အခြပ္လြန္၍ အခြန္ေတြလြတ္ေနသည္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၆ မတ္ ၂၀၁၉
 
NLDအစိုးရတက္လာသည္မွာ ၃ႏွစ္ျပည္႔ေျမာက္၍လာခဲ႔ေလၿပီ။ဘာဆိုဘာမွ်မရွိ သုညအတိၿပီးေသာ အခြံခ်ည္း က်န္ အလံမလဲေသးသည္႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ဆိုးေမြမ်ားမ်ား ေကာင္းေမြနည္းနည္းႏွင္႔ ဇြတ္မွိတ္ အံႀကိတ္ကာ ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး ေနာက္ဆုတ္လွည္းတုတ္ အေနအထားမ်ိဳးျဖင္႔ တေရြ႕ေရွ႕ ခ်ီတက္လာခဲ႔သည္ မွာ ၂၀၁၉အထိပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ၿပီျဖစ္သည္။
 
ဘတ္ဂ်က္မရွိ အေၾကြးမ်ားသာပိ၍ ပီဘိ ဒုကၡိတႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ စာတတ္ေသာ္လည္း စာမဖတ္ၾကသည္႔ သူမ်ား ႏိုင္ငံေရးဆို ေဝးေဝးကေရွာင္ကာ ကိုယ္ႏွင္႔ပင္ တကယ္မဆိုင္သည္႔အလား ၿခံစည္းရိုးခြထိုင္တတ္သည္႔ လူမ်ား အမ်ားစုႏွင္႔ လူတိုင္းလူတိုင္း ထမ္းေဆာင္ရသည္႔ အခြန္အခမ်ားကိုေတာင္ ဟိုေရွာင္ သည္ေရွာင္ ေယာင္ေတာင္ေတာင္ လုပ္တတ္ၾကသည္႔ သူမ်ားၾကားတြင္ အဖ်က္သမားကတစ္ဖံု ေဘးထိုင္ဘုေျပာကတစ္မ်ိဳး အဓိကလုပ္ကြက္မွန္သမွ် ခါးပိုက္ေထာင္ထဲ ထည္႔ထားၾကသူမ်ားကတစ္သြယ္ ဘာသာေရးမီး စစ္မီးေမႊးၾကသူမ်ားက တစ္ခ်ိဳ႕ ႏွင္႔ လိမ္ဖယ္ လိမ္ဖယ္ခရီးၾကမ္းမွာ ေမာပမ္းႏြမ္းလွ်ေနသည္မွာ ဧကနု္ပင္ျဖစ္သည္။
 
သို႔ေပသည္႔ ဤသို႔ဤႏွယ္ ေမာပမ္းႏြမ္းနယ္ေနလင္႔ကစား အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားကာ အခ်င္းမ်ားေနၾကသည္က အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္ႏွင္႔ခေလာက္ ျဖစ္ကာ ျပည္သူလူထုတို႔ မ်က္ေစ႔မွာ စပါးေမႊးစူးေနရပါသည္။အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ ရာထူးအဆင္႔အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပည္သူလူထုကေရာ အတိုက္အခံမ်ားကေရာ အလကားေန ပစ္စာပို႔ တတ္တတ္ ေတာတတ္သူမ်ားေရာအျပင္ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္းပါ တစ္ဦးႏွစ္တစ္ဦး ေစာင္းၾက ခ်ိတ္ၾက ေျပာၾက ဆိုၾက တိုင္ၾက ေတာၾက စကားနာထိုးၾက ေခ်ာက္တြန္းၾကႏွင္႔ အိမ္ၾကက္မဟုတ္ တိုက္ၾကက္မဟုတ္ဘဲ ခြပ္ေနၾကသည္မွာ မိဘျပည္သူမ်ားမွာ ၾကည္႔ရ မသက္သာလွပါ။အိမ္ၾကက္မ်ားမို႔ အိုးမဲသုတ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းျပန္ခြပ္ခိုင္းသျဖင္႔ ခြပ္ၾကရသည္က ၾကားေကာင္းပါေသးသည္။ယခုကား ၾကက္မဟုတ္ေသာ ေဒါင္းမ်ားျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား။ေဒါင္းမွာ မွ ခြပ္ေဒါင္း ခြပ္သည္႔ေနရာတြင္ ေတာ္သည္႔ ခြပ္ေဒါင္းျဖစ္သည္။ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ရန္သူ ႏိုင္ငံသူ/သားတို႔၏ ရန္သူ မိဘျပည္သူလူအမ်ားတို႔၏ ရန္သူ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ ရန္သူမ်ားကို ခြပ္ေနရမည္ ခြပ္ေဒါင္းမ်ားသည္ ဘယ္ႏွယ္ေၾကာင္႔ အိုးမဲမသုတ္ရပါဘဲ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ခြပ္ေနၾကပါသလဲဆိုတာ စဥ္းစားရ က်ပ္လွသည္။
 
ေျခမေပၚ၍ ေတာ္လိုက္တာေတြရွိမည္။ ေျခမေကာင္းလို႔ ေျပာင္းလိုက္တာေတြရွိသည္။ ေျခကပ္လို႔ ရပ္လိုက္ တာေတြရွိမည္။အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိခဲ႔သလိုပင္ ဗေလာင္းဗလဲေတြလည္း ရွိခဲ႔ေပလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ဆန္ရင္း နာနာဖြတ္ ဆိုသလို ကိုယ္႔လူကိုယ္ နာနာဖြတ္ျပခဲ႔တာေတြလည္း ရွိခဲ႔ဖူးသည္။ေအာက္ေျခမွစ၍ ဝန္ႀကီး ဝန္ခ်ဳပ္မ်ား အထိ ျပဳတ္သည္ ျဖဳတ္သည္ ေျပာင္းသည္ ေရႊ႕သည္ျဖင္႔ လူစားထိုးကာ ကစားကြက္မ်ားေျပာင္းလာခဲ႔သည္။ ဆြမ္းဆန္ထဲ ၾကြက္ေခ်းေရာပါလာတာလည္း ရွိကိုရွိမည္ျဖစ္သည္။အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးျဖင္႔ အေကာင္ မႀကီးတႀကီးမ်ားအထိ အနည္းအပါး ရွင္းျပထားတာကိုလည္း အားေပးရသည္။မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုင္ရွင္မဲ႔ မ်ားလာတာကို ၾကည္႔ခ်င္းအားျဖင္႔ အၿမီးက်က္အၿမီးစား ေခါင္းက်က္ေခါင္းစားသမားမ်ား ေၾကာက္အားလန္႔အားႏွင္႔ ေျခကုန္သုတ္ ေျပးသြားၾကတာေတြကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားႏွင္႔ ျပည္သူလူထုၾကား ကာဆီးထားေသာ အေၾကာက္အလန္႔တရားမ်ား ပါးလ်ားလာတာက ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူစရာပင္ျဖစ္သည္။ပင္လံုညီလာခံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဒသခံမ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆံုသည္႔ စကားဝိုင္းမ်ား ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ႔အထကို ေမြးဖြားေပးျခင္း အစပင္ ျဖစ္သည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ျပည္သူလူထုက တုိက္ရိုက္ ကိုင္တြယ္စီမံခြင္႔ကို ရရွိလာသည္။အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား အခ်ိဳ႕ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ႏူးညံေပ်ာ႔ေပ်ာင္းလာကာ သိမ္ေမြ႔လာသူမ်ား ရွိလာသည္မွာလည္း ႀကိဳဆိုစရာပင္ ျဖစ္သည္။အေရးေကာင္း ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ ဆိုသလိုပင္ ျမစ္ဆံုက တစ္စခန္းထလာသလို ရကၡိဳင္အေရးက ရင္မေအး စရာမ်ားျဖင္႔ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားရသည္။
 
ဒါေတြကို ရွင္းလင္းမည္ဆိုလွ်င္ ဘတ္ဂ်က္လိုသည္ ဉာဏ္ပညာလိုသည္ အေတြးအေခၚလိုသည္ ျပည္သူလူထုတို႔ အင္အားမ်ားစြာလိုသည္။ဒါေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ႔ ရွိသည္ မရွိလွ်င္လည္း စုလို႔ေဆာင္းလို႔ရသည္။ရွာလို႔ ေဖြလို႔ ရသည္။ျပည္သူလူထုကလည္း အကူအညီေပးရန္ အသင္႔ေစာင္႔လ်က္ ရွိေနသည္။ခက္သည္ကား ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္သည္ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ေငြေၾကးလိုသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကးဗလာ ျပည္သူကလည္းမခ်မ္းသာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းက မရွိ ေတာင္မင္းကို ေျမာက္မင္းက မကူႏိုင္ မကယ္ႏိုင္ၾကေသာ အေျခအေန ျဖစ္သည္။
 
ကၽြန္ပ္တို႔ျပည္သူလူထုအားလံုးက တတပ္တအားျဖင္႔ လက္သန္းမ်ားမင္ရည္ဆြတ္ကာ အစိုးအဖြဲ႔ဆိုေသာ ထိုင္ခံုေပၚ ဖူးဖူးမႈတ္တင္ထားၾကသည္မွာကား အျခားမဟုတ္။ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင္႔အညီ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားစြာတို႔ကို အမွန္တကယ္ သိလို ေတြ႔လို ျမင္လို ၾကားလို႔ ခံစား ထိေတြ႔လို၍ျဖစ္သည္ကို မေမ႔ မေလ်ာ႔ မေပါ႔ဆဘဲ အသိတရားမ်ားျဖင္႔ သတိခ်ပ္ထားၾကေစလိုသည္။ငၿဖီးႀကီး ဆိုေသာ စကားမ်ား နားေထာင္လို၍ မဟုတ္။ ထိုသို႔ေျပာလိုက္မွ အလုပ္ထလုပ္ျပဖို႔လည္း မဟုတ္။ ငါ႔ၿမိဳ႕က ပိုႀကီးသည္ သူ႔ၿမိဳ႕က ပိုႀကီးသည္ႏွင္႔ အခ်င္းခ်င္း ဂုဏ္တု ဂုဏ္ၿပိဳင္ စကားႏိုင္လုျပေနၾကဖို႔ မဟုတ္။အမ်ိဳးအေဆြေတြကို အနားေခၚထားၿပီး တိုင္ၾကားခံၾကရဖို႔ မဟုတ္ေပ။ ျပည္သူ လူထုတို႔ စိတ္ဆႏၵမ်ားသည္မွာကား မည္သူမွ် ဂဃနဏ မသိလိုက္ မျမင္လိုက္ မၾကားလုိက္ မႀကံဳလိုက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိလိုက္ပါဘဲ နတ္ေရကန္ထဲက်သလို ဘြားကနဲ ေပၚလာသည္႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ စာအုပ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္သင္႔သည္မ်ားကိုျပင္ဆင္ရန္ အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းသင္႔လွ်င္ အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းေပးၾကရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင္႔ ရရွိရန္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ႔ေရးကို ေသြးမကြဲဘဲ ေသြးထြက္သံယိုမႈ မ်ား မရွိဘဲ ရရွိေစရန္သာျဖစ္သည္။
 
ျပည္သူခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေရးထဲတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ အလိုအပ္ေတာ႔ပါေၾကာင္း ကို သက္ေသ သက္ကာယႏွင္႔တကြ လက္ဝယ္ ပိုင္ပိုင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ျပသၿပီး စစ္တန္းလ်ားျပန္ၾကဖို႔ရန္ ျပည္သူလူထု ႏွင္႔ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႀကိဳးစားျပႏိုင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို သီးျခားရန္တည္ႏိုင္ေစရန္ စြမ္းရည္ျမွင္႔တင္ေပးရန္။ျပည္သူ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္လည္း သီးသန္႔ ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္။ ျပည္သူလူထုတို႔က တိုင္ၾကားစရာ မလိုဘဲ မတရားမႈမ်ား အမႈအခင္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား လာဘ္စားမႈမ်ား ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား အဖ်က္အေမွာင္႔လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္မည္႔သူမ်ား လူဆိုး လူမိုက္ လူရမ္းကားမ်ားကို ရွာေဖြ ဖမ္းဆီး ေဖာ္ထုတ္ကာ မိဘျပည္သူႏွင္႔ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ ေစာင္႔ေလ်ာက္ လာႏိုင္ေစရန္ ။တရားေရးမ႑ိဳင္သည္လည္း ျပည္သူလူထုက အားကိုးေလာက္သည္ ယံုၾကည္ေလာက္သည္ အထိ ျပန္လည္တည္႔မတ္လာႏိုင္ေစရန္။လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီး ယခု လူကယ္ျပန္ဌာနသည္ ေနရာအႏွံ႔ ရံုးစိုက္ၿပီး ျပည္သူ လူထုအက်ိဳး အမ်ားအက်ိဳး အလုပ္သမားအက်ိဳး ဝန္ထမ္းမ်ားအက်ိဳး ကေလးသူငယ္မ်ားအက်ိဳး သက္ႀကီးရြယ္အို ဘိုးဘြားမ်ားအက်ိဳး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအက်ိဳး မသန္စြမ္းမ်ားအက်ိဳး စသည္႔ျဖင္႔ လူမႈဖူလံုေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းကာ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေစရန္။အေကာက္ခြန္ဌာနကို အဂတိမလိုက္စားဘဲ လာဘ္လာဘမယူဘဲ တာဝန္သိသိ တာဝန္ရွိရွိျဖင္႔ ႏိုင္ငံတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္တတ္လာေစရန္။လဝက ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုလည္း မွတ္ပံုတင္ကိစၥ ပတ္စပို႔ကိစၥ သန္းေခါင္စာရင္း ေသစာရင္း ေမြးတိုးစာရင္းမ်ားတြင္ ဝမ္းစေတာ႔ဆားဗစ္ျဖင္႔ ေန႔ခ်င္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဂတိမလိုက္စားဘဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က် ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ၿပီး စမတ္ကဒ္မ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္မ်ားျဖင္႔ ကၽြမ္းက်င္ပါးနစ္လိမၼာစြာ ေဆာင္ရြက္ တတ္လာေစရန္။စသံုးလံုး အစ္ဘီ စီအိုင္ဒီႏွင္႔ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမ်ား အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူလူထုႏွင္႔ ပူးေပါင္းကာ အခြန္ေရွာင္သူမ်ား တရားမဝင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လူကုန္ကူးသူ မ်ား အဂတိလိုက္စားသူမ်ားကို ရွာေဖြဖမ္းဆီးကာ တရားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း ဖမ္းဆီးျခင္း ဒဏ္ေငြတပ္ျခင္း စသည္ျဖင္႔ က်ရာတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္႔ လူေတာ္ လူေကာင္းမ်ား တတ္သိ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးမည္႔ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္သန္လ်က္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ကာ ေနရာေပး ေမြးဖြား လိုက္ၾကသည္မွာ သတိမူစရာပင္ျဖစ္သည္။
 
ယခု မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ ပိုင္ရွင္မဲ႔ေနသည္။ဘီယာဆိုင္မ်ား စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ေကတီဗြီမ်ား ကြမ္းယာဆိုင္မ်ား လမ္းေဘးေဈးဆိုင္မ်ား မာဆတ္မ်ား အရက္ဆိုင္မ်ား ေလာင္းကစားဒိုင္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပြဲစားမ်ား စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား အခြန္လြတ္ေနၾကသည္။အခြန္မေဆာင္ဘဲ အခြန္ေရွာင္ေနၾကသည္။မင္းသား မင္းသမီးမ်ား ရုပ္ရွင္ သရုပ္ေဆာင္မ်ား အဆိုေတာ္မ်ား ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား ကားဂိတ္မ်ားမွ တန္ဆာချဖင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေခ်ာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆးဆိုင္မ်ားႏွင္႔ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားက လမ္းေဘးေဈးဆိုင္ေသးေသးေလးမ်ားက အစ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ ေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရနံႏွင္႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အလယ္ ေရေၾကာင္း ငါးဖမ္းသေဘၤာလုပ္ငန္းမ်ား အဆံုး အားလံုး အာလံုးလိုလိုပင္ ထမ္းေဆာင္ရမည္႔ အခြန္ပမာဏထက္ နည္းလ်က္ အခ်ိဳ႕ သံုးပံု ပံု တစ္ပံု တခ်ိဳ႕က တစ္ဝက္ ထမ္းေဆာင္ကာ အခ်ိဳ႕က လံုးလံုးလ်ားလ်ားေရွာင္လ်က္ မ်ိဳးမ်ိဳးမ်က္မ်က္ ျဖစ္ေနၾကသည္။အခြန္မ်ားကို တန္းတူညီမွ် မွန္မွန္ကန္ကန္ ရရွိေအာင္ ေကာက္ယူျခင္းမရွိဘဲ မည္သည္႔ႏိုင္ငံမွ ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္ျပည္႔စံုေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပလိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။ထို႔ေၾကာင္႔ မိမိတို႔ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္း အခြပ္ေတြလြန္ေနလွ်င္ အခြန္ေတြလြတ္ကာ ေတာေၾကာင္ေတြ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကမည္႔အေရးကို ေတြးပူလ်က္ မိေခ်ာင္းမင္းမ်ားအား ေရခင္းျပလုိက္ရပါသည္ ခင္ဗ်ား။
 
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s