“ျငိမ္းခ်မ္းေရး”

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၃၀ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၉
(ကဗ်ာ)
 
ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔
ထပ္ျပီး ငတ္မြတ္ျပရဦးမွာလဲ
လည္ျမိဳထဲ. . .
ဒီလိုအပ္မႈတစ္ခုတည္း စိုက္ဝင္ေနခဲ႔ေတာ့
ရင္ကြဲေအာင္ ေအာ္ေနလည္း
စိတ္ကူး အပဲ႔ေတြသာ ထြက္ထြက္က်လာ
အနာဂါတ္ အက်ိဳးအေၾကေတြနဲ႔
မ်က္လံုးထဲ ခ်ိဳးငွက္အေသေတြ ပိုပိုမ်ားလာ
က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးဟာ
အဲဒီ စကားလံုးသံုးလံုးအတြက္
ကဗ်ာမဆန္နိုင္ေတာ့တာၾကာျပီ ။ ။
 
ဂိုးဂိုး(ေမာရျမိဳင္)
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s