ေမာ္လျမိဳင္မွာ ႏြားလွည္းျပိဳင္ပြဲက်င္းပ

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၀ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၈

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔ မနက္ (၇)နာရီမွစျပီး ႏြားလွည္းျပိဳင္ပြဲ က်င္းပေနတာပါ။ျပိဳင္ပြဲဝင္ ႏြားလွည္း (၁၂)စီးက ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၀)ရက္ေန႔ကေန (၁၂)ရက္ေန႔အထိ အဆင္႔ဆင္႔ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကရမွာပါ။

ျပိဳင္ပြဲဝင္ ႏြားလွည္းတစ္စီးမွာ လွည္းေမာင္းသူ၊အကူထိန္း စုုစုုေပါင္းအဖြဲ႔ဝင္ (၆)ဦးပါ ဝင္ပါတယ္။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ၊ သီရီျမိဳင္နယ္ေျမ၊ သရက္ကုုန္းရပ္ မွာက်င္းပေနပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္မယ္႔ ျပည္ေထာင္စုုေန႔ အထိမ္း အမွတ္ ႏြားလွည္းျပိဳင္ပြဲက်င္းပေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s