ေစတနာဗရပြျဖင္႔ ၾကင္နာတတ္ၾကလွသည္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈
(သေရာ္စာ)
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ ေစတနာထားၾကင္နာသနားတတ္လြန္းမႈ ႏွင္႔ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားအင္အားႀကီးျမတ္လွသည္႔ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔လည္း မုဒိတာပြားမ်ားႏိုင္ေစဖို႔ရာ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ကေလးမ်ားျဖင္႔ ကုသိုလ္ပြားႏိုင္ၾကေစရန္ ႀကံဖန္ကာ အစီရင္ခံတင္ျပ မွ်ေဝရေပေတာ႔မည္တကား။
 
ကၽြန္ပ္၏ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးရပါေသာ သက္ႀကီးမိတ္ေဆြႀကီးတစ္ဦးသည္ကား ယခင္ ပုဂၢလိကပိုင္ပံုႏွိပ္တိုက္တစ္ခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔၏။၁၉၆၂တြင္ ႀကီးျမတ္လွစြာေသာ ဂရုဏာရွင္မ်ားက ပုဂၢလိကပံုႏွိပ္တိုက္မ်ားအားလံုးကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းကာ ျပည္သူမ်ားခံစားရရွိေစရန္အလို႔ငွာ ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္လိုက္သျဖင္႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မ်ား ဘဝမ်ား အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား အားလံုးကို အနစ္နာခံေပးဆပ္ကာ လူပ်ိဳ လူလြတ္ ဘဝမွစကာ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းသက္ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ အစိုးရဝန္ထမ္းသက္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ျဖင္႔ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျပီးသကာလ ပင္စင္ရခဲ႔ေလသည္။
 
ပင္စင္ရျပီး ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ပညာရွင္ပိုင္းေနရာျဖစ္သျဖင္႔ အျခားေသာ ပညာရွင္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို မ်ိဳးဆက္ပြား ခ်န္ထားရစ္ႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ အစိုးရမင္းမ်ားက ဆင္႔ေခၚကာ ပင္စင္ရျပီးေသာ္လည္း လခမ်ားလည္း ထပ္ရေစရန္ လူငယ္ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ကူညီပံ႔ပိုးေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အလြယ္တကူ ေအာင္ျမင္စြာျပီးေျမာက္ႏိုင္ေစရန္ အႀကံေကာင္းမ်ားျဖင္႔ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ထပ္မံ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခိုင္းျခင္းျဖင္႔ ဂုဏ္ျပဳခံရသူ မဟာလူသားတစ္ဦးပင္ျဖစ္ေလသည္။
 
ထိုကဲ႔သို႔ ပင္စင္ရျပီး ေနာက္၂ႏွစ္မွစကာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္သို႔ ပင္စင္စာအုပ္ထပ္ခ်ိန္တစ္ခါ ပင္စင္ထုတ္ခ်ိန္တစ္ခါ လစဥ္လတိုင္း တစ္လလွ်င္၂ႀကိမ္ သြားရေသာတာဝန္ႀကီးကို ရရွိလာေလသည္။အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ၏ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာကား အံ႔ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပညာသားပါလွသည္။ပင္စင္စား သက္ႀကီးရြယ္အို အဖိုးအဖြားမ်ားမွာ ပင္စင္စားျဖစ္ျပီဆိုကတည္းက အသက္အားျဖင္႔ ၆၀ျဖစ္ၾကျပီး အလုပ္ႏွင္႔လက္ မျပတ္ေအာင္ လုပ္ေနကိုင္ေနတတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင္႔ ပင္စင္ရသြားၾကေသာအခါ အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာစိတ္ အလုပ္မရွိ၍ ဟာေနေသာကြက္လပ္ကို ျဖည္႔စည္းလိုစိတ္ အသားမက်ေသာအေျခအေန မေနတတ္မထိုင္တတ္သလို ခံစားရျခင္းမ်ား အမ်ားအားျဖင္႔ ျဖစ္တတ္သည္။ထိုျပႆနာကို ပင္စင္စာအုပ္ထပ္ျခင္း ပင္စင္လစာထုတ္ယူေစျခင္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းျပီးသား ျဖစ္သြားေလသည္မွာကား အံ႔ၾသစရာပင္မဟုတ္ပါလား။လစဥ္ လစဥ္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပင္စင္စာအုပ္မ်ားထပ္ရျခင္း ပင္စင္လစာမ်ား ထုတ္ယူရျခင္းေၾကာင္႔ အဘိုးအဘြားမ်ား က်န္းမာေရးေကာင္းေသးသည္ကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ သိရွိရျခင္း လူစားလာထုတ္၍ခက္ခဲေသာေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာမ်ားကို မသမာသူမ်ားက လိမ္လည္ ထုတ္ယူ၍ မရႏိုင္ျခင္း အဘိုးအဘြားမ်ား၏ ပ်င္းရိေနေသာဘဝကို တစ္လ၂ႀကိမ္ ရံုးသို႔လာေစျခင္းျဖင္႔ အပ်င္းေျပေစသည္။ တစ္လ၂ႀကိမ္ မျဖစ္မေန အျပင္ထြက္ရျခင္းေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔ခံစားေစျခင္း လမ္းေလွ်ာက္ျဖစ္ေအာင္ တြန္းအားေပးျပီးသားျဖစ္သကဲ႔သို႔ က်န္းမာေရးႏွင္႔ ညီညြတ္ေအာင္ လမ္းေလွ်ာက္ျဖစ္ျခင္း လိုင္းကားတိုးစီးျခင္း ျမိဳ႕ထဲလမ္းထဲ အလည္အပတ္ေရာက္ျဖစ္ေစျခင္း အစိုးရဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားျဖင္႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးေစျခင္း ေလေကာင္းေလသန္႔ရႈရႈိက္ျဖစ္ေစျခင္း ပင္စင္လစာထုတ္ယူစဥ္မွာလည္း အခ်ိန္ၾကာၾကာဆြဲေပးထားျခင္းျဖင္႔ မိတ္ေဟာင္း ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုကာ အတိတ္အေၾကာင္းမ်ား လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းအေၾကာင္းမ်ား သာေရးနာေရးအေၾကာင္းမ်ား သားေရးသမီးေရးကိစၥမ်ား ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ပံုအေၾကာင္းမ်ား စသည္ျဖင္႔ မ်ားစြာတို႔ကို မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္မ်ားႏွင္႔အတူ စကားေျပာျဖစ္ေစျပန္သည္ေလ။
 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေရာက္ေသာအခါ အဘိုးအဘြားမ်ား လာေနက်ရံုးဌာနမ်ားမွာ ျငီးေငြ႔သြားျပီျဖစ္သျဖင္႔ ေနရာအသစ္အဆန္း ျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားသို႔ေျပာင္းလည္း ထုတ္ယူၾကပါရန္ ညႊန္ၾကားလာျပန္ေတာ႔ အဘိုးအဘြားမ်ားမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကရျပန္၏။ ေနရာအသစ္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းအသစ္ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားျဖင္႔ ေတြ႔ၾက ဆံုၾကရျပန္သည္။ ပတ္စပို႔ဓါတ္ပံု အသစ္မ်ား ရိုက္ၾကရ စာရြက္စာတမ္းအသစ္မ်ားေရးၾကရေသာေၾကာင္႔ အေတြ႔အႀကံအသစ္မ်ားရရွိသည္႔အျပင္ သားသမီး ေျမးျမစ္မ်ားအတြက္ အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ားပါ ရိုက္ေပးျပီးျဖစ္ေနေလျပန္သည္။အလြန္ေတာ္ေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ပါတကား တစ္ခ်က္ခုတ္ျပီး အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပတ္ေသာအႀကံအစည္မ်ားပါတကား။
 
ယခု ၂၀၁၈တြင္လည္း အဘိုးအဘြားမ်ားကို ေခတ္ႏွင္႔အညီ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကို အေျပးတစ္ပိုင္းလိုက္စရာမလိုပဲ ေအးျငိမ္႔ညင္သာစြာ လိုက္ပါေစႏိုင္ရန္ အီးပင္စင္ကဒ္မ်ား လုပ္ေပးျပန္ေလျပီ။ အီးပင္စင္ကဒ္ ထုတ္ေပးျခင္းက တစ္ခုေတာ႔မေကာင္းေပ။ပင္စင္စာအုပ္ကို တင္စရာမလိုေတာ႔သျဖင္႔ အဘိုးအဘြားမ်ား အိမ္အျပင္ထြက္ခြင္႔ႀကီး ဆံုးရႈံးရေလသည္။သို႔ေသာ္ ကံေကာင္းသည္ကေတာ႔ wave moneyမ်ား true moneyမ်ား mobil bankingမ်ား ATM Bank Cardမ်ားျဖင္႔ အလြယ္တကူထုတ္ယူ၍မရျခင္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း မရွိေသာေၾကာင္႔ အဘိုးအဘြားမ်ားသည္ အိမ္ကိုလွည္႔ပတ္ကာ တစ္လတစ္ႀကိမ္ အိမ္အျပင္ထြက္ကာ ေလွ်ာက္လည္ခြင္႔ လမ္းေလွ်ာက္ခြင္႔ ျပည္တြင္းျပည္ပအေျခအေန ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေဈးကြက္စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို ဆက္လက္ ေလ႔လာခြင္႔ကေတာ႔ျဖင္႔ ရွိေနေသးသည္။
 
ထိုမိတ္ေဆြႀကီးမ်ား၏ ပင္စင္လစာမ်ားထုတ္ယူလွ်င္ လိုက္လိုက္သြားတတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘဏ္မ်ားသို႔ ေရာက္ေသာအခါတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို ပိုမိုကာ အံ႔ၾသျခင္း မွင္သက္ျခင္း ေလးစားျခင္း ဂုဏ္ယူျခင္း စသည္ျဖင္႔ အလြန္႔အလြန္ပင္ အားကိုးျမတ္ႏိုးျပီး တန္ဖိုးထား ေလးစားအားက်ရျပန္ေလသည္။ေဟာ ၾကည္႔ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းထားၾကပံုမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ရျပန္ေလသည္။ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးမွန္းသိသာေစရန္ ေဆးမသုတ္ပဲထားျခင္း သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္ပဲထားျခင္း ၾကပ္ခိုးမ်ား တက္ေစရန္ အႏွစ္ႏွစ္အလလ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခ်င္ေသာစိတ္မ်ားကို ေအာင္႔အည္းသည္းခံကာ ညစ္ႏြမ္း ေဟာင္းႏြမ္း ေနသည္႔ ဒီဇိုင္းကိုရရွိသည္အထိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင္႔ဆိုင္းႏိုင္ၾကေသာ စိတ္ဓါတ္ပိုင္ရွင္မ်ားကိုလည္း ေလးစား အားက်မိရျပန္သည္။ထိုတစ္မ်ိဳးတည္းမဟုတ္ေသးေပ အစိုးရဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္႔အားေလ်ာ္စြာ အခြင္႔အေရး ႏွင္႔ တာဝန္ဝတၱရားတြင္ တာဝန္ဝတၱရားေက်ပြန္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကပါေသာ္လည္း အခြင္႔အေရးကိုေတာ႔ လားလားမွ်ပင္ မေတာင္းဆိုၾက မယူၾကပံုရသည္။ျမန္႔မာစီးပြားေရးႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္႔ စီးပြားေရးဘဏ္တိုက္ ႀကီးပင္ျဖစ္လင္႔ကစား ဝန္ထမ္းတိုင္းသည္ ကြန္ျပဴတာမ်ား အင္တာနက္မ်ား ဝိုင္ဖိုင္အသံုးျပဳခြင္႔မ်ား ေတာင္းရမ္းၾကပံုမေပၚ ဌာနတစ္ခုလံုးတြင္မွ ကြန္ျပဴတာတစ္လံုးေလာက္ျဖင္႔ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုက အလွည္႔က်ျဖင္႔ နားလည္မႈရွိစြာ တန္းစီ ေစာင္႔ဆိုင္း အသံုးျပဳေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရျခင္းအားျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမည္စိုးသျဖင္႔ ျခိဳးျခံေခၽြတာကာ အနစ္နာခံတတ္ၾကေသာ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားကို ေလးစားရျပန္ေလသည္။
 
ထိုကဲ႔သို႔ အလိုက္သိေသာ ေတာ္ေသာ တတ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားရွိေသာေၾကာင္႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ ကြန္ျပဴတာမ်ားဝယ္ယူရျခင္း အင္တာနက္အြန္လိုင္းကြန္ယက္ႀကိဳးမ်ားတပ္ဆင္ေပးရျခင္း ဝိုင္ဖိုင္ နက္ဝပ္ ဆစ္စတန္မ်ား တပ္ဆင္ေပးရျခင္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ ဆပ္ျပာမႈန္႔မ်ား တံျမက္စည္း အႏု အၾကမ္းမ်ား ေဂၚျပားမ်ား သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ား စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္လွ်င္ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေသာ စရိတ္စကမ်ား စသည္ျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စရိတ္မ်ားစြာကို သက္သာေစေလသည္မွာကား အမွန္ပင္ျဖစ္ေလသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ တစ္သက္တာ ဝန္ထမ္းေကာင္းဆုႀကီးမ်ားခ်ီးျမွင္႔ေျမွာက္စားေပးသင္႔သည္အထိ အေမွ်ာ္အျမင္ အလြန္အင္မတန္မွ ႀကီးျမင္႔ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အဖိုးအျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင္႔ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားကာ ေလးစား အားက်မိရေလေတာ႔သည္တကား။
 
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s