ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူလူငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးပညာရပ္ဆိုုင္ရာ အခမဲ့ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၉   ႏိုုင္ငံေရးပါတီ၀င္ တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပညာရပ္ကိုု ထဲထဲ၀င္၀င္ ပိုုမိုု နားလည္လိုုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ လူငယ္ေတြအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးပညာရပ္ဆိုုင္ရာ သင္တန္းအစီအစဥ္ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ (The Political Education Programme for Junior Politicians (PEJP) 2019) သင္တန္းအစီအစဥ္ကိုု ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၉ ရက္ေန႔၊ ဧၿပီလမွ ၃ ရက္ေန႔ ေမလ အထိ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။   ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စည္းရံုုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးဆိုုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား၊ မီဒီယာက႑ကို သုံးသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ားကိုု ေလ့လာၾကရမွာျဖစ္ျပီး သင္တန္းသားမ်ားထဲမွ အထူးခြ်န္ဆံုုး ၁၀ ေယာက္ကိုု ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဇြန္လကုုန္ခါတြင္၊ ဂ်ာမနီႏုုိင္ငံသို႔ ေႏြရာသီကာလတိုု သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ … Continue reading ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူလူငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးပညာရပ္ဆိုုင္ရာ အခမဲ့ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

လူငယ္မာ်းအတြက္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခမဲ့ သင္တန္းျပဳလုပ္မည္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၉   အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ ႏိုင္ငံေရးမွာပါဝင္ေနၾကတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၉ရက္ေန႔ကေန ၁၂ရက္ေန႔ထိ ေမာ္လၿမိဳင္ ဆရာဝန္မ်ားအသင္း ခန္းမမွာ သင္တန္းတစ္ခုျပဳလုပ္ဖို႔ရိွေနပါတယ္။   စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ - 09952636704 ကို မတ္လ၇ ရက္ေန႔မွာ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး စာရင္းေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။   Mawlamyine Daily