Paracetamol and Azithromycin ကေလးေဆးမ်ား

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၉
 
ေျခာက္ႏွစ္ကေလး ႐ိုး႐ိုးဖ်ားတာကို ပါရာစီတီေမာ ၅၀၀ mg တဝက္နဲ႔ ပိုးသတ္ေဆး ေရာတိုက္ရင္ အဖ်ားေပ်ာက္လားဆရာ။
 
ေမးခြန္းမွာ အဖ်ားလို႔သာပါတယ္။ အဖ်ားဆိုတာ ေရာဂါမဟုတ္။ ေရာဂါလကၡဏာတခုသာျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ဖ်ားသလဲ ရွိမယ္။ ေဆးေတြအေၾကာင္းသာ ေျဖႏိုင္တယ္။ ဖ်ားတာ၊ နာတာ၊ ေရာင္တာေတြကို ပါရာစီတေမာနဲ႔ အိုဘူပရိုဖင္ေဆး ၂ မ်ိဳးကို အမ်ားဆံုးသံုးပါတယ္။
 
ပါရာစီတီေမာေဆး ၁၂ ႏွစ္အထက္ႏွင့္လူၾကီး ဘယ္ေလာက္ေပးမလဲ
Paracetamol 325 mg/tab ၁-၂ ျပား၊ တေန႔ ၃-၄ ၾကိမ္။ ၂၄ နာရီအတြင္း ၁၂ ျပားထက္မပိုရ။
Paracetamol 500 mg/tab ၁-၂ ျပား၊ တေန႔ ၃-၄ ၾကိမ္။ ၂၄ နာရီအတြင္း ၈ ျပားထက္မပိုရ။
Paracetamol 650 mg/tab တခါေသာက္ ၁-၂ ျပား။ ၂၄ နာရီအတြင္း ၆ ျပားထက္မပိုရ။
Paracetamol ေဆးရည္ 500 mg per 15 mL တခါတိုက္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၂ ဇြန္း၊ တေန႔ ၃-၄ ၾကိမ္။ ၂၄ နာရီအတြင္း 120 ml ထက္ မပိုရ။
 
ပါရာစီတီေမာေဆးရည္ အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္ကေလး
Paracetamol 325 mg တေန႔ ၃-၄ ၾကိမ္။ ၂၄ နာရီအတြင္း ၅ ျပားထက္မပိုရ။
Paracetamol 15 mg/kg တေန႔ ၃-၄ ၾကိမ္။
 
Azithromycin အဇစ္သရိုမိုင္စင္ေဆး
အဇစ္သရိုမိုင္စင္ဆိုတာ ပဋိဇီဝေဆးျဖစ္တယ္။ နားအလည္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ဆိုင္းႏူဆိုက္တစ္၊ လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ဆီးျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ သားအိမ္ဝေရာင္ျခင္း၊ ခရီးသြား-ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါေတြအတြက္ ေပးႏိုင္တယ္။ အစာမစားမီ ၁ နာရီ၊ စားၿပီး ၂ နာရီ ေပးပါ၊
 
• ရက္တို နားအလည္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ လူစုလူေဝးက ရတဲ့ ႏူမိုးနီးယား၊ အာသီး-အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာမ်ား၊ ဆိုင္းနပ္စ္ ေရာဂါ။ Chlamydia ကဲလ္မီဒီးယားေၾကာင့္ ဆီးႁပြန္အဝ-သားအိမ္အဝ ေရာင္ျခင္း၊ = ပဌမေန႔မွာ 500 mg ေပး၊ ဒိေနာက္ 250 mg တရက္တခါ၊ ၄ ရက္။
• နာတာရွည္ ေလႁပြန္ေရာင္၊ လိုင္မ္ေရာဂါ၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ႏွလံုးအတြင္းသား-အ႐ိုးအဆစ္-အစာေျခလမ္း- သားအိမ္အဝ ေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ သာမန္ တိုက္ဖြိဳက္၊ အသက္႐ွဴလမ္း၊ အေရျပား ပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား = 250-500 mg Daily (7.5-20 mg/kg) တေန႔တခါေသာက္ပါ။
• နာတာရွည္ အသက္ရွဴလမ္းပိတ္ ေရာဂါ ျပန္ထျခင္း = 500 mg တရက္ေပး၊ ဒိေနာက္ 250 mg တရက္တခါ၊ ၄ ရက္။
• ဂႏိုရီးယားဆီးျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ သားအိမ္ဝေရာင္ျခင္း = 2 g တခါတည္းေပး။
• လိင္လမ္း ရွန္ကာအနာ၊ ဂႏိုရီးယားမဟုတ္တဲ့ ဆီးျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ သားအိမ္ဝေရာင္ျခင္း = 1 g တခါတည္းေပး။
• ဂိုႏိုးရီးယားေၾကာင့္ မ်က္စိနာျခင္း = 20 mg/kg တခါတည္းေပးပါ။ 1% မ်က္စဥ္းခပ္ပါ။
• ရက္တိုျဖစ္တဲ့ တင္ပါးဆံုတြင္း အဂၤါေတြေရာင္ျခင္း = 500 mg IV ကို ေသြးျပန္ေၾကာထဲ ၁ နာရီအတြင္းသြင္းပါ၊ ၁-၂ ရက္။
• လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ရန္ = 1 g တခါတည္းေသာက္ပါ။
• လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ရန္ = ေဆး ၃ မ်ိဳးတြဲနည္းအရ (Ceftriaxone or Cefixime + Metronidazole + Azithromycin or Doxycycline) ေပးပါ။
 
အဇစ္သရိုမိုင္စင္ေဆးရည္မွာ 100mg/5mL နဲ႔ 200mg/5mL လာတယ္။
• နားအလည္ပိုင္း ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ ၆ လ အထက္ကေလး = 30 mg/kg ၃ ရက္တိုက္။ (သို႔) 10 mg/kg ပဌမေန႔ တိုက္ျပီးေနာက္ 5 mg/kg ၂-၅ ရက္တိုက္ပါ။
• လူစုလူေဝးကေနရတဲ့ ႏူမိုးနီးယား၊ အသက္ ၆ လ အထက္ကေလး = 10 mg/kg ပဌမေန႔တိုက္ျပီးေနာက္ 5 mg/kg ၂-၅ ရက္တိုက္ပါ။
• ရက္တို ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဆိုင္းႏူဆိုက္တစ္ = 10 mg/kg ေဆးရည္ ၃ ရက္။
• အာသီး၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ ၂ ႏွစ္အထက္ = 12 mg/kg ၅ ရက္။ 500 mg/day ထက္မပိုရ။
• Mycobacterium avium complex (MAC) ကာကြယ္ရန္၊ ၆ ႏွစ္အထက္ ကေလး = 20 mg/kg တပါတ္တခါေပးပါ။
 
လူၾကီး ပဌမေန႔မွာ Azithromycin 500 mg နဲ႔၊ ဒိေနာက္ 250 mg တရက္တခါ၊ ၄ ရက္။ ၆ လကေန ၂ ႏွစ္ကေလး = 10 mg/kg (maximum: 500 mg/dose) တေန႔ ၁ ၾကိမ္၊ ၃ ရက္။
 
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ အေရျပားနီ၊ ဗိုက္ေအာင့္၊ ဝမ္းပ်က္၊ ေခါင္းကိုက္၊ မူး၊ ေလတက္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ နဲ႔ ႏို႔တိုက္မိခင္ေတြကို သတိျဖင့္ေပးပါ၊ Aluminum နဲ႔ Magnesium ပါတဲ့ Antacids ေလနာသက္သာေဆးေတြနဲ႔ တြဲမေသာက္ပါနဲ႔။ FDA ကေန B အဆင့္သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဆိုလိုတာက အက်ိဳးက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးထက္ပိုရင္ ေသာက္ႏိုင္တယ္။ ကေလးအတြက္ စိုးရိမ္ရန္မရွိပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ Azithromycin က Erythromycin ထက္ ပိုစိတ္ခ်ရတယ္။ ကေလးႏို႔တိုက္ရင္ ႏို႔ထဲမွာ ေဆးပါတယ္။ သတိထားသင့္တယ္။
 
Dexchlorpheniramine ေဆးက အင္တီဟစ္တမင္းေခၚ အလာဂ်ီနဲ႔ အေအးမိအတြက္သံုးတဲ့ေဆးျဖစ္တယ္။
 
Dr. တင့္ေဆြ
(ဆရာၾကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Mawlamyine Daily မွေဖာ္ျပပါသည္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s