ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကမယ္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၈ ေမ ၂၀၁၉
 
ႏွစ္ဘီလ်ံအကုန္အက်ခံအသံုးျပဳၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ႔လို႔ ၿမိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေကာ္မတီတြင္ ဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးစိုးလြင္ ႏွင္႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္(၇) ဦးဝင္းျမင္႔သန္း၊ ေကာ္မတီဝင္(၈) ဦးသူရေအာင္၊ ေကာ္မတီဝင္(၉) ဦးစိန္အုန္း၊ ေကာ္မတီဝင္(၁၀) ေဒၚနန္႔စုေရႊစင္၊ ေကာ္မတီဝင္(၁၁) ဦးမင္းဟန္တို႕အား ျပည္သူလူထုတို႔၏ ဆႏၵမဲမ်ားျဖင္႔ မိဘျပည္သူလူထုမ်ားစြာႏွင္႔ ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီး စိမ္းလန္းသာယာ စိုေျပလာေစရန္ ရည္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ ေနရာအသီးသီး တာဝန္အသီးသီးကို ေပးအပ္ကာ စင္ေတာ္ေပၚသို႔ တင္ေခၚလာခဲ႔ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ဥကၠ႒မ်ား အဖြဲ႔ဝင္(၁) (၂) ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်ျဖင္႔ ျပည္သူအမ်ားတို႔၏ မဲဆႏၵမ်ားစြာတို႔ျဖင္႔ မိဘျပည္သူ လူထုအမ်ားက တာဝန္ေက်ပြန္စြာျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္မ်ားကို ၎တို႔ ပုခံုးေပၚသို႔ လႊဲေျပာင္းကာ ေပးအပ္ခဲ႔ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီမွာ ထူးျခားလာတာက အစိုးရကခန္႔အပ္တဲ႔ေကာ္မတီဝင္ ၅ဦး ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင္႔ရွိတဲ႔ ေကာ္မတီဝင္ ၆ဦးကိုရရွိလာၿပီး ဒီမိုကေရစီဆန္ဆန္နဲ႔ ျပည္သူလူထု မိဘျပည္သူအမ်ားရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြကို အေရအတြက္အသာ အခ်ိဳးက်ဦးေရအသာနဲ႔ လွစ္ဟျပႏိုင္လာတဲ႔ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ဆိုရင္ လည္း ျပည္သူလူထုကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင္႔ရွိတဲ႔ ဥကၠ႒ တစ္ဦး အဖြဲ႔ဝင္(၁-၂)တို႔အပါအဝင္ သံုးဦးကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင္႔ရရွိထားၿပီး အစိုးရဌနဆိုင္ရာမ်ားထံက ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး နဲ႔ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးတို႔ကို လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္တာမို႔ ျပည္သူလူထုေတြ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ပါဝင္ တည္ေထာင္ႏိုင္တဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို အစျပဳခြင္႔ ရရွိလာေနၿပီလို႔ အသိအမွတ္ျပဳရမွာပါ။ ဒါ႔အျပင္ အရင္ကလို ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔ ခရိုင္အဆင္႔ တိုင္းအဆင္႔ ဌာနအဆင္႔ဆင္႔ကို အတက္တစ္ခါ အဆင္းတစ္ခါ မ်က္ေစ႔ျပာၿပီး ထီးျဖဴ ဖိနပ္ပါးေအာင္ ေလွ်ာက္သြားေနစရာမလိုေတာ႔ပဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တို႔နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ဥကၠ႒မ်ားနဲ႔ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္တဲ႔ စနစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာတာ ၿမိဳ႕နယ္မွာၿပီးျပတ္ႏိုင္တဲ႔ကိစၥေတြမွန္သမွ်ကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔က အၿပီးအျပတ္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ ရရွိလာတာ စသျဖင္႔ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ စနစ္ေကာင္းမ်ားရွိလာတာေတြေၾကာင္႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာဌာနမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုအမ်ားနဲ႔ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကြင္းဆင္းေလ႔လာအေျဖရွာမႈမ်ား တိုင္ၾကားစာ အသနားခံစာမ်ား ေဝဖန္အႀကံျပဳစာမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ေပးႏိုင္ျခင္း စတဲ႔ ကိစၥေတြဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုကို ပ်ိဳးေထာင္ေနရေသာ ယခုလိုအခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ ေရေလာင္းေပါင္းသင္ေပးတာနဲ႔ သေဘာသဘာဝ တူညီတယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေနနဲ႔ ယခုလို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျမန္ဆန္ သြက္လက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္လာတာကေတာ႔ E-Government စနစ္တစ္ခုကို အသက္သြင္းရာမွာ အဓိကအခန္းက႑ကေန မပါမျဖစ္တဲ႔ အင္တာနက္ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ယက္မ်ားကို အသံုးၿပဳၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ႔ Messenger Group Chatမ်ား Viber Group Chatမ်ား Facebook Close Groupမ်ား Facebook Pageမ်ား စသည္တို႔ျဖင္႔ ေန႔စဥ္မပ်က္ ေန႔ည အခ်ိန္မေရြး မိမိတို႔၏ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ျပႆနာမ်ား ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား ျပည္သူလူထုတို႔၏ စရိုက္လကၡဏာမ်ား ေျဖရွင္းနည္းမ်ား စသည္တို႔ကို တစ္ဦးႏွစ္တစ္ဦး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အေျဖရွာ ညွိႏိႈင္းၿပီး တိုင္တိုင္ပင္ပင္ျဖင္႔ နည္းလမ္းရွာကာ တက္ညီလက္ညီ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တြန္းေရြ႕ေနၾကတဲ႔ အေရြ႕တစ္ခုေၾကာင္႔ဆိုတာကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအမ်ားကေတာ႔ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္စည္ပင္သာယာ Facebook Pageမ်ား သို႔မဟုတ္ စည္ပင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒မ်ား၏ Facebook Pageမ်ား Accountမ်ားမွတဆင္႔ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္း အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္း ေငြအားလူအားအကူအညီေပးျခင္း တိုင္ၾကားျခင္း အသိေပးျခင္း စသည္အခြင္႔အေရးတို႔ကို ပိုမိုေမွ်ာ္လင္႔ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ စည္ပင္သာယာႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးျခင္း ပန္ၾကားျခင္း တင္ျပျခင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းျခင္း အႀကံဳျပဳစာ ေတာင္းခံျခင္း တို႔ကိုလည္း ေျပာဆိုေနၾကတာေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိလာေနပါတယ္။ မည္သူကေတာ႔ မည္သည္႔ ဌာနကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔သူျဖစ္ၿပီး မည္သည္႔ကိစၥမ်ားျဖစ္ပြားလာပါက ဖုန္းနံပါတ္ ဘယ္ေလာက္ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္ စသည္ျဖင္႔ ေရသန္႔ဌာနတာဝန္ခံက မည္သူျဖစ္ၿပီး ဖုန္းနံပါတ္ကဘယ္ေလာက္ ေရဆိုး ေရညစ္ဌာန တဝန္ခံမွာ မည္သူျဖစ္ၿပီး ဖုန္းနံပါတ္ကဘယ္ေလာက္ အမိႈက္ကိစၥမ်ား ပန္းဥယ်ာဥ္တာဝန္ခံမ်ား မည္သူျဖစ္ၿပီး ဖုန္းနံပါတ္ကဘယ္ေလာက္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြအျပင္ စည္ပင္သာယာဌာနမ်ားမွာပဲ အႀကံျပဳစာ တိုင္းၾကားစာ မ်ားကို ေန႔ ည အခ်ိန္မေရြးထည္႔ႏိုင္တဲ႔ စာတိုက္ေသတၱာေလးေတြကို ရွိေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေနၾကတာေတြ ကိုလည္း ျပန္လည္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ စဥ္းစားသင္႔တဲ႔အေျခအေနမွာ ေရာက္ရွိေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ရပ္ကြက္ေန ၿမိဳ႕႔နယ္ေန ျပည္သူလူထုမ်ားဟာဆိုရင္ မိမိတို႔ ရပ္ကြက္ရဲ႕ ေရ၊မီး၊အမိႈက္သိမ္းကား စသည္ျဖင္႔ ေန႔စဥ္ အလွည္႔က် တာဝန္ခံေတြ ဂ်ဴတီခ်ိန္ဇယားေတြ နဲ႔ စည္ပင္ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းလို႔ရႏိုင္တဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ေတြကိုပါ အလိုရွိေနၾကတာေတြဟာလည္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားလာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွ ေအာင္ျမင္စြာ တက္ေရာက္လာခဲ႔ၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စည္ပင္သာယာဥကၠ႒ ၃၃ဦးတို႔သည္ မိမိတို႔တာဝန္က်ရာ ေအာင္ႏိုင္ခဲ႔ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သႀကၤန္အၿပီး တစ္ဆယ္႔ႏွစ္ရက္ေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ျပည္သူလူထုတို႔ က ေပးအပ္ေသာတာဝန္ႏွင္႔ ဝတၱရားမ်ားကို စတင္ထမ္းေဆာင္လာခဲ႔ၾကသည္မွာ သႀကၤန္ရံုးပိတ္ရက္မ်ားကိုထည္႔ထြက္လွ်င္ ေမလ ၁၂ရက္ေန႔ သႀကၤန္ရံုးပိတ္ရက္မ်ားကိုထည္႔မထြက္လွ်င္ ေမလ ၁၈ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တစ္လျပည္႔ေျမာက္ခဲ႔ၿပီလည္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ႔သို႔ တစ္လအတြင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင္႔ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား မွတ္ခ်က္မ်ား ေဝဖန္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အားေပးကူညီမႈမ်ား ခ်စ္ခင္ႏွစ္သစ္ခံရျခင္းမ်ား စသည္႔ အေၾကာင္းျခင္းရာ အခ်က္ အလက္မ်ားစြာတို႔ျဖင္႔ ကိုက္ညီစြာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သူမ်ားကို ေလ႔လာၾကည္႔ ေသာအခါ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာဥကၠ႒ ဦးျမင္႔ျမတ္သူကို ထူးထူးျခားျခားေတြ႔ရွိရသည္။၎သည္ ဦးမိုးေက်ာ္စိုး+ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ေအး တို႔၏ သားျဖစ္ၿပီး ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၆-၁၀-၁၉၇၅ ေနရပ္လိပ္စာ -အမွတ္ (၂၆)၊ပထမထပ္(ယာ)၊ယုဇနလမ္း၊အမွတ္(၈) ရပ္ကြက္၊ေရေက်ာ္၊ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမ်ိဳး- ဗမာ၊ ကိုးကြယ္သည္႔ဘာသာ- ဗုဒၶဘာသာ၊ ပညာအရည္အခ်င္း-B.Sc(Physics)လို႔ ၎ရဲ႕ ျပည္သူလူထုမ်ားထံသို႔ ေအာင္ႏိုင္ေရးကာလက လိုက္လံ ေဝငွခဲ႔ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မွာ ပါရွိပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ NLD တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပညာေရးကြန္ယက္ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္တာဝန္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ NLD အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီဝင္တာဝန္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရံုးတာဝန္ခံ စသည္ျဖင္႔ ထမ္းေဆာင္တာဝန္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ ၎သည္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာဥကၠ႒ အျဖစ္ စတင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရၿပီးသည္႔အခ်ိန္မွစကာ ဌာနအတြင္းမွ အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ား ေအာက္ေျခဝန္ထမ္း ေန႔စားမ်ား ျပည္သူမ်ား ေဈးသည္မ်ား က်ဴးေက်ာ္မ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ကာ အစည္းအေဝးေခၚယူျခင္း အသိေပးျခင္း ပညာေပးျခင္း ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ႏို႔တစ္စာမ်ားေပးပို႔ျခင္းတို႔ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ႔တာကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ေရေျမာင္းမ်ား ရွင္းလင္ျခင္း အမိႈက္မ်ားဆည္ယူျခင္း၊ ကားပါကင္ဦးထားေသာ ကြန္ကရစ္တုန္းမ်ား ကားဘီးတာယာမ်ား ခံုမ်ား တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား ဝါးလံုးတန္းမ်ားကို စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔အတူ စည္ပင္သာယာဥပေဒအတိုင္း အသိေပးျခင္း ပညာေပးျခင္း သိမ္းဆည္းျခင္း ဒဏ္တပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္တာကိုေတြ႔ရသည္။ မၾကာေသးမီက ေလျပင္းမုန္တိုင္းက်ခ်ိန္ကလည္း သစ္ပင္မ်ားလဲက်ျခင္း သစ္ကိုင္းမ်ားက်ိဳးျခင္းတို႔ရွိပါက ပန္းဥယ်ာဥ္ဌာနႏွင္႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္႔ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုထံသို႔ ၎၏ လူမႈကြန္ယက္ Myint Myat Thu Facebook Account မွေန၍ ေၾကျငာေပးခဲ႔ၿပီး မုန္တိုင္းအၿပီးတြင္လည္း စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင္႔အတူ ရွင္းလင္းေပးခဲ႔သည္႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစြာတို႔ကို ျပည္သူလူထုထံသို႔ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပခဲ႔သည္။ ထို႔အျပင္ က်ဴးေက်ာ္ကိစၥမ်ား၊ လမ္းေဘးေခြးေလေခြးလြင္႔ႏွင္႔ ေခြးရူူးကိစၥမ်ား၊ လမ္းေဘးေဈးသည္ျပႆနာမ်ား၊ ကားပါကင္ ျပႆနာမ်ား၊ ေရေျမာင္းပိတ္ဆို႔မႈျပသနာမ်ား၊ လမ္းတံတားက်ိဳးပ်က္ေနမႈကိစၥမ်ား၊ စည္းမဲ႔ကမ္းမဲ႔ အမိႈက္ပစ္သည္႔ ျပသနာမ်ား စသည္႔ကိစၥမ်ားစြာတို႔ကို စာျဖင္႔ျဖစ္ေစ ႏႈတ္ျဖင္႔ျဖစ္ေစ ဖုန္းျဖင္႔ဆက္သြယ္၍ျဖစ္ေစ အင္တာနက္ အြန္လိုင္း လူမႈကြက္ယက္ျဖစ္ေသာ ၎၏ Myint Myat Thu Facebook Account သို႔ Tagခ်ိတ္၍ျဖစ္ေစ Commentမ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ Chat Boxမွျဖစ္ေစ နစ္နာသူမ်ား ျပည္သူလူထုမ်ားက တိုင္ၾကား အသိေပး တင္ျပလာလွ်င္ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ေန႔ ည အခ်ိန္မေရြး ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကို ခ်က္ျခင္းသြားေရာက္ေလ႔လာကာ ျပသနာအရင္းအျမစ္ကို အေျဖရွာ ေျဖရွင္းနိုင္သလို ယင္းကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီးစီးပါေၾကာင္း တိုင္ၾကားသူမ်ားႏွင္႔ ျပည္သူလူထုထံသို အသိေပးတင္ျပျခင္းကိုလည္း မပ်က္ မကြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားစြာတို႔ေၾကာင္႔ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႔နယ္ေနျပည္သူမ်ားၾကားတြင္လည္း ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီအား ေက်းဇူးတင္သူ မ်ားစြာတို႔ျဖင္႔ သတင္းႀကီးလ်က္ရွိသည္။
 
မီးျပတ္ေတာက္မည္႔အခ်ိန္ဇယားမ်ား ေရျပတ္ေတာက္သည္႔ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ေၾကျငာေပးျခင္း၊ ေရျပတ္ေတာက္ ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားကာ အသိေပး အကူအညီေတာင္ တင္ျပရံုႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာ၏ အစီအစဥ္မ်ားျဖင္႔ ေရကားမ်ားကို ေန႔ညမေရြး အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ ေဝငွေပးျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေက်းဇူးတင္သူမ်ား မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။
 
အကယ္၍သာ တတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေနရာ ရာထူးသာရွိပါက ၎ႏွင္႔ထိုက္တန္သည္အထိ စည္ပင္သာယာဥပေဒကို အသက္သြင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေလာက္သည္႔ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာဥကၠ႒ ဦးျမင္႔ျမတ္သူကဲ႔သို႔ေသာ ေလးစား အားက် အတုယူ စံထားရေလာက္သည္႔ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားစြာတို႔မွ စည္ပင္သာယာဥကၠ႒တို႔ကအား လည္းေကာင္း ျပည္သူလူထု ႏွင္႔ တရားဥပေဒကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေသာ ျပည္႔သူတို႔၏ အေသးစားၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား မ်ားစြာေပၚထြန္းလာႏိုင္ပါေစေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ရင္းျဖင္႔ ေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသူမ်ားအေၾကာင္း မေကာင္းလွ်င္ မေကာင္းသူမ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းလွ်င္ေကာင္းသည္႔အေၾကာင္း မေကာင္းလွ်င္ မေကာင္းသည္႔ အေၾကာင္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုႏွင္႔ စာရႈသူ မိဘျပည္သူမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင္႔တေျပးညီ ဆက္လက္တင္ျပ ေပးသြားပါမည္ ခင္ဗ်ား။
 
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s