“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆိုတာ တစ္ေယာက္တည္းရွိတယ္”

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၉
(ကဗ်ာ)
 
ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔မွမတူတဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
သံမဏိလို ခံယူခ်က္မာခဲ႔တဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေနလို လလို လင္းခဲ႔တဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ကိုယ္က်ိဳးမဖက္တတ္ခဲ႔တဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
သူ႔သမိုင္းကို ထိၾကည့္
သူ႔အေၾကာင္းေတြက အနွစ္သာရရွိတယ္
သူ႔အတိတ္ကို ေတြးၾကည့္
တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္စြန္႔ခဲ႔ရတဲ႔ သမိုင္းေကာင္းရွိတယ္
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပန္မလင္းခဲ႔တဲ႔ ၾကယ္
ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕လြတ္လပ္မႈကိစၥအတြက္ ေၾကြရဲခဲ႔တဲ႔ ၾကယ္
လူသာေသသြားတာ
နာမည္မေသေသးတဲ႔ သူ
က်ေနာ္တို႔အားလံုးရဲ႕ ဗိုလ္ခ်ုပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆိုတာ တစ္ေယာက္ပဲရွိတယ္။
 
ဂိုးဂိုး(ေမာရျမိဳင္)
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s