀၁၇ အရ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ဆိုရင္ ဌာနေတြ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္ သိန္း ၁၀၀ အထက္ဆိုရင္ တင္ဒါေခၚယူရမယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ထိလည္း သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္တဲ့ဟာေတြ ျပည္နယ္က လုပ္ေနတာေတြရွိေနတယ္ ဒါေတြကို ဘယ္လိုထိန္းေက်ာင္းေပးမလဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ဒီကိစၥေတြကို အဂတိေကာ္မရွင္ထံ ေပးပို႔ျပီးေတာ့ စစ္ေဆးဖို႔သင့္ပါတယ္” ဟုေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္က ေျပာသည္။

တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တင္ဒါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေက်ာ္က ေျပာသည္။

“လုပ္ငန္းသဘာဝအရေသာ္လည္းေကာင္း နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအရေသာ္လည္းေကာင္း တင္ဒါအကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအေနနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို အဆိုျပဳျပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႔ရွိပါတယ္ ဒီလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႔ကလည္း သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကေနျပီးေတာ့ အခ်ိန္မီ အရည္အေသြးျပည့္မီခ်င္းရွိေအာင္ စိစစ္ျပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးဦးဝဏၰေက်ာ္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးပံုစံသည္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းျဖင့္ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ပဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မွတ္ခ်က္ေပးေသာ ကုမၸဏီကိုသာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ေနသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

၄င္းျပင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္က တင္ဒါေခၚေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အတၲရံျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေတာ့လည္း တင္ဒါေစ်းအနည္းဆံုးျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သည့္ကုမၼဏီကို မေရြးခ်ယ္ပဲ က်ပ္သိန္း ၃၅၀၀ ေက်ာ္ကြာျခားသည့္ ကုမၼဏီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ကိစၥသည္လည္း လႊတ္ေတာ္ထံ တိုင္ၾကားမႈရွိေနသည္ဟုလည္း ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအျပီး ေမးျမန္းခဲ့ရာ ထိုကိစၥအေပၚ မွတ္ခ်က္မေပးလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

#Mawlamyine Daily
ဟံင္သာ

#MonParliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s