ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တြင္း အခ်ိန္ပိုင္း မီးပ်က္မည္

51532634_10214801661849510_3198519246921400320_n

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၉
 
ဓာတ္ပံု – Lyi Nondal’s Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s