ေဒါင္ဒင္အင္း ငါးဖမ္းပြဲေတာ္

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၈

မြန္ျပည္နယ္ ၊က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္၊ငပုုအင္းေက်းရြာက ေဒါင္ဒင္အင္း အတြင္းက ငါးေတြကိုု ၊ အင္းအနီးေက်းရြာက ေဒသခံေတြစုုေပါင္းျပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔က ငါးဖမ္းပြဲေတာ္ က်င္းပခဲ႔ပါတယ္။

အရင္ကာလေတြကတည္းက အခုုလိုု စုုေပါင္းငါးဖမ္းလာတာျဖစ္ျပီး၊ အင္းေရ အနည္းမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး စုုေပါင္းငါးဖမ္းမယ္႔ရက္သတ္မွတ္ကာ ငါးဖမ္းပြဲေတာ္အစဥ္အဆက္က်င္းပေနတာပါ။

Mawlamyine Daily
Photo-Htoo Htoo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s