ရိုးရာစားေသာက္ဆိုင္ မွ အခ်ိန္ပိုင္းသန႔္ရွင္းဝန္ထမ္းေခၚယူ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၇ ဧျပီ ၂၀၁၉
 
ေမာ္လၿမိဳင္ျမိဳ႔ရိွ ရိုးရာစားေသာက္ဆိုင္မွာ အခ်ိန္ပိုင္း သန႔္ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းေခၚယူေနပါတယ္။
 
ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြဟာ- -အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရပါမယ္။
-လစာကေတာ့ ညႇိႏွိုင္းလစာျဖစ္ျပီး
-ပြဲစားမွတစ္ဆင့္ လာေလၽွာက္ျခင္းမျပဳဘဲ CV form၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ တို႔နဲ႕အတူ အမွတ္ 17C၊ တနသာရႌလမ္း၊ ဘိုကုန္းရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဖုန္းနံပါတ္ 09 444 478 168 သို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။
 
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s