ေမာ္လျမိဳင္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၁ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈
ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔က ေမာ္လျမိဳင္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနတာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႈး နဲ႔ ေက်ာင္းသားေရးရာတာဝန္ခံ ေနရာတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဥကၠဌေနရာအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ဦး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေနရာအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ဦး နဲ႔ ေက်ာင္းသားေရးရာတာဝန္ခံ ေနရာအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ဦးတုိ႔ အသီးသီး ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ပါတယ္။
အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေမာ္လျမိဳင္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရရဲ႕ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
Mawlamyine Daily
သတင္းဓာတ္ပံု – ေမာ္လၿမိဳင္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ