ေအာင္ဘာေလထီဆု လူထုကို ကိုယ္စားျပဳသလား

ေအာင္ဘာေလထီဆု လူထုကို ကိုယ္စားျပဳသလား

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၇ မတ္ ၂၀၁၉
 
ေအာင္ဘာေလထီဟာ ျပည္သူထူထုကို တကယ္ကို ကူညီေထာက္ပံ႔မႈေတြ ေပးႏိုင္ၿပီလားဆိုရင္ အကူအညီ မေပး ႏိုင္ပါဘူး အကူအညီ မျဖစ္ပါဘူးလိုပဲ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
ေအာင္ဘာေလ ထီလက္မွတ္ေတြကို အစိုးရက ရာခိုင္ႏႈန္းေလးဆယ္ကို ႏိုင္ငံ႔ဘ႑ာအခြန္ေငြအျဖစ္ ေကာက္ယူၿပီး ေျခာက္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆုေငြမ်ားအျဖစ္ ခ်ီးျမွင္႔တဲ႔ စနစ္ကိုက်င္႔သံုးၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို ေဈးႏႈန္းအမ်ိဳးျဖင္႔ ေရာင္းခ်လာခဲ႔ရာမွာ လက္ရွိတြင္ တစ္ေစာင္ကို တစ္ေထာင္က်ပ္တန္မ်ားအျဖစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ထီဆုမ်ားေပးရာတြင္လည္း ထီဆုႀကီးမ်ား မ်ားျပားေနမႈ ဆုေသးမ်ား နည္းပါးေနမႈ ထီလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုလက္ထဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ေရာင္းခ် ေပးေနေသာ ေဈးႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားထက္ ပိုမိုျမင္႔တက္ကာ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျမင္႔မားေသာေဈးႏႈန္းမ်ား ျပည္သူလူထု လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင္႔ ဝယ္ယူကံစမ္းေနရမႈေတြကိုလည္း အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ေနမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ႀကံဳေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။တစ္ေစာင္ကို တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ ထီမထြက္မီက ထီကိုယ္စားလွယ္ အႀကီး အလတ္ အငယ္ စသည္႔ျဖင္႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၀ဦးခန္႔ကို ဖိတ္ၾကားၿပီး အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ႔ေပမယ္႔ တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ ထီထြက္မည္ကို ေထာက္ခံသူ အနည္းစုသာရွိခဲ႔ၿပီး မေထာက္ခံသူအမ်ားႀကီးက ကန္႔ကြက္ေနသည္႔ၾကားကပင္ တစ္ေစာင္ကို တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ထီမ်ား ထြက္လာခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနတာပါ။
 
ထီေဈးကြက္တြင္ အဓိကအားျဖင္႔ မိုးယံ(ေရႊလမင္းႏွင္႔ျမတ္ဆုကုေဋ)က ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို ကိုယ္စားလွယ္ ယူထားၿပီး ကိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ဘာေလဌာနက ထီလက္မွတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သြားေရာက္ဝယ္ယူၾကရၿပီး ဆိုင္နာမည္မ်ား ထုပ္ပိုးမႈမ်ား သယ္ယူစရိတ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိစရိတ္မ်ား စသည္ျဖင္႔ အစ အဆံုး အကုန္အက်ခံကာ ျဖန္႔ခ်ိေပးေနၾကတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ တံဆိပ္ရိုက္ခမ်ား အထုပ္အပိုးအျပင္ အဆင္ခမ်ား သယ္ယူစရိတ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိစရိတ္မ်ား အလုပ္သမားခစရိတ္မ်ား ဆိုင္ခန္းငွားခစရိတ္မ်ား ကား လွည္း စသည္ျဖင္႔ ဝန္ေဆာင္ခ စရိတ္မ်ားတက္လာၿပီး ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္ရဲ႕ ေဈးႏႈန္းမ်ားျမင္႔တက္လာမႈေတြဟာ ထီထိုးသူ ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ ေခါင္းေပၚကိုသာ ျပန္လည္ပံုက်လာတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ေအာင္ဘာေလထီမ်ားကို ျပည္သူလူထုက စိတ္ပါဝင္စားမႈ ေလ်ာ႔က်လာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာထဲမွာ ေအာင္ဘာေလဌာနက ေၾကျငာခ်က္ေဈးႏႈန္းအတိုင္း ျပည္သူလူထုလက္ထဲကို မေရာက္ဘဲ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင္႔တက္ ႀကီးျမင္႔ၿပီးမွ ေရာက္လာတာ ေအာက္ေျခလက္လုပ္လက္စားမ်ား က်ပန္းအလုပ္သမားမ်ား အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ား လူလတ္တန္းစားမ်ား နဲ႔ ျပည္သူလူထုလက္လွမ္းမမီတဲ႔ တစ္ေထာင္က်ပ္ပတ္လည္ေဈးႏႈန္းမ်ား ျဖင္႔ ေရာက္ရွိလာတာ ထီေစာင္ေရမ်ားမ်ားထိုးေပမယ္႔ ထီလစဥ္ထိုးေပမယ္႔ ထီဆုေတြ နည္းလြန္းတဲ႔အတြက္ ထီေပါက္ဖို႔ အခြင္႔အေရးနည္းလြန္းတာ စသည္႔ျဖင္႔ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားစြာ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ထီကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္က ထီဆယ္ေစာင္ဝယ္ယူလွ်င္ အခမဲ႔ ႏွစ္ေစာင္ေပးျခင္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလဌာနကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပေတာင္းဆိုတာေတြ ရွိေနေပမယ္႔ ေအာင္ဘာေလဌာနဘက္က စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ထီေဈးႏႈန္းကိစၥမွာလည္း အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ႔သလို တစ္ေစာင္ကို တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ထီမထြက္ခင္ကတည္းက ထီကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ေန႔တဲ႔ၾကားကပဲ ေအာင္ဘာေလဌာနက ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ခဲ႔ျပန္ပါတယ္။ ထီဆုႀကီးမ်ားေလ်ာ႔ခ်ၿပီး ထီဆုေသးမ်ားကို အေရအတြက္ မ်ားစြာေပးဖို႔ကိုလည္း ထီကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္က အစဥ္တစိုက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ရွိေနေပမယ္႔ ေအာင္ဘာေလဌာနက အခါခါျငင္းဆို ပယ္ခ်ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ထီကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္က ေျပာဆိုေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ႔ အျမင္႔ဆံုးဆုအျဖစ္ သိန္းသံုးေထာင္ တစ္ခုထားၿပီး သိန္းႏွစ္ေထာင္ဆု သိန္းတစ္ေထာင္ဆု သိန္းငါးရာဆု သိန္းတစ္ရာဆု စသည္ျဖင္႔ ဆုေသးေတြကို အေရအတြက္မ်ားမ်ား ေပးေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
အမွန္တကယ္ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးဟာ သူတပါးႏိုင္ငံေတြနဲ႔ မတူ ျခားနားစြာျဖင္႔ စီးပြားေရးအေျခအေန လႈေနမႈအဆင္႔အတန္း ေန႔စဥ္ဝင္ေငြအညႊန္းကိန္း စသည္ျဖင္႔ နိမ္႔က်တဲ႔ ေအာက္ေျခ လက္လုပ္လက္စားလူတန္းစား က်ပန္းအလုပ္သမားမ်ား အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ား လူလတ္တန္းစားမ်ားဟာ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ ႏိုင္ငံေတာ္က က်ားကုတ္က်ားခဲ ေဖာ္ေဆာင္ေနရတဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ႔ခ်ေရး ျပႆနာကို ကူညီေျဖရွင္းေပးမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဌာန အေနနဲ႔ အခြင္႔အေရးေတြ မ်ားစြာရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ မတ္လကဆိုရင္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနက က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ဆု တစ္ဆု က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ဆု သံုးဆု က်ပ္သိန္းႏွစ္ေထာင္ဆု ငါးဆု က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ဆု ငါးဆု စသည္ျဖင္႔ ဆုႀကီး ဆယ္ေလးဆု ေပးအပ္ခဲ႔ၿပီး ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားထဲက ဆယ္ကဂဏန္းေလာက္ကိုသာ ကယ္တင္ ကူညီ ေပးႏိုင္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သာ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ဆု တစ္ဆု က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ဆု သံုးဆု က်ပ္သိန္းႏွစ္ေထာင္ဆု ငါးဆု စသည္ျဖင္႔ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေလးေသာင္းကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္တန္ဆု က်ပ္သိန္းငါးရာဆု က်ပ္သိန္းေလးရာဆု က်ပ္သိန္းသံုးရာဆု က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာဆု က်ပ္သိန္းတစ္ရာဆု က်ပ္သိန္းငါးဆယ္ဆု က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ဆု က်ပ္ဆယ္သိန္းဆု က်ပ္ငါးသိန္းဆု က်ပ္တစ္သိန္းဆု က်ပ္ငါးေသာင္းဆု စသည္ျဖင္႔ ဆုေသးမ်ားစြာကို အေရအတြက္မ်ားမ်ားျဖင္႔ ခ်ီးျမင္႔ေပးတဲ႔ အစီအစဥ္ မူဝါဒမ်ားကိုသာ ေျပာင္းလဲ က်င္႔သံုး မယ္ဆိုရင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အညႊန္းကိန္း ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းထဲမွာ ႏြံနစ္ေနတဲ႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ကယ္တင္ေပးႏိုင္လိမ္႔မယ္လို႔ ထီကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ထီကိုယ္စားလွယ္အလတ္ အငယ္မ်ားနဲ႔ တြန္းလွည္းမ်ား ကားမ်ားျဖင္႔ေရာင္းခ်ေပးေနသူမ်ား ထီခ်စ္သူမ်ား လစဥ္ထီကံစမ္းသူ ျပည္သူလူထုမ်ားစြာတို႔က ေမွ်ာ္လင္႔ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
 
အမွန္တကယ္လည္းပဲ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ႔သလို လက္ရွိ ေအာင္ဘာေလဌာနရဲ႕ က်ပ္သိန္းေလးေသာင္းဟာ ကိုးေယာက္ေလာက္ကိုသာ ဆင္းရဲတြင္းထဲက ကယ္တင္ႏိုင္တာမို႔ ျပည္သူလူထုကို ကယ္တင္ႏိုင္တယ္ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္တယ္ ေဖးမႏိုင္တယ္ လို႔ ေျပာဆိုလို႔ မရႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ က်ပ္သိန္းေလးေသာင္း ဆုႀကီး ကိုးဆုကို ပယ္ဖ်က္ေပးၿပီး သိန္းတစ္ေဆာင္ဆု ေလးဆယ္ကိုေပးကာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ စာရင္းဇယားထဲက ျပည္သူလူထု အေယာက္ ေလးဆယ္ကို ထပ္မံကယ္တင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္သလို က်ပ္သိန္းငါးရာဆု ေပးမယ္ဆိုရင္လည္း ဆုေပါင္း ရွစ္ဆယ္ အထိခ်ီးျမွင္႔ေပးကာ လစဥ္ တစ္လလွ်င္ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ေအာက္ေျခလက္လုပ္လက္စားလူတန္းစားမ်ား အလုပ္သမားလူတန္းစားမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ား လူလတ္တန္းစားမ်ားထဲက ျပည္သူလူထုဦးေရ ရာဂဏန္းကို ကယ္တင္ ကူညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 
က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ က်ပ္သိန္းငါးရာ က်ပ္သိန္းတစ္ရာ က်ပ္သိန္းငါးဆယ္ ဆိုတဲ႔ ေငြေၾကးအေရအတြက္ဟာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတဲ႔ လူတန္းစား ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ ဘာမွ်မဟုတ္ဘူးဆိုေပမယ္႔ လူလတ္တန္းစားမ်ား အရာရွိ အရာထမ္း ဝန္းထမ္းမ်ား ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား လက္လုပ္လက္စားလူတန္းစားမ်ား က်ပန္းအလုပ္သမား လူတန္းစားမ်ား ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္ကုန္သည္လူတန္းစားမ်ား လမ္းေဘးေဈးသည္လူတန္းစားမ်ားအတြက္ေတာ႔ သိသာ ျမင္သာၿပီး ဘဝတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ႔ အခ်ိးအေကြ႔တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျခံပိုင္ေလးတစ္ျခံ အိမ္ေလးတစ္အိမ္ တိုက္ခန္းေလးတစ္ခန္း ေဈးဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ လုပ္ငန္းေလးတစ္ခု စသည္ျဖင္႔ ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္သလို လူလတ္တန္းစားမ်ား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းေလးတစ္ခုဟာ ေအာင္ျမစ္ျဖစ္ထြန္းသြားေအာင္ ေပါက္ေရာက္သြားေအာင္ တြန္းအားေပး ေဖးမႏိုင္တဲ႔ ေငြေၾကး အေရအတြက္ျဖစ္တာမို႔ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ဆုမ်ား က်ပ္သိန္းႏွစ္ေထာင္ဆုမ်ား ကို ဖ်က္သိမ္းေပးၿပီး က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္တန္ဆု က်ပ္သိန္းငါးရာဆု က်ပ္သိန္းေလးရာဆု က်ပ္သိန္းသံုးရာဆု က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာဆု က်ပ္သိန္းတစ္ရာဆု က်ပ္သိန္းငါးဆယ္ဆု က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ဆု က်ပ္ဆယ္သိန္းဆု က်ပ္ငါးသိန္းဆု က်ပ္တစ္သိန္းဆု က်ပ္ငါးေသာင္းဆု စသည္ျဖင္႔ ဆုေသးမ်ားစြာကို အေရအတြက္မ်ားမ်ားျဖင္႔ ခ်ီးျမင္႔ေပးတဲ႔ အစီအစဥ္ မူဝါဒမ်ားကိုသာ ေျပာင္းလဲ က်င္႔သံုးေပးသင္႔ပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ျဖစ္ေသာ လူထုအေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သမၼတႀကီးျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းျမင္႔ ႏွင္႔ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနမွ တာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုကိုယ္စား အသိေပးတင္ျပ အပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။
 
ထို႔အျပင္ ထီခ်စ္သူ ထီကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ထီပင္ရင္းဆိုင္ရွင္ႀကီးမ်ား ထီကိုယ္စားလွယ္ ႀကီးငယ္ရြယ္လတ္မ်ား ျပည္သူလူထုမ်ားကလည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏြ႔ံအိုင္ထဲမွ ျပည္သူအမ်ား လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေစရန္ ထီကံစမ္းရသည္႔ အက်ိဳးကို ဆုမဲမ်ားမ်ားျဖင္႔ ခံစားခြင္႔ ရရွိၾကေစရန္ ထီဆုႀကီးမ်ား ပယ္ဖ်က္ၿပီး ထီဆုေသးမ်ားကို အေရ အတြက္မ်ားမ်ားျဖင္႔ ခ်ီးျမွင္႔ေပးေစ လိုေၾကာင္း ဆႏၵရွိသည္႔အေလ်ာက္ အခြင္႔ႀကံဳလွ်င္ႀကံဳသလို အသိေပးၾကပါရန္ တင္ျပေပးၾကပါရန္ ေတာင္းဆိုေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏႈႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္ ခင္ဗ်ား။
 
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s