လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးေတြ သိပါေစ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၉
လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္သည္႔ လစဥ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင္႔ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန(စြမ္းအင္)မွ ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးျမင္႔က “ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္႔ လွ်ပ္စစ္ မီတာခ ႏႈန္းထားသစ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္႔ အေျခခံသံုးစြဲသူမ်ား မွ်တစြာခံစားႏိုင္မည္႔စနစ္ျဖစ္ရန္ စီမံေနၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ၾကားသိရသည္။
 
“အသစ္ေျပာင္းခဲေကာက္ခံမည္႔ မီတာခႏႈန္းထားသည္ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည္႔ႏႈန္းထားမ်ိဳး မျဖစ္ ေစရန္ ႏွင္႔ တခ်ိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီးအနည္းငယ္သာအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လံုးဝေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသည္႔ ပံုစံမ်ိဳးႏွင္႔ ေျပာင္းလဲ တြက္ခ်က္ ထားသည္႔ႏႈန္းထားအသစ္လည္း ဆီေလွ်ာ္သည္႔ႏႈန္းထားျဖစ္ရန္ တြက္ခ်က္ေနေၾကာင္း” လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ဇန္နဝါရီ ၂၁ရက္က က်င္းပသည္႔ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာစဥ္ မီဒီယာမ်ားကိုေျပာၾကားထားသည္။(source-ဧရာဝတီ)
 
ဤသို႔ဆိုလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ား ေနရာ ဌာနအားလံုးကို လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါ သလား လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသလား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခြင္႔ရွိပါသလားဆိုတာကို ေမးခြန္း ထုတ္ စရာရွိပါသည္။
 
အေၾကာင္းမဲ႔သက္သက္ ေမးျမန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ား အမွန္တကယ္ရွိထား ႀကံဳထား၍ ေမးရ ျမန္းရ စံုစမ္းၾကည္႔ရျခင္းသာျဖစ္သည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လသာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ သိမ္ႀကီးေဈး ဒီရံုမွာ လွ်ပ္စစ္ကိစၥ ေရကိစၥ မိလႅာကိစၥ ကားပါကင္ကိစၥ ဆိုင္ခန္းမ်ားကိစၥ စသည္႔ျဖင္႔ အစစ အရာရာ အေရးအရာမ်ားစြာ အေၾကာင္းအရာ အားလံုးနီးပါးကို စည္ပင္ေဈးဌာနတစ္ခုတည္းကသာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ ျပည္သူေတြ အတြက္ အထူးအဆန္းသဖြယ္ျဖစ္ေနပါတယ္။အျခားေသာ ကိစၥေတြမွာ အေထြအထူးမေျပာလိုေပမယ္႔ လွ်ပ္စစ္ကိစၥမွာ ပိုၿပီး နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္ရပါတယ္။ေဈးထဲမွာပဲ အစိုးရဝန္ထမ္း လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာလည္း ရွိပါတယ္။ သို႔ေပသည္႔ လွ်ပ္စစ္မီတာကိစၥေတြ လွ်ပ္စစ္မီတာေဆာင္တာေတြ လွ်ပ္စစ္မီတာအခြန္ကိစၥေတြကို စည္ပင္ဌာနကသာ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္ဌာန သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ဘာေၾကာင္႔ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင္႔ မရွိဘူးဆိုတာ အေတာ္ကို စဥ္းစားရက်ပ္လွပါတယ္။ဒါအျပင္႔ လွ်ပ္စစ္မီးကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ အသံုးမျပဳဘဲ မီးပိတ္ထားသည္ မီးျဖတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ မီတာထိန္းသိမ္းခ (၉၆၄၃၇က်ပ္) (ကိုးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ေလးရာ႔ သံုးဆယ္႔ ခုႏွစ္ က်ပ္) တိတိကို လစဥ္ေကာက္ခံေနတာဟာလည္း ျပည္သူလူထုေတြအတြက္ နားလည္ရ ခက္ခဲ ေစပါတယ္။ထို႔အျပင္ ပထမမီတာတြင္ ယခင္လဖတ္ျခင္း (၆၈၄ယူနစ္) မွ ယခုလဖတ္ျခင္း (၆၉၀ယူနစ္) ကို သံုးစြဲသည္႔ ယူနစ္ေပါင္း ဟု တြက္ခ်က္လိုက္ရာ (၃၉၆ယူနစ္) ရရွိလာၿပီး ဓါတ္အားခ (၆၃၃၆၀က်ပ္)ဟု တြက္ခ်က္ကာ ေတာင္းခံ ထားပါသည္။ ဒုတိယမီတာတြင္ ယခင္လဖတ္ျခင္း (၃၉၆၄ယူနစ္) မွ ယခုလဖတ္ျခင္း (၃၉၉၆ယူနစ္) ကို သံုးစြဲသည္႔ ယူနစ္ေပါင္းဟု တြက္ခ်က္လိုက္ရာ (၂၁၇၈ယူနစ္) ရရွိလာၿပီး ဓါတ္အားခ (၃၄၈၄၈၀က်ပ္)ဟု တြက္ခ်က္ ေတာင္းခံ ထားပါသည္။ေနာက္လ ပထမမီတာတြင္ ယခင္လဖတ္ျခင္း (၆၉၀ယူနစ္) မွ ယခုလဖတ္ျခင္း (၆၉၂ယူနစ္) ကို သံုးစြဲသည္႔ ယူနစ္ေပါင္း ဟု တြက္ခ်က္လိုက္ရာ (၁၃၂ယူနစ္) ရရွိလာၿပီး ဓါတ္အားခ (၂၁၁၂၀က်ပ္)ဟု တြက္ခ်က္ကာ ေတာင္းခံ ထားပါသည္။ ဒုတိယမီတာတြင္ ယခင္လဖတ္ျခင္း (၃၉၉၆ယူနစ္) မွ ယခုလဖတ္ျခင္း (၄၀၄၂ယူနစ္) ကို သံုးစြဲသည္႔ ယူနစ္ေပါင္းဟု တြက္ခ်က္လိုက္ရာ (၃၀၃၆ယူနစ္) ရရွိလာၿပီး ဓါတ္အားခ (၄၈၅၇၆၀က်ပ္)ဟု တြက္ခ်က္ ေတာင္းခံ ထားပါသည္။ထိုကဲ႔သို႔ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား ေတာင္းခံေနသည္မွာ ဆိုင္ဖြင္႔ေနသည္႔အခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ဆိုင္အား ျပင္ဆင္ဆဲကာလျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ ပိုမိုကာ အံအားသင္႔ရျပန္သည္။ေရွ႔ပိုင္းက ထိုဆိုင္ခန္းတြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ဖူး သည္႔သူမ်ားကို ေမးၾကည္႔ေသာအခါ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ၁၈သိန္း သိန္း၂၀အထိ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား ေပးေဆာင္ရေလ႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။အနီးအနား ပါတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ႔လာတီးေခါက္ၾကည္႔ရာ သာမန္ ေဈးဆိုင္ခန္း မ်ားက ေဈးတစ္မ်ိဳး စားေသာက္ဆိုင္မ်ားက ႏႈန္းတစ္မ်ိဳး မာဆတ္ခန္းမ်ားက ေဈးတစ္မ်ိဳး မဂၤလာရုပ္ရွင္ရံုက ေဈး တစ္မ်ိဳး ဂမုန္းပြင္႔ကုန္တိုက္က ေဈးတစ္မ်ိဳး 888KTVကေဈးႏႈန္းတစ္မ်ိဳး ေမဝွားစားေသာက္ဆိုင္၊KTV၊ႏွင္႔ ကလပ္က ေဈးႏႈန္တစ္မ်ိဳးဟု ၾကားသိရသည္။ဘဝင္မက်သည္မွာကား ယခုလို အိုင္တီေခတ္ ကြန္ျပဴတာေခတ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေခတ္မ်ိဳး တြင္ မီတာစာရြက္မွာ သမဝါယမေခတ္ေဟာင္းက အဝါေရာင္ညစ္ညစ္စကၠဴမ်ိဳးျဖင္႔ ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ထို လွ်ပ္စစ္မီတာခႏႈန္းထားမ်ားေကာက္ခံေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာေဘာက္ခ်ာတြင္ (မင္ခံစကၠခံထားျခင္း မရွိပါ။လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဌာနဆိုတာ မေတြ႔ရပါ။)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေဈးမ်ားဌာန လို႔သာ ပါရွိၿပီး ေဈးတာဝန္ခံက လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါေသာေၾကာင္႔ လွ်ပ္စစ္မီတာကိစၥမ်ားဟာ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဌာနကိစၥလား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကိစၥလား ဆိုတာ ေဝခြဲမရျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
 
ဘာေၾကာင္႔အဲလိုေကာက္ခံရသလဲ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနအလုပ္လား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အလုပ္လား အဲသည္ လို ေပးေဆာင္လိုက္တဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာအခြန္ေငြမ်ားဟာ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနထဲကို ေရာက္ပါသလား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ဌာနထဲကို ေရာက္ရွိပါသလား အမွန္တကယ္ေရာ ဒီလိုအခြန္ေငြမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ထဲကို (သို႔မ ဟုတ္) ဗဟိုဘဏ္ထဲကို စီးဆင္းဝင္ေရာက္ပါသလား ဆိုတဲ႔ေမးခြန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားစီရင္ေရး၊ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္ကို တင္ျပၾကည္႔တဲ႔အခါ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ေဒၚစႏၵာမင္းႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးပါမယ္ ေလာေလာဆယ္ သက္ဆိုင္ရာ လသာၿမိဳ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္ နဲ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလုိက္ပါ လို႔ အၾကံေပးခဲ႔တဲ႔အတြက္ လသာၿမိဳ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္နဲ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး တင္ျပထားေပမယ္႔ ေသခ်ာေရရာၿပီး တိက်ခိုင္မာတဲ႔အေျဖ မရရွိေသး တာေၾကာင္႔ ယခု လာမည္႔ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တက္လာမယ္႔ စည္ပင္ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ဒီလိုကိစၥေတြကို ျပည္သူေတြကို အရင္ဦးဆံုး ရွင္းလင္းတင္ျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။
 
“ဒီလမီတာခေတြ ပိုတက္လာတယ္ အရင္လေတြမွာ ေတာက္ေလွ်ာက္အလုပ္ လုပ္ေနတုန္းက မီတာခေတြက အဲေလာက္ မရွိဘူး အလုပ္ပိတ္ မီးေတြပိတ္ အခန္းပိတ္ျပီး ဘုရားဖူးခရီးသြားေနတဲ႔လမွ မီတာခက ပိုက်ေနတယ္” ဟု ကၽြန္ေတာ္႔ မိတ္ေဆြမိသားစုက ကၽြန္ေတာ္ထမင္းဆိုင္တစ္ခုတြင္ ထမင္းစားေနစဥ္ ေဘးနားမွာေျပာေနၾကသည္။
 
လွ်ပ္စစ္မီတာကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းႏွစ္ခုေမးပါမည္။ထိုေမးခြန္းႏွစ္ခုကို “အင္း”ဟု ေျဖႏိုင္လွ်င္ေတာ႔ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ခ်ီးမြန္းေထာပနာျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး မိမိေနထိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ရံုးမွာဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း တကူးတက သြားေရာက္ကာ ေက်းဇူးတင္စကားကို အထူးတလည္ေျပာရေပလိမ္႔မည္။”ဟင္႔အင္း”ဟု ေျဖလွ်င္ေတာ႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း သတိေပးျခင္း လိုအပ္လွ်င္ ဝိႈက္ဘုတ္ႏွင္႔ ေဆာ႔ဖ္ပင္ဝယ္ယူကာ မီတာယူနစ္မ်ားကို လစဥ္ မွတ္တမ္းယူထားျခင္းကို ျပဳလုပ္ရေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။
 
ေမးခြန္းနံပတ္(၁)ကေတာ႔ မိမိအိမ္ရဲ႕ တစ္လစာ လ်ွပ္စစ္မီးအသံုးျပဳႏႈန္း မီတာယူနစ္ကို ကိုယ္တိုင္ မွတ္မွတ္ရရ ေရးမွတ္ထားဖူးပါသလား ေမးခြန္းနံပတ္(၂)ကေတာ႔ မိမိအိမ္ကို လွ်ပ္စစ္ရံုးမွစာေရးမ်ားက ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိက်က် မီတာလာဖတ္သည္ကို သတိထားမိပါသလား ဆိုတာကို မည္သူမွ်မသိေအာင္ ကိုယ္တိုင္ တိတ္တိတ္ကေလး ေျဖၾကည္႔ရန္ပင္ျဖစ္သည္။
 
မေျပာသင္႔သည္႔ကိစၥဟုထင္ျမင္ယူဆျပီး ကိုယ္ႏွင္႔သိပ္မဆိုင္ပါဘူးေလဟု သတ္မွတ္ကာ ေမ႔ေမ႔ေပ်ာက္ေပ်ာက္ မ်ိဳသိပ္ထားခဲ႔ေသာ မီတာျပႆနာကိစၥအခ်ိဳ႕ကို ယခု ေျပာျပျဖစ္ေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။မည္႔သည္႔ အခ်ိန္ကစတင္ကာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားခဲ႔မွန္း မသိႏိုင္ေသာ ထိုကိစၥကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေလာက္မွစတင္ကာ ၂၀၁၈အထိ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳတြင္က်ယ္လ်က္ရွိျပီး ၾကားေနရ ျမင္ေနရ သိေနရေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
 
ထိုကိစၥမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင္႔ ပုဂၢလိကပိုင္ စက္မႈဇုန္မ်ား ေဆးရံုႀကီးမ်ား ေဆးခန္းမ်ား ဟိုတည္မ်ား KTVမ်ား တည္းခိုခန္းမ်ား မာဆတ္မ်ား အႏွိပ္ခန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေလ႔အထရွိသည္။ထိုေနရာမ်ားတြင္ အဲကြန္း တီဗြီ ေရခဲေသတၱာ ကြန္ျပဴတာ လ်ွပ္စစ္မီးအသံုးျပဳေသာ စက္ကိရိယာမ်ားစြာတို႔ရွိသည္။ထိုကဲ႔သို႔ လွ်ပ္စစ္မီး အသံုးျပဳကာ လည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္လ မီတာေဆာင္ေသာအခါ ယူနစ္မ်ား ႏွင္႔ မီတာခမ်ား မည္မွ် က်သင္႔သည္ကို သတိထားျပီး ေလ႔လာၾကည္႔ဖူးပါသလား။အရင္က သတိမထားမိလွ်င္လည္း ျပႆနာေတာ႔ မရွိပါ။ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ သတိထားၾကည္႔ပါက အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ မီတာခမ်ားႏွင္႔ ယူနစ္မ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ဦးမည္ဟု ထင္ပါသည္။
 
မိမိတို႔အိမ္တြင္ အသံုးျပေနေသာ မီတာယူနစ္မ်ားကို အတိအက် မဟုတ္ဘဲ ပိုမိုေကာက္ခံတာမ်ိဳး ႏွင္႔ ေလ်ာ႔နည္း ေကာက္ခံတာမ်ိဳးကို သတိထားမိလိုပါက မီတာခ ေဆာင္ျပီးသည္ႏွင္႔ မိမိတို႔အိမ္ရွိ မီတာကိုၾကည္႔ကာ ယူနစ္မ်ားကို မွတ္ထားလိုက္ပါ။ေနာက္လတြင္ မိမိတို႔အသံုးျပဳထားသည္ထက္ ေလ်ာ႔နည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပိုမို၍ေသာ္ လည္း ေကာင္း ေတာင္းခံလႊာတြင္ ေတြ႔ၾကရတတ္ပါသည္။ထိုျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္မွာ မီတာယူနစ္ကို မဖတ္ေတာ႔ မၾကည္႔ ေတာ႔ဘဲ ခန္႔မွန္းေျခစနစ္ျဖင္႔ မီတာခမ်ားကို သတ္မွတ္ေတာင္းခံေနျခင္းေၾကာင္းျဖစ္ေပလိမ္႔မည္ဟု ယူဆရသည္။
 
အမ်ားအားျဖင္႔ ပုဂၢလိကပိုင္ စက္မႈဇုန္မ်ား ေဆးရံုႀကီးမ်ား ေဆးခန္းမ်ား ဟိုတည္မ်ား KTVမ်ား တည္းခိုခန္းမ်ား မာဆတ္မ်ား အႏွိပ္ခန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ယူနစ္ တစ္ေထာင္ရွိလွ်င္ တစ္ဝက္ သို႔မဟုတ္ သံုးပံုတစ္ႏွစ္ပံုကို ေလ်ာ႔ခ်ကာ တစ္ပံုေလာက္ကိုသာ မီတာခေပးေဆာင္ရန္ျပဳလုပ္ေသာ စနစ္တစ္ခုရွိသည္။ထိုစနစ္ကိုလည္း ေအာက္ေျခ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ လ်ွပ္စစ္မီးကို အမ်ားအျပားအသံုးျပဳေနရေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သိထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ဆိုလွ်င္ မီတာခ ႏွစ္သိန္းခန္႔က်မည္ဆိုလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ညွိကာ တစ္သိန္းခြဲျဖင္႔ အျပီးအျပတ္ ထိုဝန္ထမ္းေလးမ်ားကို ေပးေခ်လိုက္ၾကသည္။မီတာေဆာင္ခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ သူတို႔ကပင္ တစ္ခါတည္း မီတာေဆာင္ေပးျပီးသားျဖစ္ျပီး မည္မွ်ေဆာင္လိုက္ျပီး မည္မွ်ယူလိုက္သည္ကိုေတာ႔ မသိပါ။ေသခ်ာသည္ကေတာ႔ တစ္သိန္းထက္ပိုျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေပးသြင္းလိမ္႔မည္ဟု မယူဆႏိုင္ပါ။ထိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေျမျပင္အေနအထားတြင္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ျပီး အထက္အရာရွိမ်ား တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားက သိသလား မသိဘူးလားဆိုတာကေတာ႔ အတိ အက် မခန္႔မွန္းတတ္ေသာေၾကာင္႔ ေျပာရခက္လွပါသည္။
 
ထိုကဲ႔သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ထိုေလာကအေခၚအေဝၚအရ မီတာျဖိဳသည္ဟု ေခၚေဝၚသံုးစြဲၾကေလ႔ရွိပါသည္။ မီတာျဖိဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျဖဳခ်လိုက္ေသာ မီတာယူနစ္မ်ားကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္ မွန္ကန္ေအာင္ မည္သို႔မည္ပံုလုပ္မည္ဟု ယူဆမိပါသနည္း။အျခားေသာ သာမာန္ျပည္သူလူထု မိဘျပည္သူတို႔၏ အိမ္မွ မီတာယူနစ္မ်ားတြင္ ေပါင္းထည္႔ျခင္းျပဳလုပ္စရာမလိုဘဲ တစ္အိမ္ တစ္ယူနစ္မွ ဆယ္ယူနစ္ခန္႔စီ ခန္႔မွန္းေျခ ထည္႔ေပါင္းကာ မီတာယူနစ္ကို မဖတ္ဘဲ ေကာက္ခံလိုက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။ထို ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတို႔သည္ ဆင္းရဲတြင္းထဲမွ အားတင္းကာ ထေနရေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ႏွင္႔ ျပည္ေတာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အခြန္ေငြလည္ပတ္မႈ ယႏၱရားအတြက္ေတာ႔ မ်ားစြာ ထိခိုက္မႈရွိလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။
 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ လာဘ္စားမႈ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈတို႔ပင္ျဖစ္သည္မွာ ျငင္း၍မရႏိုင္ပါ။ဟိုတေလာက ဝန္ႀကီးတစ္ဦး လက္ေထာက္ခ်သင္ေပးေနသလိုပင္ ဆင္ကဆင္စာ ျမင္းကျမင္းစာ ဆိတ္ကဆိတ္စာ ပုရြတ္ဆိတ္ကပုရြတ္ဆိတ္စာ စားရင္းစားရင္းႏွင္႔ပင္ ျပည္သူလူထုအျပင္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ အခြန္ေငြ အႀကီးစား အလတ္စား အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဝမွ်ေပးရမည္႔ လွ်ပ္စစ္ယူနစ္မ်ား လွ်ပ္စစ္မီး လံုးဝမရရွိေသးသည္႔ ေက်းရြာငယ္မ်ားကိုေပးေဝရမည္႔ လ်ွပ္စစ္ယူနစ္မ်ား မ်ားစြာဆံုးရံႈးနစ္နာလ်က္ရွိေလသည္။
 
ထိုျပသနာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေသးငယ္သည္ဟူ၍ မေအာင္႔ေမ႔ဘဲ တာဝန္ရွိပုဂိၢဳမ်ား အရာရွိႀကီးမ်ား အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျပည္သူတို႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ား တာဝန္သိ ျပည္သူလူထုမ်ားက ဝိုင္းဝန္းကာတိုက္ဖ်က္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဆင္းရဲတြင္းပင္လယ္ျပင္ကို ျဖတ္ကူးေနရေသာ ဒီမိုကေရစီ သေဘၤာႀကီးကိုႏွစ္ျမွဳပ္ပစ္ႏိုင္သည္႔ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္တြင္ျခစားသျဖင္႔ ေပါက္ေနေသာ ေရစိမ္႔ေပါက္ကေလး တစ္ေပါက္ တေလေတာ႔ ဖာေထးမိေပလိမ္႔မည္ဟု ထင္မိပါသည္။
 
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s