မာစီေကာျမန္မာရံုးမွ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားေခၚယူ

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၂ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၈

မာစီေကာျမန္မာသည္ မႏၱေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေဒသတြင္း လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူ အေယာက္ (၂၀) ေယာက္ကို ေခၚယူရန္ ရွိပါသည္။ ဤ ေဒသတြင္းေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္သည္ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသအတြင္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေခၚယူမည့္လူဦးေရ အေသးစိတ္အား ေၾကၿငာခ်က္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားသည္
၁) မာစီေကာမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူမႈသဟဇာတျဖစ္စြာေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးသင္တန္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈ အေျချပဳ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရး သင္တန္း တတ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရပါမည္
၂) ျမန္မာႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ရွိသူျဖစ္ရမည္
၃) မိမိေဒသတြင္း သြားရမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို သိရွိခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရမည္(အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစသျဖင့္)
၄) လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးသည္အထိ ပါဝင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္
၅) ခရီးသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္
၆) ေျပာဆိုဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ေကာင္းသူျဖစ္ရမည္

အထက္ပါေဖာ္ျပေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူမ်ားသည္ CV form ( ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ႏွင္႔ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ) ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာမ်ားတြင္ (၁၀.၈.၂၀၁၈) ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႕လိုပါက mm-hr@mercycorps.org သို႕ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ေတာင္ႀကီး – မာစီေကာရံုး၊ အမွတ္ လ/၁၉၄၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီး။ ခြန္သက္ပိုင္ေထြး – ၀၉၄၂၈၃၁၇၇၄၂

မႏၱေလးၿမိဳ႕ – မာစီေကာရံုး၊ အမွတ္ H -3, နဝရတ္အိမ္ရာ၊ လမ္းသြယ္ (၁) ၊ ၃၄×၃၅ လမ္းႏွင့္ ၆၈×၆၉ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္။ ေက်ာ္လြင္ – ၀၉၉၇၄၁၀၈၂၂၉

ေမာ္လၿမိဳင္ – MINA Office – ဦးဇိနဘုရားလမ္း၊ ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီရံုး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။ ဦးခင္ေမာင္တင့္ – ၀၉၉၇၅၉၉၀၆၀၉

ဘားအံ – ဦးျမတ္စိုး ဒု- ဥကၠဌ ျပည္နယ္ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ အိမ္အမွတ္ ၅/၅၁၄၊ ၅ ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဘားအံၿမိဳ႕။ ဖုန္း – ၀၅၈၂၁၈၄၂

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက
ကိုေက်ာ္လြင္ (၀၉-၉၇၄၁၀၈၂၂၉)
မနန္းႏုနုရီ (၀၉-၄၁၀၀၈၄၈၀) တို႔အား ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

Mawlamyine Daily

Ref: Mercy Corps Myanmar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s