ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ပညာေရးစနစ္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၉
 
ယေန႔ ကမၻာႀကီးကေမွ်ာ္လင္႔ေတာင္႔တေနေသာ ပညာေရးစနစ္မွာ စာေပမ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္ကာ ျပန္လည္ ဆိုျပရေသာ ျပန္လည္ေရးခ်ရေသာ ၏/သည္ မလြဲ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ အမွတ္မ်ားျဖင္႔အဆင္႔အတန္းခြဲျခားေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေထာက္ခံစာမ်ားျဖင္႔ တိုင္းတာသတ္မွတ္ေပးရေသာ ပညာေရးမ်ိဳးမဟုတ္သည္႔ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳး ေရလိုက္မလြဲေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳး တလြဲဆံပင္ေကာင္း မဟုတ္ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။
 
ပညာေရး၏ အဓိပၸယ္ကို ေသခ်ာေစ႔ငုစြာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေမြးဖြား လာသည္မွ စ၍ ဤကမၻာႀကီးေပၚတြင္ ငါ သူတပါး ေယာက်္ား မိန္းမ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါ အားလံုးႏွင္႔ အဆင္ေျပ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္က်င္႔ႀကံတတ္မႈမ်ား ကမၻာႀကီးကို ေသာ္လည္းေကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ားေကာင္းက်ိဳးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳကာ ထမ္းရြက္ သယ္ပိုးႏိုင္မႈ ဗလငါးတန္ သန္မာထြားက်ိဳင္းမႈ (IQ)အိုင္က်ဴ(EQ)အီးက်ဴတို႔ကို အခ်ိဳးညီညီ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ အမွန္ အမွားကို ခြဲျခားနားလည္ႏိုင္မႈ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္နားလည္ခံစားတတ္မႈ လူမႈဆက္ဆံေရး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လိုက္နာက်င္႔ၾကံရမည္႔ အေျခခံသဘာတရား က်င္႔ဝတ္တို႔ကို သင္ၾကား ပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာ ပညာေရး မ်ိဳးသာျဖစ္သည္။
 
ပညာ ဆိုသည္မွာ နက္နဲ ခက္ခဲသည္႔ သေဘာတရားကိုေဆာင္ျပီး လူသားတိုင္း အလြယ္တကူ အခက္အခဲမရွိ လုပ္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ား မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္အားျဖင္႔ ဘဝအားျဖင္႔ အသက္အရြယ္အားျဖင္႔ ရင္းႏွီးကာ အခက္ အခဲမ်ားၾကား အမွန္ အမွားမ်ားၾကား ေလ႔လာသင္ယူမႈ သြန္သင္ဆံုးမမႈ ဆရာစစ္ ဆရာမွန္တို႔၏ မွန္ကန္ ေသခ်ာေသာ နည္းေပးလမ္းျပမႈ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အမွန္အမွားသင္ခန္းစာမ်ားၾကား အေတြ႔အၾကံဳမ်ားၾကားတြင္ ရရွိလာေသာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည္႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါ ေလ႔က်င္႔မႈ ပါရမီရွိမႈ ဇြဲသန္မႈ လံု႔လရွိမႈ ဝရိယစိုက္ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ရရွိလာေသာ အသီးအပြင္႔မ်ား ဟု ေယဘူယ်အားျဖင္႔ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
 
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အထက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရည္မွန္းခ်က္မ်ား လိုအင္မ်ား ပံုစံသြင္းမႈမ်ားအတြက္ ပံုစံခ်မွတ္ကာ စနစ္တက် ဒါကိုသင္ရမည္ ဒါကိုအလြတ္က်က္ရမည္ ဒါကို လိုက္နာရမည္ ဒါကို သာမွန္သည္ဟု ယူဆရမည္ ဒါသည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ဆိုေသာ စည္းတားထားသည္႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတန္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ သင္ၾကားျခင္းမ်ားသည္ အလြန္ အႏၱရာယ္ မ်ားေသာ ေဘာင္ကြပ္ စည္းတား ပံုစံသြင္း ပညာေရးစနစ္အတုအေယာင္မ်ားသာျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။
 
ဗလငါးတန္ဆိုသည္မွာ ကာယ(ကိုယ္ခႏၶာႀကံ့ခုိင္ေရး)၊ ဥာဏ(ဥာဏ္ပညာ ႏွင့္တကြ အသိပညာျမင့္မားေရး)၊ စာရိတၱ(ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေရး)၊ ေဘာဂ(ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး)ႏွင့္ မိတၱ(မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း မိတ္သဂၤ ဟေပါမ်ားေရး)တို႔ျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔ ကာယဗလ၊ဉာဏဗလ၊စာရိတၱဗလ၊ေဘာဂဗလ၊မိတၱဗလတို႔သည္ စာေတြ႔မ်ားျဖင္႔ သင္ၾကားေနယံုျဖင္႔မျပီးပါ။ေၾကာင္ပုဇြန္စားၾကြပ္ၾကြပ္ဝါး အလြတ္ရေနရံုျဖင္႔ မရပါ။ၾကက္တူေရြး စာအံ နည္းမ်ားျဖင္႔ အလြတ္က်က္ အလြတ္ေျဖ စနစ္မ်ားထြန္းကားလာျခင္းသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် အက်ိဳးမျပဳသည္႔အျပင္ အလြယ္လိုက္ကာ ပညာသင္ရမည္႔အခ်ိန္မ်ား အရြယ္ရြယ္မ်ားကို အခြင္႔အေရးမ်ားကို တိုက္စားဖ်က္ဆီးေနေသာ နတ္ဆိုးႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း သတိမူၾကရေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။စာေမးပြဲတို႔သည္ လူသားတစ္ဦး၏ အသိပညာ အတတ္ပညာ ဘဝေအာင္ျမင္မႈ လူသားပီသမႈ အရည္အခ်င္းျပည္႔ဝမႈ ရွိျခင္း မရွိျခင္းတို႔ကို အတိအက် သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေသာ ရလဒ္မ်ား စြမ္းရည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ေသာ အရာမဟုတ္ေပ။ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ခုတြင္ မည္မွ်ရသြားသည္ ဘာေတြရရွိသြားသည္ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေတြ တိုးတက္လာသည္ မည္သည္႔ပါရမီေတြ ရွိထားသည္ မည္သို႔ ျပဳစု ပ်ိုဳးေထာင္ကာ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးသင္႔သည္ မည္သည္႔အရာတြင္ ထူးခၽြန္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ စသည္တို႔ကို စစ္ေဆး ခန္႔မွန္းေပးရမည္႔ အရည္အခ်င္းစစ္မႈသာျဖစ္သင္႔ပါသည္။
 
စာေမးပြဲ ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ စာမ်ားကို အလြတ္ရသည္ မရသည္ စာမ်ားမ်ားရလွ်င္ အမွတ္မ်ားမ်ား ေပးလိုက္မည္ စာမ်ားမ်ားမရလွ်င္ အမွတ္နည္းနည္းသာရမည္ အမွတ္ မည္မွ်ရလွ်င္ အတန္းေအာင္သည္ အမွတ္ မည္မွ် ရလွ်င္ အတန္းက်သည္ အမွတ္မည္မွ်ရလွ်င္ ဂုဏ္ထူးထြက္သည္ စသည္ျဖင္႔ သတ္မွတ္ေနျခင္းတို႔သည္ ေက်ာင္းသား/သူ တစ္ဦး၏ စာတတ္ေျမာက္မႈ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ အသိဉာဏ္ပညာၾကြယ္ဝမႈ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတမ်ား ရွိျခင္း မရွိျခင္း အသိပညာ အတတ္ပညာ အဆင္႔အတန္း မည္မွ်ရွိသည္ မရွိသည္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခ ရွိ မရွိ အရည္အခ်င္း ရွိ မရွိ စသည္တို႔ကို တိုင္းတာ သတ္မွတ္ေပးျခင္း ေကာက္ခ်က္ဆြဲေပးႏိုင္ျခင္း မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ စာမ်ားကို သီးသန္႔ ၏/သည္ မလြဲ အလြတ္တန္းေျဖဆိုေရးသားႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိကိုသာ စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲ သာလွ်င္ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ စာမ်ားမ်ား ရျခင္း မရျခင္းသည္ အမွတ္မ်ားမ်ားရျခင္း မရျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ တကယ္စစ္မွန္ေသာ အရည္ အခ်င္း အစစ္အမွန္ကို ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ၁၀ပုဒ္ျပဌာန္းထားျပီး ၅ပုဒ္ေမးကာ ၄ပုဒ္ကိုေျဖဆိုရန္ သတ္မွတ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ ေမးခြန္းတြင္ေမးထားေသာ ၄ပုဒ္တည္းက်က္မွတ္ထားသူက ၄ပုဒ္လံုးေျဖဆိုႏိုင္သျဖင္႔ ဂုဏ္ထူးမ်ားပင္ ထြက္ႏိုင္သည္။ ၃ပုဒ္တည္း က်က္မွတ္ ထားကာ ၃ပုဒ္ေျဖဆိုႏိုင္သူကိုလည္း ေအာင္ျမင္သည္ဟု သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ေမးခြန္းလႊာတြင္ မပါဝင္ေသာ ၅ပုဒ္လံုးကို က်က္မွတ္ထားသူသည္ တစ္ပုဒ္မွ် မေျဖဆိုႏိုင္ သျဖင္႔ ဂုဏ္ထူးထြက္ေသာ ေက်ာင္းသားထက္ စာမ်ား ပိုရေသာ္လည္း စာမ်ား ပိုက်က္ေသာ္လည္း အားထုတ္မႈ ပိုမ်ားေသာ္လည္း ရမွတ္ သံုညျဖစ္ေနေပလိမ္႔မည္။ထို႔ျပင္ ေမးခြန္းလႊာတြင္ မပါဝင္ေသာ စာ၅ပုဒ္ ႏွင္႔ ေမးခြန္းလႊာတြင္ ပါဝင္ေသာ ၂ပုဒ္ စုစုေပါင္း စာ ၇ပုဒ္ကို အလြတ္ က်က္မွတ္ထားကာ အားထုတ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ေမးခြန္းလႊာတြင္ပါဝင္ေသာ စာ၂ပုဒ္သာ ေျဖဆိုႏို္င္သျဖင္႔ ျပဌာန္းစာ ၁၀ပုဒ္တြင္ ၇ပုဒ္လံုးကို အလြတ္က်က္မွတကာ္ တတ္ေျမာက္ထားေသာ္လည္း ေအာင္မွတ္ရမည္မဟုတ္ပဲ စာေမးပြဲက်ရွံဳးမည္သာျဖစ္သည္။
 
ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ျပဌာန္းစာ ၁၀ပုဒ္တြင္ ၇ပုဒ္ရသူသည္ က်ရွံုးႏိုင္ေခ်ရွိျပီး စာ၃ပုဒ္တည္း က်က္မွတ္ထားသူ သည္လည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေခ်ရွိေနေလသည္။ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ က်ရံုးမႈ အရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္မႈ တို႔ကို ထိုကဲ႔သို႔ စာေမးပြဲမ်ားျဖင္႔ စည္းမ်ား ေဘာင္မ်ား ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း သတ္မွတ္ ေပးေနျခင္းတို႔မွာ မွန္ကန္ျခင္း ရွိသည္ မရွိသည္ကို စဥ္းစားၾကရန္ လိုအပ္လာျပီျဖစ္သည္။စာမ်ားမ်ားကို ၇ပုဒ္ခန္႔ အလြတ္ရေအာင္ က်က္မွတ္ထားသည္ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း စာစစ္ဌာနမ်ားက ေမးေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင္႔ မိမိ က်က္မွတ္ထားေသာ စာပုဒ္မ်ား တဲ႔တဲ႔တိုးပါေစ တိုက္ဆိုင္ပါေစ ဟု ကံတရားကို ပံုခ်ကာ ေမွ်ာ္လင္႔ေနရေသာ ဘဝမ်ား ကိုသာ ေပးစြမ္းေနေသာ စာေမးပြဲမ်ား ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနၾကျပီကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၾကရန္လည္း လိုအပ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။
 
အမွန္တကယ္ႀကိဳးစားကာ အရည္အခ်င္းရွိျပီး တတ္ေျမာက္ခဲ႔သူမ်ား ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သလို စာမ်ားကို အလြတ္ က်က္မွတ္ကာ စိတ္ထဲ ႏွလံုးသားထဲ ဦးေႏွာက္မ်ားထဲတြင္ မက်န္ဘဲ တစ္ႏွစ္က်က္ တစ္ႏွစ္ေျဖ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ က်က္ထားေသာ စာမ်ားကို ေနာက္ႏွစ္တြင္ေမ႔ပစ္ကာ တစ္ႏွစ္ တစ္တန္း ေအာင္ျမင္လာၾကျပီး ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား ရရွိလာၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္းပါဝင္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ထိုကဲ႔သို စာမ်ားကိုေရြးက်က္ထားျပီး ဂုဏ္ထူးမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေမးခြန္းလႊာ၏ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားျဖင္႔ ဘြဲ႔ရလာသည္႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တကယ္႔လူမႈဘဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး က်န္းမာေရး လူမႈေရး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတို႔တြင္ အမွန္တကယ္ ကိုယ္ေတြ႔ လက္ေတြ႔ ၾကံဳေတြ႔ ေျဖရွင္းရေတာ႔မည္႔ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ ဘဝကေမးေသာ ျပႆနာေမးခြန္းမ်ားႏွင္႔ တိုက္ဆိုင္ ကံေကာင္းပါမည္ ဟု မည္သူကမွ် အာမ မခံေပးႏိုင္ေတာ႔ေပ။ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ မာန အတၱ ကိုယ္က်ိဳး လူအမ်ိဳး စိတ္အေထြေထြႏွင္႔ စံုလင္ေနေသာ ဘဝတကၠသိုလ္ႀကီးတြင္ ၾကံဳေတြ႔ ေျဖရွင္းရမည္႔ ျပႆနာႀကီးငယ္တို႔သည္ကား မည္သူ႔ကိုမွ် သက္ညွာမည္ ကိုယ္ခ်င္းစာမည္ ေျဖေလွ်ာ႔ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္းအစစ္အမွန္ ဗဟုသုတအၾကားအျမင္အစစ္ အေတြ႔အၾကံဳအစစ္အမွန္ ျပႆနာရင္းျမစ္ကို သိႏိုင္ျမင္ႏိုင္ေသာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ အမွန္ အမွားတို႔ကို ခြဲခြဲျခားျခား နားလည္ေသာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ေသာ ဗလငါးတန္ႏွင္႔ျပည္စံုေအာင္ ပညာအစစ္ ပညာအမွန္ကို ဆရာစစ္ ဆရာေကာင္းတို႔ျဖင္႔ လမ္းညႊန္မႈေကာင္းတို႔ျဖင္႔ သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားေသာ ဘဝေက်ာင္းသားမ်ားသည္သာ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ၾကေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။
 
ပညာေရးစနစ္၏ တကယ္႔အႏွစ္သာရသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာမတတ္ တတ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား စံုလင္စြာျဖင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူခ်င္သည္ကို ဝါသနာပါသည္ကို စိတ္ပါဝင္စားသည္ကို သင္ယူခြင္႔ရွိေအာင္ ျပည္စံု လံုေလာက္ေသာ စာေတြ႔ လက္ေတြ႔နည္းမ်ားျဖင္႔ ပြင္႔လင္းလြတ္လပ္စြာ အဆင္ေျပလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ သင္ၾကား ျပသ နည္းေပး လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးကာ မွန္သည္တို႔ကို အားေပးကာ မွားသည္တို႔ကို ထိန္းေက်ာင္းေပးကာ အရည္အခ်င္း အမွန္တကယ္ျပည္႔ဝသည္႔ အမွန္တကယ္နားလည္တတ္ေျမာက္သည္႔ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာသည္႔ ပညာရပ္တစ္ခုခုတြင္ ထူးခၽြန္သည္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္လာေအာင္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားေပးေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္မွသာ ပညာေရးစနစ္ေကာင္း ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေပလိမ္႔မည္။
 
စစ္မွန္ေသာပညာေရးစနစ္သည္ စာေတာ္ယံု စာတတ္ယံု စာဖတ္ယံု စာေတြ႔တစ္ခုတည္းႏွင္႔ မျပီးေျမာက္ သင္႔ေပ။ စာက်က္မွတ္ျခင္းတစ္ခုတည္းႏွင္႔ စခန္းသြားေနလွ်င္ စာညာေရးသာျဖစ္ျပီး ပညာေရးအစစ္အမွန္ ျဖစ္ႏိုင္ေတာ႔မည္ မဟုတ္ေပ။ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ အျခားေသာအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တစ္ခုခု အတြက္သာ အက်ိဳးရွိေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ား ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင္႔ သင္ၾကား ျပသေပးေနလွ်င္ ပညာေရးစနစ္ေကာင္း ဟု မေခၚဆိုထိုက္ ေတာ႔ေပ။ ပညာေရးစနစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သင္ၾကားသူ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္အတြက္ သူ၏လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု အားလံုးအတြက္ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ တီထြင္ ဖန္တီး ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းစိတ္ဓါတ္ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ပညာရပ္နယ္ပယ္တစ္ခုခုတြင္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကို ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးေသာ စနစ္ေကာင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ္႔မည္။
 
ပညာေရးစနစ္ေကာင္းတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတန္းမ်ားကို လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ စိတ္ဆႏၵသေဘာထားမ်ားႏွင္႔ ဟိုဟို သည္သည္ ေရြးခ်ယ္ကာ ျပဌာန္းထားျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူခ်င္သည္႔ မည္သည္႔ ပညာရပ္မ်ိဳးမဆို ရွိရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ရွိလည္းရွိရမည္ျဖစ္ျပီး မည္သည္႔ေက်ာင္းသားသည္ မည္သည္႔ ပညာရပ္ကို စိတ္ပါဝင္စားသည္ မည္သည္႔ ပညာရပ္တြင္ ပါရမီရွိသည္ မည္သည္႔ပညာရပ္တြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ စသည္ျဖင္႔ သင္ၾကားသူမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား ဘေဘာသဘာဝမ်ား ပါရမီရွင္မ်ား ေလ႔လာလိုက္စားမႈ အင္အားမ်ား ဝါသနာမ်ားကို တြက္ခ်က္ေလ႔လာကာ ထိန္းေက်ာင္း ပဲ႔ျပင္ သြန္သင္ေပးကာ နည္းေပး လမ္းျပေပးယံုမွ်သာ ျဖစ္သည္။
 
မ်ားျပားလွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦးတြင္ ဓေလ႔စရိုက္ အထံုဝါသနာ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ပါရမီမ်ား တူညီၾကလိမ္႔မည္ မဟုတ္သည္ကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ္႔မည္။ပညာေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ပညာသင္ယူသူ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ဘဝတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ အစြမ္းအစမ်ား အမွန္ အမွား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ဘဝေနထိုင္နည္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားျပသ လမ္းညႊန္ေပးေသာ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုသာျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ပညာသင္ၾကားသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး အေနႏွင္႔ မည္သည္႔ ပညာရပ္ကိုပင္ စိတ္ဝင္စားသည္ သင္ယူလိုသည္ျဖစ္ေစ သင္ယူႏိုင္ခြင္႔ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။သင္ယူႏိုင္ခြင္႔ အခြင္႔အေရးမ်ား အခြင္႔အလမ္းမ်ား အေျခခံ စာေတြ႔လက္ေတြ႔မ်ား ရွိေနရမည္ျဖစ္ျပီး ရွိေနေအာင္လည္း ပညာေရးစနစ္က ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။
 
ေဘာလံုးအားကစားပညာရပ္ကို ဝါသနာပါသူ အထံုပါရမီရွိသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို အျခားအျခားေသာ ပညာရပ္မ်ား စာေပမ်ား အတင္းအက်ပ္ သင္ၾကားခိုင္းေနလွ်င္ ထိုေက်ာင္းသားသည္ စိတ္ပါဝင္စားမည္မဟုတ္ဘဲ ႀကိဳးစားေတာ႔မည္မဟုတ္ေပ ေအာင္ျမင္ေတာ႔မည္ မဟုတ္ေပ ထြန္းေပါက္ေတာ႔မည္ မဟုတ္ေပ။ဂီတတူရိယာ ပညာရပ္ တစ္ခုကို ဝါသနာပါေသာ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကိုလည္း သစ္ပင္မ်ားအေၾကာင္း သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား အေၾကာင္း ပထဝီႏိုင္ငံေရးမ်ားအေၾကာင္း က်က္မွတ္ခိုင္းေနလွ်င္ ထိုေက်ာင္းသားသည္ ေအာင္ျမင္ေတာ႔မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ပင္ ပညာေရးစနစ္တြင္ ေဘာလံုး ျခင္းလံုး ေဟာ္ကီ ပင္ေပါင္ ဘတ္စကစ္ေဘာ ေဘာ္လီေဘာ ေရကူး ေျပးခုန္ပစ္ မာရသြန္ တင္းနစ္ စသည္႔အားကစားပညာရပ္မ်ား စာေပ ဂီတ ရုပ္ရွင္ သဘင္ တူရိယာတီးခတ္နည္းမ်ား ျပိဳင္ကားမ်ား လက္မႈအႏုပညာမ်ား ယြန္းထည္ျပဳလုပ္ေသာပညာရပ္မ်ား ပန္းဆယ္မ်ိဳး ကဲ႔သို႔ေသာ ရိုးရာပညာရပ္မ်ား စသည္ျဖင္႔ ေက်ာင္းသားတို႔၏ စိတ္ပါဝင္စားသည္႔ မည္သည္႔ပညာရပ္ကိုမဆို အေျခခံ အဆင္႔ ကၽြမ္းက်င္အဆင္႔ ပညာရွင္အဆင္႔ စသည္ျဖင္႔ ထူးခၽြန္စြာတတ္ေျမာက္ေအာင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားျပသ လမ္းညႊန္ေပးရန္သာ အဓိက တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
 
ဆရာဝန္ပညာ၊အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊စစ္ပညာ၊သတင္းပညာ၊ကဗ်ာ အက္ေဆး ေဆာင္းပါး ဝတၳဳ စာေရးနည္းပညာ၊ သရုပ္ေဆာင္ပညာ၊သီခ်င္းဆိုပညာရပ္ ဂီတတူရိယာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အသံုးျပဳနည္းပညာရပ္မ်ား၊ကြန္ျပဳဴတာပညာ၊ အြန္လိုင္း အင္တာနက္သံုးနည္းပညာ၊ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္၊ဟတ္ဝဲလ္နည္းပညာမ်ား၊မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းျပဳလုပ္နည္း ျပဳျပင္နည္း အေျခခံပညာမ်ား၊ ဟိုတယ္ မိုတယ္ အင္းမ်ား တည္းခိုခန္းမ်ား၏ ဧည္႔ၾကိဳ ဝိတ္တာ ေကာင္တာ စားဖိုမွဴး ပညာမ်ား၊ ဓါတ္ပံုပညာ၊လက္သည္း ေျခသည္း ပံုေဖာ္ပညာ၊ဆံပင္ မ်က္ႏွာ အလွျပင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ မိတ္ကပ္ပညာရပ္မ်ား၊ အဝတ္အစား ဒီဇိုင္းပညာရပ္မ်ား၊ လယ္မ်ား ေတာင္ယာမ်ား ကိုင္းမ်ား ကၽြန္းမ်ား သစ္ပင္စိုက္နည္းမ်ား၊ပန္းမ်ိဳးႏြယ္ စိုက္နည္း ထိန္းသိမ္းနည္း ကိုင္းကူ ကိုင္းဆက္ ပညာရပ္မ်ား၊ေဈးေရာင္း ေဈးဝယ္ စာရင္းအင္းပညာရပ္မ်ား၊ ေရႊပညာရပ္မ်ား၊ေက်ာက္မ်ိဳးစံုပညာရပ္မ်ား၊ ေရနံ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ရွာနည္း ေလ႔လာနည္း တူးယူအသံုးခ်နည္း မ်ား၊ေလယ်ဥ္ထုတ္လုပ္မႈ သေဘၤာထုတ္လုပ္မႈ ကားထုတ္လုပ္ တီထြင္မႈ ဆိုင္ကယ္မ်ားထုတ္လုပ္မႈ စသည္ျဖင္႔ လူသားတို႔၏ ေန႔စဥ္ လူမႈဘဝတြင္ ရွိေနေသာ ျဖစ္ေနေသာ အသံုးျပဳေနရ ေသာ ပညာရပ္မ်ိဳးစံု နည္းပညာမ်ိဳးစံု အတတ္ပညာမ်ိဳးစံုကို ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကို ဆရာမ်ားအျဖစ္ထားကာ သင္ၾကား သင္ယူခြင္႔မ်ား ရွိေစ သင္႔ပါသည္။လက္ေဝွ႔ပညာမ်ား၊ဂ်ဴဒို ကရာေတး သိုင္းေျပာင္းျပန္ ရိုးရာသိုင္းပညာမ်ား၊ အိမ္တြင္းမႈ လက္မႈပညာရပ္ ျဖစ္ေသာ ပစၥည္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳနည္းပညာရပ္မ်ား၊အလွေမြးတိရိစၦာမ်ား ေမြးျမဴျခင္း ထိန္းသိမ္းျခင္း ယဥ္ပါးေအာင္သင္ၾကားျခင္းပညာမ်ား၊ၾကက္ ဝက္ ဘဲ ႏြား ကၽြဲ စသည္ျဖင္႔ အသားတိုး ဥစားေမြးျမဴေရး ပညာမ်ား၊ငါး ပုဇြန္ ကမာ ေရသတၱဝါမ်ား ေမြးျမဴေရးပညာ၊ျမစ္ ေခ်ာင္း အင္း အိုင္ ေရကန္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာ၊ သဘာဝ ေတာရိုင္းတရိစၦာမ်ား ထိမ္းသိမ္းေရး ေစာင္႔ေလ်ာက္ေရးပညာရပ္မ်ား စသည္ျဖင္႔ စြန္႔ဦးတီထြင္ျခင္း သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္း စာတမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စာခ်ည္းသက္သက္မဟုတ္ေသာ ပညာသင္ယူသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ေတြ႔ လက္ေတြ႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ား အခြင္႔အလမ္းမ်ားျဖင္႔ လူသားတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ မလုပ္မျဖစ္ ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနရေသာ ပညာရပ္မ်ားအားလံုးကို အထူးျပဳေမဂ်ာမ်ား ဘာသာရပ္မ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ပညာသင္ယူသူေက်ာင္းသားမ်ား ဝါသနာပါေသာ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားခြင္႔ ရွိေအာင္ ပညာေရး စနစ္က အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုသို႔ သင္ၾကားေပးႏိုင္မွသာ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္ ပညာရွင္မ်ား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေပၚထြက္ လာပါလိမ္႔မည္။
 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ တစ္ေနကုန္အခ်ိန္ျပည္႔ ပိတ္ေလွာင္ကာ စာမ်ားကိုသာ သင္ယူေစျခင္းထက္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားအလိုက္ ဆရာဝန္ေလာင္းလ်ာမ်ားသည္ ေဆးရံုမ်ားေဆးခန္းမ်ားသို႔ စီနီယာဆရာဝန္မ်ားႏွင္႔တြဲကာ လက္ေတြ႔သင္ၾကားေစျခင္း၊ဥပေဒေက်ာင္းသားမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မ်ား တရားရံုးမ်ား ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ရံုးခန္းမ်ား ရဲစခန္းမ်ား ျပည္ထဲေရး ေထြအုပ္ရံုးမ်ားသို႔ ေလ႔လာေရးမ်ားျပဳလုပ္ေစျခင္း ေဆြးေႏြးေစျခင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားျဖင္႔ စာတမ္းမ်ားျပဳစုေစျခင္း ထိုမွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည္႔ရႈေလ႔လာကာ ဆရာမ်ားက အမွတ္ေပးအကဲျဖတ္ေစျခင္းတို႔ျဖင္႔ လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔သည္ ပညာေရးကို အေထာက္အကူျပဳကာ ထိေရာက္ေပလိမ္႔မည္။ပန္းခ်ီပန္းပု ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ား သို႔ သြားေရာက္ ေလ႔လာေစျခင္း ပန္းခ်ီဆရာႀကီးမ်ားနွင္႔ ေႏြးေထြးစြာ ေဆြးေႏြးေစျခင္း စာသင္ခန္းမ်ားထဲသို႔ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားကာ ေက်ာင္းသားမ်ာႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးသင္႔ပါသည္။ အထူးျပဳေမဂ်ာ ဘာသာရပ္မ်ား အားလံုး အားလံုးတြင္ ထိုသို႔ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေအာင္ျမင္ ေနၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ပ အစည္းအေဝးပြဲ ျပပြဲ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ေတြ႔ သင္ယူေစျခင္း မွတ္သားေစျခင္း စာတမ္းမ်ားေရးသားေစျခင္း စသည္႔နည္းလမ္းတို႔ျဖင္႔ အေျပးတစ္ပို္င္းျဖင္႔ အမီ လိုက္မွသာ ကမၻာ႔ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကို အမီလိုက္ႏိုင္ေပလိမ္႔မည္။
 
မည္သည္႔ေက်ာင္းသားသည္ မည္သည္႔ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရမည္ မည္သည္႔စာေပမ်ားကို သင္ၾကားရမည္ မည္႔စာေပမ်ားဘာသာရပ္မ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္ရမည္ ေျဖဆိုရမည္ မည္သည္႔ေက်ာင္းသားသည္ စာပုဒ္ေရမည္မွ် ေျဖဆိုႏိုင္သျဖင္႔ အမွတ္မည္မွ်ရရွိသည္ ထို႔ေၾကာင္႔ မည္သည္႔ ေမဂ်ာကိုသာ ယူရမည္ မည္သည္႔ ေက်ာင္းသားသည္ အမွတ္မ်ားသျဖင္႔ မည္သည္႔ေမဂ်ာမ်ား ပညာရပ္မ်ားကိုမီသည္ စသည္တို႔သည္ ပညာေရးမူ ပညာေရးစနစ္ ဟု မဟုတ္ ေတာ႔ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕၏ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးဝင္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ပညာသင္ယူေနသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပံုစံရိုက္သြင္းေနသည္႔ အတၱပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္က ေသြဖယ္ ေနေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ဆႏၵ ဘဝ စိတ္ခံစားမႈ သင္ယူလိုမႈတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေနေသာ ပညာေရး အမည္ခံနစ္ဆိုးႀကီးသာ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။
 
ပညာေရးစနစ္၏ တာဝန္မွာ ပညာသင္ယူသူေက်ာင္းသား၏ ဘဝကိုေအာင္ျမင္ေစႏိုင္ေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ ကမၻာေလာကႀကီးကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ ပညာရပ္တစ္ခုခုတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပညာရပ္တစ္ခုခုျဖင္႔ အေထာက္အပံ႔ျပဳႏိုင္ေသာ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကို အဆင္႔မီမီေမြးထုတ္ေပးရန္သာ တာဝန္ရွိသည္။ပညာသင္ယူေနသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ယူခြင္႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေသာ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ား ပညာရပ္မ်ိဳးစံုကို တစ္ျပိဳင္နက္သင္ၾကားေစျခင္းမ်ား ပညာရပ္မ်ားကို တစ္ခုႏွင္႔ တစ္ခု အဆင္႔ အတန္းသတ္မွတ္ကာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပီး သင္ၾကားေစျခင္းမ်ားသည္ မရွိသင္႔ေသာ မျပဳလုပ္သင္႔ေသာ မေလ်ာ္ကန္ ေသာ စနစ္ဆိုးႀကီးသာျဖစ္ျပီး ပညာသင္ယူသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ဖ်က္ဆီးေနေသာ ပ်က္စီးေစေသာ ဗဟို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပံုစံသြင္းပညာေရး ေဘာင္ခတ္ပညာေရး တပည္႔ေမြးပညာေရးသာျဖစ္ေပလိမ္႔မည္ ဟု ယူဆ မိပါေတာ႔သည္။
 
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s