ႏွင္းဆီဝိုင္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံေက်းလက္ေဒသရိွ စီးပြားေရးမ်ားအဆင္ေျပ

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၃ ဧျပီ ၂၀၁၈

တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေကြးဇံုးခရိုင္မွာ ႏွင္းဆီဝုိင္လုပ္ငန္းမွာအသံုးျပဳဖို႔ ႏွင္းဆီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈေတြျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ေဒသထြက္ ႏွင္းဆီေတြဟာ ေက်းလက္ေဒသရဲ႕ စီးပြားေရး ျမင့္တက္မႈမွာ အဓိက အခန္းက႑က ပါဝင္လာျပီး ေဒသစီးပြားေရးျမင့္တက္လာပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြက ေဒသအစိုးရဟာ ႏွင္းဆီဝိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ႏွင္းဆီေတြ ရရိွႏို္င္ဖို႔ ေဒသခံေတြကို ႏွင္းဆီစိုက္ပ်ိဳးၾကဖို႔ အားေပးကူညီခဲ့တာပါ။

ႏွင္းဆီဝိုင္ကို တရုတ္ျပည္ မင္မင္းဆက္ ကတည္းက စတင္ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ျပီး ႏွင္းဆီဝုိင္မွာ အရက္ပမာဏ ၅၄-၅၅ ရာခိုင္ႏွႈန္းပါဝင္ပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Ref: CGTN

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s