ပလပ္စတစ္ကို ေက်ာက္မီးေသြးအစားထိုးေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး MCL ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း

ပလပ္စတစ္ကို ေက်ာက္မီးေသြးအစားထိုးေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး MCL ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းl

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀

မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာျမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ Mawlamyine Cemant Ltd. MCL ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတြင္ ပလပ္တစ္ကို ေက်ာက္မီးေသြးအစားထိုးေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ၫွိႏႈိင္းထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမ်ားအနက္မွ MCL တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစက္႐ုံ ၂၀ MW ၂ လံုးအား ပလပ္စတစ္ (Refuse Derived Fuel) ကို ေက်ာက္မီးေသြးအစားထိုး ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာဗဟိုေကာ္မတီ (အဌမ) အႀကိမ္အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ပလပ္စတစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမ်ားတြင္ ေလာင္စာအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းကာ အစီအမံမ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါရွိသည္။

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံျပီး MCL ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံသို႔ ပလပ္စတစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ၫွိႏႈိင္းထားျပီး စက္႐ုံမွ သေဘာတူပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အစီအမံမ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

“အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔အညီေပါ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ MCL နဲ႔ ၫွိႏႈိင္းတယ္၊ ၫွိႏႈိင္းလို႔ သေဘာတူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးေနရာမွာ ပလစ္စတစ္အစားထိုးမယ္ေပါ့ သေဘာကေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးကို ေလွ်ာ့ခ်တာေပါ့ ဒါကေတာ့ ၫွိႏႈိင္းတဲ့အဆင့္ပဲရွိေသးတယ္ တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔က စက္႐ုံရဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္လိုတယ္” ဟု ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာျဖင့္ လည္ပတ္သည့္အတြက္ MCL ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံကို ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားတို႔က ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိျပီး ေက်ာက္မီးေသြးအစား အျခားေလာင္စာျဖင့္ လည္ပတ္ေပးရန္လည္း ေဒသခံတို႔က ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံကို ကန္႔ကြက္ေနတာမဟုတ္ဘူး ေက်ာက္မီးေသြးကို ကန္႔ကြက္ေနတာပါ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးမသံုးပဲနဲ႔ တျခားေလာင္စာတခုခုကို သံုးေစခ်င္တယ္ အစားထိုးသံုးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာ” ဟု က်ဳိက္မေရာျမိဳ႔နယ္ မယ္က႐ုိေက်းရြာခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုအတူ MCL ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံကို ေက်ာက္မီးေသြးအစား အျခားေလာင္စာျဖင့္ လည္ပတ္ရန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကလည္း တိုက္တြန္းထားတာရွိသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသံုးေလာင္စာျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွစကာ စီးပြားျဖစ္ ၂၄ နာရီ လည္ပတ္ေနျပီး တေန႔လွ်င္ ဘိလပ္ေျမတန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ ထုတ္လ်က္ရွိသည္။

Mawlamyine Daily
ဟံင္သာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s