“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း”

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၉
(ကဗ်ာ)
 
သူ႔နာမည္ၾကားတာနဲ႔
သူ႔အေၾကာင္းၾကားတာနဲ႔
ရင္ဘတ္မ်ားဟာ ေၾကကြဲရတယ္
အမွန္တရားနဲ႔ ရိုးသားခဲ႔သူ
သံမဏိစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ရဲရင့္ခဲ႔သူ
တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္စြန္႔ခဲ႔ရသူ
သူ႔နာမည္ဟာ ဘယ္ေတာ႔မွ ေသမသြားဘူး
သူ႔သမိုင္းက ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္မသြားဘူး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔
တစ္ကိုယ္လံုးစီးေနတဲ႔ ေသြးထဲက အသိက
ေအာင္ဆန္းတစ္ေယာက္ပဲရွိတယ္
အခုထိ ။ ။
 
ဂိုးဂိုး(ေမာရျမိဳင္)
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s