လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃)အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူ

56770585_421145438452219_8286936228499030016_n 2

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၄ ဧျပီ ၂၀၁၉
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္မွ လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃)ကို ဧၿပီလမွစတင္၍ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 
သင္တန္းကာလ – ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၉)ရက္ေန့မွ ေမလ (၁၃)ရက္အထိ (ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားသာ)။
 
သင္တန္းအခ်ိန္ – ေန့စဥ္ နံနက္ (၇:၀၀)မွ (၉:၀၀)အထိ။
 
သင္တန္းသားအေရအတြက္ – (၅၀)ဦး။
 
ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေကာ္မ႐ွင္ရံုးသို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ http://www.mnhrc.org.mm ႏွင့္ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ http://www.facebook.com/myanmarnhrc တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၀)ရက္ေန့မွ စတင္၍ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
 
Mawlamyine Daily
Ref: The Mirror Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s