ရမည့္ေအာင္ပြဲ သင္၏ဇြဲ (ႀတိခ်ိဳးတြဲ)

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၀ ဇြန္ ၂၀၁၉
 
ဥပမာ ယုန္ႏွင့္လိပ္
ပန္းတိုင္ထိပ္ အေျပးၿပိဳင္
ဇြဲရွိသူနိုင္။
 
ပ်င္းရိလို႔ ေငးကာမိႈင္
စိတ္မခိုင္ ဇြဲမရွိ။
 
ပန္းတိုင္ကို ျမင္ရလို႔လည္း
ေရာက္ဖို႔နတၳိ ။ ။
 
ဇြဲစိတ္တည္ ေလ်ွာက္လွမ္းရင္း
အားမာန္သြင္း ႀကိဳးစားပါ
ေအာင္ျမင္ရမွာ။
 
မိမိရဲ႕ ရည္႐ြယ္ရာ
တစ္ခ်ိန္မွာ မလြဲ။
 
ၿမဲမကြာ ဇြဲထည့္ထားမွ
ရမည့္(မဲ့)ေအာင္ပြဲ ။ ။
 
ကိုျပည့္(ေကာလင္း)
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s