ဥပေဒပညာရွင္ေတြ ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၃ ဇြန္ ၂၀၁၉
 
ရုတ္တရက္ ဖတ္မိလိုက္လွ်င္ေတာ႔ အျငင္းပြားစရာတစ္ခုလို ေမးခြန္းသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနေပလိမ္႔မည္ ထင္ပါသည္။ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ ဥပေဒရံုးမွာ ရွိတာေပါ႔ကြာ တရားရံုးေတြမွာ ရွိတာေပါ႔ကြာ ေရွ႕ေနေတြဆိုရင္ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း ရံုးခန္းေတြမွာ သူတို႔အိမ္ေတြမွာ ရွိတာေပါ႔ကြာဟု ေစာဒကတက္ကာ အျပစ္ဆိုခ်င္လည္း ဆိုႏိုင္ၾကပါသည္။
 
သို႔ေသာ္ ေမးခြန္း၏ ဆိုလိုရင္ကား ယင္းတို႔ထက္ နက္ရႈိင္းၿပီး ခရီးေရာက္သည္အထိ ေတြးဆ ေဝဖန္ အႀကံျပဳ ေထာက္ခ်င္႔ေစလိုရင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားဟု ဆိုလွ်င္ တရားစီရင္ေရးႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ တရားရံုးမ်ား ဥပေဒရံုးမ်ား ဥပေဒေရးဆြဲျပဌာန္းေရး နည္းဥပေဒေရးဆြဲျပဌာန္းေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး တရားဥပေဒမ်ားႏွင္႔ တရားရံုးမ်ား တရားသူႀကီးမ်ား ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္း တည္႔မတ္ေရး ႀကီးသည္႔အမႈငယ္ေအာင္ ငယ္သည္႔အမႈပေပ်ာက္ေရးတို႔ေလာက္ကိုသာ စိတ္ကူးျဖင္႔ မွန္းဆကာ ရပ္တန္႔ထား၍ မရနိုင္စေကာင္းပါ။
 
ထင္သာ ျမင္သာေအာင္ ဥပမာမ်ားျပရမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ ၾကသည္႔ တိုင္းသူျပည္သား မိဘျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား စီးပြားေရးသမားမ်ား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အားကစားသမားမ်ား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား နည္းပညာသမားမ်ား အႏုပညာသမားမ်ား ယုတ္စြအဆံုး လက္လုပ္လက္စား က်ပန္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ေငြေရးေၾကးေရး စားေရးေသာက္ေရး ေနေရးထိုင္ေရး က်န္းမာေရး ပညာေရး လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး စသည္႔ျဖင္႔ မည္သည္႔အရာကိုပင္ျဖစ္ေစ တိတိက်က် ခိုင္ခိုင္မာမာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကေတာ႔မည္ ဆိုလွ်င္ က်မ္းက်ိန္အရာရွိမ်ား တရားသူႀကီးမ်ား ဥပေဒအရာရွိမ်ား အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ဥပေဒ အႀကံေပးမ်ား ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားတို႔ႏွင္႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ တရားဥပေဒနည္းလမ္းအရ တရားဥပေဒမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္႔ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားကာ လုပ္ေဆာင္ေလ႔ ရွိၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ေဈးေရာင္း၊ ေဈးဝယ္၊ ကားဝယ္ေရာင္း၊ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွား၊ ဆိုင္ခန္းဖြင္႔လွစ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ျခင္း၊ ေဆးရံု ေဆးေပးခန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အိမ္နီးျခင္းမ်ားႏွင္႔ အင္ပို႔စ္ အိတ္စ္ပို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တင္ဒါမ်ား ေခၚယူျခင္း၊ ေလလံပစ္ျခင္း၊ အမႈအခင္းမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ အာမခံကိစၥမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘဏ္မ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ား ကိစၥ၊ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ေခ်ာင္းေျမာင္း၊ အင္းအိုင္၊ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ပင္လယ္မ်ား၊ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား၊ ေတာေတာင္ သဘာဝစိမ္႔စမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသည္႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ကုန္လမ္းခရီး စသည္႔ ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ ပန္းဆယ္မ်ိဳး ႏွင္႔ သုခမအႏုလက္ရာ ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင္႔မ်ား စသည္ျဖင္႔ ေျပာမကုန္ ေရးမကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဥပေဒပညာရပ္မ်ား ဥပေဒပညာရွင္မ်ားနဲ႔ မျဖစ္မေန ပတ္သက္ စပ္ယွက္ သက္ဆိုင္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
မည္သည္႔အလုပ္ကိုျဖစ္ေစ ဘယ္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုမဆိုျဖစ္ေစ တရားဥပေဒနည္းလမ္းအတိုင္း တိတိပပ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကေတာ႔မည္ဆိုလွ်င္ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ေတြနဲ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး လက္မွတ္ထိုး အစိုးရကိုအခြန္ေဆာင္ က်မ္းက်ိန္ကာ အတည္ျပဳထားမွ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔လည္း ေရာင္းတာ ဝယ္တာ ေခ်းငွားတာက အစ မဂၤလာေဆာင္တာ၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲတာ အလယ္ စီးပြားေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရး အဆံုး လူမႈေလာက ဘဝမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရသမွ် အရာ အားလံုးကို ဥပေဒမ်ား နည္းဥပေဒမ်ား ပုဒ္မမ်ားနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္ကာ လွပ သန္႔ရွင္းၿပီး သာယာဝေျပာတဲ႔ လူ႔ေလာကႀကီး လူမႈအသိုက္အဝန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္ထားၾကတာပဲ မဟုတ္ပါလား။
 
ႏိုင္ငံ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြတိုင္းမွာ အတိုင္ပင္ခံေတြရွိသည္ အႀကံေပးပုဂိၢဳလ္ေတြရွိသည္ ဥေဒပညာရွင္ေတြရွိသည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ ရွိၾကသည္။ မည္႔သည္႔ နည္းပညာသမားမ်ား ကုမၸဏီမ်ား တြင္ မဆို ရွိၾကသည္လည္း ျဖစ္သည္။ နာမည္ႀကီး အႏုပညာရွင္ စာေပပညာရွင္ ပန္းခ်ီ ပန္းပု လက္မႈအႏုပညာရွင္မ်ား ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ခ်မ္းသာၾကြဝေသာ မိသားစုမ်ား ႏွင္႔ အသင္႔အတင္႔ လူတန္းစားမ်ား၌ပင္လွ်င္ အတိုင္ပင္ခံ ေရွ႕ေန ေရွ႕ရပ္မ်ား ထားရွိတတ္ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ သတင္းဌာနမ်ား မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ မီဒီယာသမားမ်ား ေန႔စဥ္သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္လည္း အတိုင္ပင္ခံ ေရွ႕ေနမ်ားကို ထားရွိတတ္ၾကတာလည္း သိသိသာသာ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ေန ျမင္ေန ၾကားေန သိေနရတာ မဟုတ္ပါလား။
 
ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တိုင္းျပည္ႏွင္႔လူမ်ိဳးအတြက္ မိဘျပည္သူမ်ားစြာအတြက္ လူထုႀကီးအတြက္ ရပ္ရြာ ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္း ခရိုင္ ႏွင္႔ ျပည္နယ္မ်ားစြာ နယ္ေျမေဒသခံမ်ားစြာတို႔အတြက္ အလြန္အင္မတန္မွ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာတို႔အတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနၾကေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ဝန္ႀကီးမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ႏွင္႔ ႏိုင္ငံ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔ကို အျခား အျခားေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အစိုးရမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကုမၸဏီမ်ား အင္ဂ်ီအို အိုင္အင္ဂ်ီအိုမ်ား လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ကုမၸဏီႀကီးငယ္ရြယ္လတ္မ်ား ႏွင္႔ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ တံတားေဆာက္ျခင္း၊ စက္လက္ႏွက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ကားမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ ေလယဥ္၊ သေဘၤာ၊ မီးရထား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင္႔ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္းထြက္ ေရထြက္ အသီးအႏွံ ႏွင္႔ အသားငါးမ်ား၊ တိရိစၦာအရွင္မ်ား၊ ေတာေတာင္ ဘဘာဝထြက္ သယံဇာတမ်ား၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ေရနံ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရြ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား နီလာ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပယင္း ႏွင္႔ လမ္းခင္းေက်ာက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဘိလပ္ေျမ၊ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္၊ သစ္မ်ား၊ သံမ်ား၊ အလူမီနီယံ စသည္ျဖင္႔ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု ႏွင္႔ ကားပါကင္ေၾကးေကာက္ခံခြင္႔ စသည္ျဖင္႔ အမ်ားျပည္သူလူထုႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာတို႔ကို မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္စီမံၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား တိုင္းသူျပည္သားမ်ား မိဘျပည္သူမ်ား နယ္ေျမေဒသခံမ်ားစြာတို႔ဘက္တြင္ မနစ္နာရေအာင္ ရသင္႔ ရထိုက္ခြင္႔ရွိသည္႔ ႏိုင္ငံသားအခြင္႔အေရးမ်ား လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ား အလုပ္သမားအခြင္႔အေရးမ်ား အမ်ိဳးသမီး အခြင္႔အေရးမ်ား ကေလးသူငယ္အခြင္႔အေရးမ်ား မသန္စြမ္းအခြင္႔အေရးမ်ား တိရိစၦာန္အခြင္႔အေရးမ်ား ႏွင္႔ သဘာဝ သယံဇာတကို အလြန္အက်ဴး ပ်က္စီးျခင္းမ်ား မရွိရေအာင္ အမ်ားျပည္သူကို မထိခိုက္ မနစ္နာေအာင္ ဘယ္လိုစီမံေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ရွိသူေတြဘက္က ဘာေတြေပးေဆာင္ရမလဲ။ ဘယ္လိုစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကို ခ်မွတ္သင္႔သလဲ။ နစ္နာမႈေတြ ရွိခဲ႔ရင္ ဘယ္လိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကို မခ်ိဳးေဖာက္ေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းေက်ာင္းၾကမလဲ စသည္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည္႔သူမ်ား အျပင္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး အဓိကျဖစ္သည္႔ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကိုလည္း အျမဲတမ္း ေခၚယူေဆြးေႏြးေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ငါတို႔က အစိုးရကြ ငါတို႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကြ ငါတို႔က အမႈထမ္း အရာထမ္းကြ ငါတို႔က ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းကြ ငါတို႔တာဝန္ကို ငါတို႔လုပ္တာ။ ငါတို႔သိတယ္ ငါတို႔တတ္တယ္ ငါတို႔ နားလည္တယ္ စသည္ျဖင္႔ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား မထားဘဲ အမ်ားအားျဖင္႔ ျပည္သူလူထုအားျဖင္႔ တရားဥပေဒအားျဖင္႔ လက္သီးတစ္လံုးလို ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္သီးတစ္လံုးလို က်စ္လစ္ေနေအာင္ စုစည္းမထားဘဲ လက္သန္း၊ လက္ညွိဳး၊ လက္ခလယ္၊လက္သူၾကြယ္၊လက္မ စသည္ျဖင္႔ တစ္ေယာက္ခ်င္း တစ္ဖြဲ႔ျခင္း တစ္ဌာနခ်င္း ကြဲျပားစြာ ေဆာင္ရြက္ေနပါက စကၠဴစုတ္ႏွင္႔ သစ္ရြက္တစ္ရြက္ကိုပင္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း အျဖစ္ကိုသာ လက္ခံရရွိေပလိမ္႔မည္။ အစိုးရက တာဝန္ယူကာ လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ မည္သည္႔ကိစၥကိုမဆို ျဖစ္ေစကာမူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကေတာ႔မည္ ဆိုလွ်င္လည္း ဥပေဒ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ေတြ ဥပေဒအရာရွိေတြ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ေတြ မျဖစ္မေန ပါဝင္ေအာင္ ေခၚယူၿပီး တာဝန္ေပးကာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
 
သို႔မဟုတ္လွ်င္ကား ေျပာင္းလည္းခ်ိန္တန္ၿပီ၊ ျပည္သူႏွင္႔အတူ၊ စကၤပူကိုေက်ာ္တက္မည္၊ အာဆီယံမွာ ထိပ္အဆင္႔ ျဖစ္ရမည္၊ အာရွက်ားတစ္ေကာင္ ျဖစ္ရမည္၊ အာရွမွာ ျမန္မာကသာ အႏိုင္ယူ ဗိုလ္စြဲရမည္၊ ျမန္မာကို ကမၻာက သိေစရမည္ စသည္ျဖင္႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ႔ၾကေသာ ေၾကြးေၾကာ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကေပလိမ္႔ဦးမည္ျဖစ္ေသာ စကားအမ်ိဳးမ်ိဳး စာသားအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္ပုဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔သည္ ကလိမထိုးလွ်င္ မရယ္ရေသာ ဟာသ တစ္ခု အျဖစ္သာ ျဖစ္ေနေပလိမ္႔မည္။ အခက္အခဲမ်ား အတိုက္အခိုက္မ်ား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ရန္စြယ္မ်ားႏွင္႔တူေသာ သမုဒၵရာ ေရျပင္၊ ပင္လယ္ေရျပင္၊ ျမစ္ျပင္က်ယ္၊ ေခ်ာင္းေရဆန္တို႔တြင္ ရြက္အစံုႏွင္႔တူေသာ ျပည္သူလူထု မိဘျပည္သူတို႔၏ ေထာက္ခံမႈ ေဆြးေႏြးမႈ အႀကံဉာဏ္မ်ား မပါဘဲ၊ ပဲ႔ထိန္းတက္မႏွင္႔တူေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ဥပေဒ နည္းဥပေဒ ႏွင္႔ ပဲ႔ကိုင္ရွင္မ်ားႏွင္႔တူေသာ ဥပေဒအႀကံေပးမ်ား ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား ဥပေဒပညာရွင္ႀကီးမ်ားမပါဘဲ ခရီးၾကမ္းကို ေက်ာ္ျဖတ္မည္ ေလဆန္ကိုေလွာ္ခတ္မည္ လိႈင္းႀကီးေလွေအာက္ေရာက္ရမည္ စသည္ျဖင္႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနပါက မည္သည္႔ပန္းတိုင္ကိုမွ် မေရာက္ဘဲ အခက္အခဲမ်ား အတိုက္အခိုက္မ်ား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ရန္စြယ္မ်ား ေအာက္တြင္ ျပားျပားေမွာက္လ်က္ ဂၽြမ္းထိုးေမွာက္ခံုျဖစ္ကာ ေရစုန္မွာေမ်ာဖို႔သာ ရွိေပလိမ္႔မည္။
 
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင္႔ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၊ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအား ခါးလယ္မွ ျဖတ္ပိုင္းထားေသာ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း၊ သတၱတြင္းမ်ားစြာ၊ ေရနံတြင္းမ်ားစြာ၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ၊ ေရႊတူးေဖာ္ေရး၊ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရး၊ ပင္လယ္ေရထြက္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ရွာေဖြေရး၊ ပုလဲႏွင္႔ငါးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သားငါး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားစြာမွ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတင္သြင္းသည္႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား အင္ပို႔စ္ အိတ္စ္ပို႔စ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္း၊ တံတား၊ ေရကာတာ၊ ဆည္ေျမာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ ထုတ္လုပ္ေရး ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင္႔အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေၾကြထည္ေျမထည္ႏွင္႔ စဥ္႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္လုပ္ငန္းမ်ား စသည္ျဖင္႔ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေတာင္ ဆိုသလို ႏိုင္ငံႏွင္႔အဝွမ္း မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ နယ္ေျမေဒသခံမ်ား ႏွင္႔ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားဘက္တြင္ မ်ားစြာနစ္နာလ်က္ ရွိခဲ႔သည္မွာ ယူမကုန္ ႏိုင္ေလာက္ေသာ ဥပမာမ်ား ဆင္ျခင္စရာမ်ား အေတြ႔အႀကံဳဆိုးမ်ား အျဖစ္ ပိုက္ေဘာမိေနခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား။
 
ထို႔ေၾကာင္႔ ေနာက္ေနာင္ လာလတံၱ႕ေသာ လုပ္ေဆာင္လတံၱ႕ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔ ျပည္သူလူထုႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ နယ္ေျမေဒသခံမ်ားစြာႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ ဥပေဒျပဳေရးႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔ လူအမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းေစမည္႔ ကိစၥမ်ားႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင္႔ ပတ္သက္လာလွ်င္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဝဖန္မႈမ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ႏွင္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ကိုင္တြယ္ အေကာင္ အထည္ေဖာင္ေဆာင္ေနၾကသည္႔ အႀကံေပးပုဂိၢဳလ္မ်ား ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေရွ႕ေနေရ႕ရပ္မ်ားစြာတို႔ႏွင္႔ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းကာ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညီညြတ္မွ်တစြာ အက်ိဳး အျမတ္တန္းတူညီမွ်ေသာ တစ္ဦးတစ္ဖက္တြင္မွ နစ္နာမႈ မရွိေသာ တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈျပည္႔ဝေသာ တင္ဒါမ်ား လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ေလလံမ်ား ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင္႔ပါေၾကာင္း ႏွင္႔ မည္သူမဆိုျဖစ္ေစ မည္သည္႔အသင္းအဖြဲ႔မဆို ျဖစ္ေစ မည္႔သည္႔အဖြဲ႔အစည္းမဆိုျဖစ္ေစ မည္သည္႔ႏိုင္ငံေတာ္ဌာနဆိုင္ရာမဆိုျဖစ္ေစ မည္႔သည္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမဆို ျဖစ္ေစ မည္႔သည္႔ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မဆိုျဖစ္ေစ မည္သည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္မဆိုျဖစ္ေစ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ တရားဥပေဒနည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေစရန္ ရွဥ္႔မ်ားလည္းေလွ်ာက္ႏိုင္ေစရန္ ပ်ားမ်ားလည္းစြဲႏိုင္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျမြမ်ားလည္းမေသႏိုင္ေစရန္ တုတ္မ်ားလည္းမက်ိဳးႏိုင္ေစရန္ တရားမွ်တျခင္း လြတ္လပ္ျခင္း တန္းတူညီမွ်ျခင္း တို႔ကို အျပည္႔အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားကို အနားတြင္ ေခၚေဆာင္ ထားသင္႔ပါေၾကာင္း မိေက်ာင္းမင္းမ်ားကို ေရခင္းျပလိုက္ရပါသည္ ခင္ဗ်ား။
 
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s