မြန္ျပည္နယ္ရိွေက်ာင္းသားမ်ားအား SCG ရဲ႕ Sharing the Dream ပညာသင္ဆုေပးအပ္ပြဲ ျပဳလုပ္

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉

SCG ရဲ႕ Sharing the Dream ပညာသင္ဆုကို ရန္ကုန္တိုင္းနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းက အထက္တန္းေက်ာင္းသား ၃၀၀ ဦးအားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ‘ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ Circular Living အတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား’ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္ျမိဳ႕ ျပည္နယ္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအပါအဝင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းေပးအပ္မည့္ပညာသင္ဆု စုစုေပါင္း ၃၀၀ ဆုမွ ပညာသင္ဆု ၁၅၀ ကို မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိလူငယ္ေတြကို ေပးအပ္ခဲ့တာပါ။

SCG Sharing the Dream 2019 အစီအစဥ္ဟာ SCG ရဲ႕ လူထုအက်ိဳးျပဳအစီအစဥ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ထူးခြၽန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ ၈ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ၾကားေရးလမ္းေၾကာင္းကို အရွိန္ျမႇင့္တင့္ေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စတင္ခဲ့တာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုရရိွတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ကိုယ္တို္င္အတြက္၊ မိသားစုမ်ားအတြက္နဲ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္သာမကပဲ တိုင္းျပည္အတြက္ပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံသစ္ကိုဖန္တီးၾကမယ့္ သူတို႔ရဲ႕အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ ရည္႐ြယ္တာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္တြင္ ‘Passion for Better in Circular Living,’ (ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ Circular Living အတြက္စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား) ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ SCG သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းရန္ ယင္းတို႔၏အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား Circular Economy ဆက္ႏြယ္မႈကို လုံေလာက္စြာရရွိေရးတို႔ကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုရရွိေသာေက်ာင္းသား ၁၅၀ အား မြန္ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း၊ ႏွင့္ MCL (Mawlamyine Cement Limited) ၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သူ Mr. Hatsachai Prahanphap တို႔က ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုရရွိေသာေက်ာင္းသားမ်ား ကို SCG မွ ေငြက်ပ္ ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူငယ္ေတြကို ပညာေရးအေထာက္အပံ့ေပးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေအာင္ ျပည္သူျပည္သားေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကတိေပးထားခဲ့တဲ့အတိုင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘဝတစ္ခုရရွိရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရပ္တည္မႈ၊ မိသားစုအေပၚေက်းဇူးသိတတ္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရး အေျခအေနရွိသည့္ ထိုက္တန္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံေသာေက်ာင္းသားမ်ားမည္သူကိုမဆို ပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ MCL (Mawlamyine Cement Limited) ရဲ႕မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Mr. Hatsachai Prahanphap က ဆိုပါတယ္။

“အားေကာင္းေသာ ပညာေရးအေျခခံရွိတဲ့ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားက အနာဂတ္မွာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ဘဝအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မားတဲ့အထိ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္ပါတယ္။ ‘Sharing the Dream 2019’ အတြက္ ‘ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ Circular Living အတြက္စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား’ ဟူေသာအမည္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ဖန္တီးခ်င္မည့္စိတ္မ်ား တိုးတက္လာေအာင္ဖန္တီးဖို႔ SCG မွျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ SCG လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားမွာေတာင္ ကုမၸဏီအတြင္းစြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုခြဲျခားထားသည့္ Circular Economy အက်င့္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာလူငယ္မ်ားက အဓိကေနရာမွပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည့္ Circular Economy သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရဲ႕ အျမင့္မားဆုံးပန္းတိုင္ သို႔ ေရာက္ရွိေစမည့္ ေသာ့ခ်က္ဆိုတာကို SCG မွယုံၾကည္ပါတယ္” လို႔လဲ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Sharing the Dream 2019 အခမ္းအနားမွာ မၾကာေသးမီက ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ SCG Sharing the Dream ASEAN Camp 2019 ႏွင့္ SD Symposium 2019 အခမ္းအနားကိုပထမဦးဆုံးအႀကိမ္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ Sharing the Dream တကၠသိုလ္ပညာသင္ဆုရရွိခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ခ်ိန္တြင္ရရွိခဲ့ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေအာင္ျမင္စြာဆက္ဆံေရးေသာ့ခ်က္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ဗဟုသုတရဖြယ္မွ်ေဝၿပီး ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“လူတိုင္းဒီကမာၻေပၚမွာေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးေပါင္းစည္းၿပီး ကမာၻေျမကိုကယ္တင္ဖို႔အေကာင္းဆုံးေသာ အရာကိုလုပ္ၾကရပါမယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ တစ္ခါသုံးပလတ္စတစ္အိတ္ေတြ အသုံးျပဳျခင္းကိုေလ်ာ့ခ်တာမ်ိဳး၊ ကိုယ္ပိုင္အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းကိုယူလာတာမ်ိဳး၊ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်အမႈိက္ေတြကိုခြဲျခားစြန႔္ပစ္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္ၾကရပါမယ္။ “SCG ရဲ႕ SD Symposium 2019 ပြဲ၊ SCG ႐ုံးခ်ဳပ္ 100-Year Green Building သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၊ စြန႔္ပစ္ပလတ္စတစ္ဘူးခြံမ်ားမွငါးအိမ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ Recycled plastic road (စြန႔္ပစ္ပလတ္စတစ္မ်ားအသုံးျပဳထားသည့္ ပလက္စတစ္လမ္း) စက္႐ုံလမ္းခင္းျခင္းတို႔တြင္ပါဝင္ရျခင္းေတြဟာ SCG မွတဆင့္ ပ်ံ႕ပြားလာေနသည့္ လက္ရွိသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ကမာၻေျမႀကီးရဲ႕အေျခအေနေတြကိုျပသေနတဲ့ Circular Economy ရဲ႕အဓိပၸါယ္ကိုအတြင္းက်က်သိႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။” ဟု ရန္ကုန္၊ေဆးတကၠသိုလ္ ၂ မွ ေကာင္းထက္စံက ဆိုပါတယ္။”

ဒီအစီအစဥ္ဟာ လက္ရွိေကာလိပ္အဆင့္တြင္ပညာသင္ၾကားေနၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းပညာသင္ဆု တြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာပါဝင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအပါအဝင္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံးအတြက္ပါ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပညာသင္ဆုမ်ားအပါအဝင္ SCG သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး SCG Sharing The Dream ျဖင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ဆု ၁၉၀၀ ေက်ာ္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ SCG သည္ ျမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသား ၆၀၀၀ ေက်ာ္အား ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္ေနပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s