ႏွစ္သစ္ကူးအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အက်ဥ္းသား ၈၄၉၀ဦးကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး

ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ အမိန္႔

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၇ ဧျပီ ၂၀၁၈
 
ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယ အထိမ္းအမွတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းေစေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမႈကို အေလးထားေသာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္/ စခန္း အသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရေသာ ႏုုိင္ငံသားအက်ဥ္းသား/သူ (၈၄၉၀) ဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ အမိန္႔ျဖင့္ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ လြတ္ၿငိမ္း သက္သာခြင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။
 
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s