Pregnancy and Rheumatism ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ေလးဘက္နာ

Pregnancy and Rheumatism ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ေလးဘက္နာ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈
 
ကိုယ္ဝန္ ၃ လေက်ာ္ရိွေနပါၿပီ။ RA ရွိေတာ့ အဆစ္ေတြက အၿမဲတမ္း ေရာင္ၿပီးနာေနပါတယ္။ ဒူးက အဆိုးဆံုးဘဲ။ Alaxan တေန႔တၿခမ္းေသာက္မွ ေနလို႔ထိုင္လို႔ ရပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ ၃ လေက်ာ္မွ စေသာက္ပါတယ္။ ဆရာဝန္ကေတာ့ Alaxan ေသာက္လို႔ရတယ္လို႔ ေၿပာတယ္။ Alaxan န႔ဲ မရရင္ Medrol (Methylprednisolone) ေျပာင္းေပးမည္လို႔ ေၿပာပါတယ္။ OG ကေတာ့ Alaxan ၅ ရက္ထက္ ပိုမေသာက္နဲ႔လို႔ ေၿပာတယ္။ အထက္ပါေဆးေတြေၾကာင့္ ကေလးမွာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ Side Effect ၿဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။
 
ေဆး ၂ မ်ိဳးလံုးကေန ေယဘုယ် ကိုယ္ဝန္ကို ျပႆနာ မျဖစ္ေစပါ။
 
(၁) Alaxan = Ibuprofen
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (စတီရြိဳက္) မပါ အနာသက္သာေဆး အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္။ အသံုးမ်ားတယ္။ ေဆးတိုင္းမွာ ရွိသလို သတိထားစေရာေတြ မကင္းပါ။ ဒီေဆးမွာ Heart attack or Stroke ႏွလံုးနဲ႔ ဆိုင္တာကို အထူးသတိထားရတယ္။ NSAIDs ေတြကေန အစာအိမ္အနာ၊ ေသြးယိုတာေတြက အမ်ားဆံုးျဖစ္တတ္တဲ့ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးျဖစ္တယ္။
 
• Prescription Ibuprofen ေဆးလက္မွတ္နဲ႔ဝယ္ရတာမ်ိဳးကို Pain, Tenderness နာတာ၊ Swelling ေရာင္တာ၊ Osteoarthritis အရိုးေရာင္လို႔နဲ႔ Rheumatoid arthritis (ရူမက္တစ္) အဆစ္ေတာေတြမွာ တင္းခဲေနတာေတြ သက္သာေစဘို႔ သံုးတယ္။ နဲနဲကေန အသင့္အတင့္ နာတာ ဥပမာ Menstrual pain ရာသီလာလို႔နာတာ၊
• Nonprescription Ibuprofen ေဆးလက္မွတ္မလိုဘဲ ဝယ္လို႔ရတဲ့ အေပ်ာ့စားကို Fever ကိုယ္ပူ၊ Headache ေခါင္းကိုက္၊ Muscle aches ၾကြက္သားနာ၊ Arthritis အဆစ္နာ၊ Common cold အေအးမိ၊ Toothaches သြာကိုက္၊ Backache ခါးနာတာေတြအတြက္ သံုးတယ္။
• Ibuprofen ေဆးကို အစား ဒါမွမဟုတ္ ႏို႔နဲ႔ေသာက္ရမယ္။ အခ်ိန္မွန္ အခ်ိန္တူေသာက္သင့္တယ္။
• Ibuprofen ကို တျခားေဆးေတြနဲ႔လဲ တြဲလာတာရွိေသးတယ္။
• Ankylosing spondylitis, Gouty arthritis, Psoriatic arthritis ေခၚတဲ့ အဆစ္နာမ်ိဳးေတြမွာလဲ သံုးတယ္။
 
Ibuprofen Side effects ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးမ်ား
– Constipation ဝမ္းခ်ဳပ္၊
– Diarrhea ဝမ္းပ်က္၊
– Gas or bloating ေလထ၊ အစာမေက်၊
– Dizziness ေခါင္းမူး၊
– Nervousness စိတ္လႈတ္ရွား၊
– Ringing in the ears နားထဲအသံေတြၾကား၊
ေဆးမတည့္ရင္ အနီျပင္ထြက္၊ ယား၊ ကိုယ္ပူ၊ ကိုယ္ေရာင္စတာေတြျဖစ္မယ္။ သိပ္ဆိုရင္ (ေရွာ့ခ္) လိုျဖစ္မယ္။ အသဲထိခိုက္ရင္ အသားဝါမယ္။
 
Ibuprofen Brand names ေဆးနာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– Addaprin®
– Advil®
– Dolgesic®
– Genpril®
– Haltran®
– IB Pro®
 
– Ibifon 600®
– Ibren®
– Ibuprohm®
– Menadol®
– Midol® Cramps & Bodyaches
– Motrin®
– Nuprin®
– Q-Profen®
– Rufen®
– Saleto-200®
– Samson®
– Tab-Profen®
– Ultraprin®
– Uni-Pro®
– Wal-Profen®
 
Brand names of Ibuprofen combination products ပူးတြဲေဆးနာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– Advil® Allergy Sinus (Chlorpheniramine, Ibuprofen, Pseudoephedrine)
– Advil® Cold and Sinus (Ibuprofen, Pseudoephedrine)
– Advil® PM (Diphenhydramine, Ibuprofen)
– Combunox® (Ibuprofen, Oxycodone)
– Dayquil® Pressure and Pain (Ibuprofen, Pseudoephedrine)
– Dimetapp® Sinus (Ibuprofen, Pseudoephedrine)
– Dristan® Sinus (Ibuprofen, Pseudoephedrine)
– Ibudone® (Hydrocodone, Ibuprofen)
– Motrin® PM (Diphenhydramine, Ibuprofen)
– Reprexain® (Hydrocodone, Ibuprofen)
– Sine-Aid IB® (Ibuprofen, Pseudoephedrine)
– Vicoprofen® (Hydrocodone, Ibuprofen)
 
Ibuprofen Dosage ေဆးဘယ္ေလာက္ေပးမလဲ
• Dysmenorrhea ရာသီလာခ်ိန္နာျခင္း = 200-400 mg ၄-၆ နာရီတခါ၊
• Osteoarthritis အရိုး-အဆစ္နာျခင္း = 400-800 mg ၄-၆ နာရီတခါ၊
• Rheumatoid Arthritis (ရူမက္တစ္) အဆစ္နာျခင္း = 400-800 mg ၆-၈ နာရီတခါ၊
• Headache ေခါင္းကိုက္ျခင္း = 600 mg လိုတဲ့အခ်ိန္၊
• Mild to moderate pain နဲနဲကေန အသင့္အတင့္နာျခင္း = 200-400 mg ၄-၆ နာရီတခါ၊
• Fever ကိုယ္ပူျခင္း = 200-400 mg ၄-၆ နာရီတခါ၊
• Pediatric Dose for Fever ကေလး (၂ လ မွ ၁၁ ႏွစ္) ကိုယ္ပူျခင္း = 5-10 mg/kg ၆-၈ နာရီတခါ၊
• Pediatric Dose for Pain ကေလး (၂ လ မွ ၁၁ ႏွစ္) နာျခင္း = 10 mg/kg ၆-၈ နာရီတခါ၊
• Pediatric Dose for Rheumatoid Arthritis ကေလး (၂ လ မွ ၁၁ ႏွစ္) ေလးဘက္နာ =20-30-50 mg/kg/day တေန႔ ၃-၄ ခါခြဲတိုက္ပါ။
• Pediatric Ibuprofen Dose for Cystic Fibrosis ကေလး (၂ လ မွ ၁၁ ႏွစ္) (ဆစ္စတစ္-ဖိုက္ဘရိုးဆစ္စ္) ေရာဂါ = 50-100 mcg/mL တေန႔ ၂ ၾကိမ္။
 
(၂) Methylprednisolone
Corticosteroid (ေကာ္တီကိုစတီရြိဳက္) အမ်ိဳးေဆးျဖစ္တယ္။ Inflammation ေရာင္ရမ္းျခင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ Swelling ေရာင္တာ၊ Heat ပူတာ၊ Redness နီတာနဲ႔ Pain နာတာ ေတြကို သက္သာေစမယ္။ ဒါေၾကာင့္ Arthritis အဆစ္နာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေပးတယ္။ Skin အေရျပား၊ Blood ေသြး၊ Kidney ေက်ာက္ကပ္၊ Eye မ်က္စိ၊ Thyroid လည္ပင္းၾကီး နဲ႔ Colitis အူေရာဂါေတြမွာလဲ ေပးတယ္။ ေနာက္ျပီး Allergies ဆိုးဝါးတဲ့ (အလာဂ်ီ)၊ Asthma ပန္းတာေတြမွာလဲ သံုးတယ္။ Cancer ကင္ဆာတခ်ိဳ႕မွာလဲ သံုးတယ္။
 
Methylprednisolone Side effects ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးမ်ား
– Upset stomach အစာမေက်၊
– Vomiting အန္၊
– Headache ေခါင္းကိုက္၊
– Dizziness ေခါင္းမူး၊
– Insomnia အိပ္မေပ်ာ္၊
– Restlessness ဂနာမျငိမ္၊
– Depression စိတ္က်၊
– Anxiety စိုးရိမ္၊
– Acne ဝက္ျခံထြက္၊
– Increased hair growth ကိုယ္ေမႊးမ်ား၊
– Easy bruising ေသြးထြက္လြယ္၊
– Trregular or absent menstrual periods ရာသီ မမွန္၊
 
Methylprednisolone Brand names ေဆးနာမည္မ်ား
– Medrol®
– Meprolone®
 
Methylprednisolone Dosage ေဆးဘယ္ေလာက္ေပးမလဲ
• Allergic Rhinitis (အလာဂ်) ႏွာေခါင္း = 80 to 120 mg ထိုးေဆး၊
• Dermatologic အေရျပားေရာင္ျခင္းမ်ား = 40 to 120 mg ထိုးေဆး၊ ၁-၄ ပါတ္။
• Rheumatoid Arthritis (ရူမက္တစ္) အဆစ္နာ = 40 to 120 mg ထိုးေဆး၊ တပါတ္တခါ။
• Large joints အဆစ္အၾကီးမ်ားထဲ ထိုးရန္ = 20 to 80 mg
• Medium joints အဆစ္အလတ္စားမ်ားထဲ ထိုးရန္ = 10 to 40 mg
• Small joints အဆစ္ေသးမ်ားထဲ ထိုးရန္ = 4 to 10 mg
• Adrenogenital Syndrome (အဒရီႏို-ဂ်င္နီတယ္-ဆင္ဒရုမ္း) ေရာဂါ = 40 mg ၂ ပါတ္တခါထိုးရန္၊
• Anti-inflammatory ေရာင္ရမ္းျဖစ္စဥ္မ်ား = 4 to 48 mg/day စားေဆး၊
• Anti-inflammatory ေရာင္ရမ္းျဖစ္စဥ္မ်ား = 10 to 40 mg အေၾကာေဆး-အသားေဆး ထိုးရန္၊
• Shock (ေရွာ့ခ္) ရျခင္း = 30 mg/kg IV every 4 to 6 hours or 100-250 mg IV every 2 to 6 hours
• Immunosuppression ခုခံအားႏွိမ္ရန္ = 4 to 48 mg orally per day
• Acute Asthma ရုတ္တရက္ ပန္းနာထျခင္း = Oral or IV: 40 to 80 mg daily
• Asthma Maintenance ပန္းနာ ထိန္းထားရန္ = Oral 7.5 to 60 mg daily
• Pediatric Dose for Anti-inflammatory ေရာင္ရမ္းျဖစ္စဥ္မ်ား (ကေလး) = < 0.5 mg/kg/24 hours IV/IM
• Pediatric Dose for Acute Asthma ပန္းနာရုတ္ရက္ထျခင္း (ကေလး ၁၁ ႏွစ္အထိ) = Oral or IV: 1 to 2 mg/kg/day
• Usual Pediatric Dose of Methylprednisolone for Asthma Maintenance ပန္းနာ ထိန္းထားရန္ (ကေလး ၁၁ ႏွစ္အထိ) = 0.25 to 2 mg/kg/day
 
Dr. တင့္ေဆြ
(ဆရာၾကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Mawlamyine Daily မွေဖာ္ျပပါသည္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s