ေပ်ာက္ေပ်ာက္ရွာရွာ ေမာ္လျမိဳင္

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၃၁ ဇူလိုင္ ၂၀၁၉
 
ပိုင္ရွင္ထံျပန္လည္ရရွိေရးMawlamyine Daily ထံေဖာ္ျပေပးရန္ ေပးပို႔လာတ့ဲအတြက္ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ရွာရွာ ေမာ္လၿမိဳင္ အစီစဥ္မွေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 
ပိုင္ရွင္အေနန႔ဲ ဖုန္းနံပါတ္ 09 777 8000 23 ထံဆက္သြယ္နိုင္သည္လို႔ ေပးပို႔ထားပါတယ္။
 
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s