ေႏြဦးသရုပ္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၁ ဧျပီ ၂၀၁၉
(ကဗ်ာ)
 
ကၽြမ္းေလာင္တဲ႔ေန
ပန္းတကာေျခြ ေျမမွာႀကဲ ။
ခင္တန္းစြန္ – ၿမိဳင္ယံေၾကာမွာလ
ဥၾသကခၽြဲ ။
 
ထက္ယံမေန
လက္ပံေၾကြ ေလမွာဝဲ ။
ဆက္ရက္သံ – ဆူညံလႊမ္းတယ္
ပန္းရည္လုပဲြ ။
 
ႏွင္းမႈန္လည္းေဝ
မင္းလြင္ေတြ အံု႕ကာခဲ ။
ေဟမန္ေသြ – ဂိမွာန္ေျပာင္းေတာ႔
ေဆာင္းျပန္ရၿမဲ ။
 
ေႏြဦးအေျခ
ေလရူးေပြ တိမ္ကကဲ ။
အာကာခြင္ – လင္းတခါညွိဳးတယ္
မိုးေလလုပဲြ ။
 
ယိမ္းသမပမာ
စိမ္းျမညွာ ပိေတာက္ေတြခဲ ။
ရာသီမွန္ – ခ်ိန္ခါအသင့္မွာ
ပြင့္ဖို႕ႀကံဆဲ ။
 
ေအာင္ပန္း ( ဂႏၳဝင္ )
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s