ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ DAN Application

Untitled
ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၁ ဇြန္ ၂၀၁၉
 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ အသိေပးမိုဘိုင္း Application Disaster Alert Notification DAN Application ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းလို႔ရနိုင္တဲ့ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူေတြဆီကို သတိေပးခ်က္ေတြအခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေပးပို႔နိုင္ဖို႔နဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ mobile application တခု ျဖစ္ပါတယ္။
 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္နိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ေတြ၊ ေဘးကင္းေစေရးအတြက္ အၾကဳံျပဳခ်က္ေတြ၊ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ ရမယ့္ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္း အရာမ်ိဳးစုံတို႔ကို တစ္ေနရာထဲမွာ စုစည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ DAN Mobile App ကို မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ အလြယ္တကူ အသုံးျပဳနိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးဆြဲထားပါတယ္။ DAN Mobile App ကို မိမိတို႔ရဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းထဲမွာ လြယ္လင့္တကူထည့္သြင္းနိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အခ်က္ေတြကေတာ့-
 
၁။ မိမိတို႔ရဲ့ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး DAN Application ကို Play Store ဒါမွမဟုတ္ Apple Store မွာ DAN Myanmar လို႔႐ိုက္ထည့္ၿပီး Download ရယူပါ။
 
၂။ DAN Application ကို အသုံးျပဳနိုင္ဖို႔အတြက္ မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
(က) မိမိ အမည္နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ကို ျမန္မာဘာသာ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖည့္ သြင္းပါ။
(ခ) မိမိ ေနထိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ (ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အထိ အေသးစိတ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။)
(ဂ) မွတ္ပုံတင္ရာမွာ Internet ဖြင့္ထားရန္ လိုပါတယ္။
DAN Applicationကို ရယူၿပီးပါက Appication ထဲကေန သိရွိနိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ကေတာ့
 
၁။ သတင္းမ်ား
DAN Application မွာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ပုံမွန္သတင္းႏွင့္ အေရးႀကီးသတင္း ဆိုၿပီး (၂) မ်ိဳး ပါရွိပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ သတိေပး နိုးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို အေရးႀကီးသတင္းက႑ကေန သတိေပးခ်က္မ်ား ေပးပို႔သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
 
၂။ လိုအပ္ပါက ဆက္သြယ္ရမည့္ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊
 
၃။ သဘာဝေဘးအႏၲရယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပး ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္ေတြကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ ႐ုပ္ပုံမ်ား၊ အသံဖိုင္မ်ားႏွင့္ Video မ်ား၊
 
၄။ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊
 
၅။ အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ မိုးေလဝသ အေျခအေနသတင္းမ်ား၊
 
၆။ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ စာရင္းအင္း/အခ်က္အလက္မ်ား၊
 
၇။ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္မႈကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ သတင္းေပးပို႔ဆက္ သြယ္နိုင္မယ့္ စနစ္မ်ား စတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
 
ဒါေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ၿပီး အသုံးဝင္လွတဲ့ DAN Application ကို အခုပဲ သင့္ Mobile Phone ထဲမွာ အျမန္ဆုံး ထည့္သြင္းထားလိုက္ပါ။
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ အသိေပးမိုဘိုင္း DAN mobile Application ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနက ပုံစံေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး Adaptation Fund ၊ ECHO ႏွင့္ UNDP တို႔က ရန္ပုံေငြ ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။
 
Mawlamyine Daily
Ref: Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement Myanmar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s