အလုုပ္အကိုုင္အခြင္႔အလမ္းျပပြဲ ေမာ္လျမိဳင္မွာက်င္းပ

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမဳိင္၊ ၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၈

မြန္ျပည္နယ္ အလုုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္စား သံုုးသူေရး ရာ ဦးစီးဌာန၊အစိုုးရ နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ေမာ္လျမိဳင္)၊GTI (ေမာ္လျမိဳင္)၊ မြန္ျပည္နယ္ကုုန္သည္မ်ား နွင္႔ စက္မႈလက္မႈလုုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း နဲ႔ Swisscontact ၊ IOM အဖြဲ႔ေတြ ပူးေပါင္းျပီး ေ ဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ေန႔ကေန ၄ ရက္ေန႔အထိ (၂)ရက္တာက်င္းပေနတာပါ။

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕က ျပည္နယ္ခန္းမမွာ က်င္းပေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

မိုုဘိုုင္းဖုုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုုပ္ေရး လုုပ္ ငန္း၊ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုုပ္ငန္း ၊ စူပါမားကတ္ ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္ပ အလုုပ္ကိုုင္ဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ား၊ကုုန္ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ၊ စက္ရံုုနဲ႔ဆက္စပ္သည္႔ လုုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အလုုပ္ကိုုင္အခြင္႔အ လမ္းေတြအတြက္ ျပပြဲက်င္းတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

လာေရာက္ေလ႔လာသူေတြအေနနဲ႔ ျပပြဲမွာ ျပသေၾကညာထားတဲ႔ အလုုပ္အကိုုင္အခြင္႔လမ္းေတြကိုု တခ်ိန္တည္းေလွ်ာက္ထားနိုုင္ပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s