ရန္ကုန္ ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား ထပ္မံတိုးဆြဲ

(4)

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၉ ဇူလုိင္ ၂၀၁၈

ေရၾကီးေရလ်ံမႈေၾကာင့္ ကုန္းလမ္းခရီးႏွင့္ မီးရထားလမ္းခရီးစဥ္ေတြ ရက္အကန္႔အသတ္မရိွ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားတဲ့ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ ခရီးစဥ္ေတြအတြက္ မန္းရတနာပံုေလေၾကာင္းလိုင္းမွ အထူးေလယာဥ္အျဖစ္ ၃၀.၇. ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၃၁.၇.၂၀၁၈ တို႕အတြက္ တစ္ရက္ေလယာဥ္ ၄ စီးျဖင့္ေျပးဆြဲေပးေနပါတယ္။ ရန္ကုန္မွ ေမာ္လၿမိဳင္အတြက္ လက္မွတ္ခ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ျပီး ေမာ္လျမိဳင္ မွ ရန္ကုန္ အတြက္ လက္မွတ္ခ ၄၈၀၀၀က်ပ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေမာ္လျမိဳင္ မွ ဝယ္ယူလိုသူေတြအေနနဲ႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေလဆိပ္တြင္သြားေရာက္ စံုစမ္းဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ေမာ္လျမိဳင္မွ ဝယ္ယူလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ ရံုးသို႔ ကိုယ္တိုင္မလာႏိုင္ပါက ေအာက္ပါ Link မွတဆင့္ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
လက္မွတ္ဝယ္ယူရန္ Link – https://goo.gl/fzxB85

ေလယာဥ္ခ်ိန္ေတြကေတာ့ –
ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ===> 10:30 AM – 11:05AM
ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ ===> 11:20 AM – 11:55 AM

ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ===> 06:30 AM – 07:05 AM
ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ ===> 07:20 AM – 07:55 AM

ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ===> 08:30 AM – 09:05 AM
ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ ===> 09:20 AM – 09:55 AM

ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ===> 12:30 PM – 13:05 PM
ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ ===> 13:20 PM – 13:55 PM

ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ
– ရန္ကုန္ မွ ေမာ္လၿမိဳင္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (မန္းရတနာပံု ၃၀.၇.၂၀၁၈)
– ေမာ္လၿမိဳင္ မွ ရန္ကုန္ ၄၈၀၀၀ က်ပ္မွ စ၍ (မန္းရတနာပံု ၃၀.၇.၂၀၁၈)
– ရန္ကုန္ မွ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၅၀၀၀ က်ပ္မွ စ၍ (MNA ၃၀.၇. ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၃၁.၇.၂၀၁၈)
-ေမာ္လၿမိဳင္ မွ ရန္ကုန္ ၅၄၀၀၀ က်ပ္မွ စ၍ (MNA ၃၀.၇. ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၃၁.၇.၂၀၁၈)
တို့ျဖင့္ အေရးေပၚခရီးထြက္မည့္သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ စီစဥ္ထားေပးပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s