မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးနွင္႔ေဆာက္လုုပ္ေရးဝန္ၾကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၆ ဇြန္လ ၂၀၁၇

မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ စည္ပင္နွင္႔ေဆာက္လုုပ္ေရးဝန္ၾကီးအျဖစ္ ဦးမင္းေက်ာ္လြင္သည္ ဇြန္လ (၁၂)ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ႔တဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းေဝးမွာ ကတိသစၥာျပဳလိုု႔ ဝန္ၾကီးတာဝန္စတင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူပါ။

မြန္ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕မွာ ဝန္ၾကီးအျဖစ္ခန္႔ အပ္ခံရသူ ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ သည္ လႊြတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမဟုုတ္ဘဲ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ခံထားရတဲ႔ ဝန္ၾကီးတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

(၂၀၂၁) ခုုနွစ္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔အထိဝန္ၾကီးသက္တမ္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမယ္႔ ဦးမင္းေက်ာ္လြင္သည္ မြန္တိုုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္ပါ။သူသည္ (၁၉၆၀)ခုုနွစ္ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္၊ဘီလူးကၽြန္း၊ေခ်ာင္းဆံုုျမိဳ႕နယ္၊ရြာလြတ္ရြာမွာ ေမြးဖြားခဲ႔သူပါ။

ငယ္စဥ္ခါကေတာ႔ အစိုုးရအေျခခံပညာေရးကိုု ေမြးဖြားရာဇာတိမွာဘဲ မူလတန္းကေန အထက္တန္းအထိပညာသင္ၾကားခဲ႔ပါတယ္။ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ က မြန္ျပည္နယ္ေဒသေကာလိပ္မွာ ပထမနွစ္နဲ႔ ဒုုတိယနွစ္၊ ရန္ကုုန္စက္မႈ တကၠသိုုလ္မွာေတာ႔ တတိယနွစ္ကေန ဆ႒မနွစ္အထိ ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီ ယာဘာသာရပ္ကိုုသင္ယူခဲ႔ျပီး (၁၉၈၄)ခုုနွစ္အေရာက္မွာေတာ႔ B.E(Civil)နဲ႔ ေက်ာင္းျပီးခဲ႔သူပါ။

ေက်ာင္းျပီးလိုု႔ေနာက္တစ္နွစ္ (၁၉၈၅)ခုုနွစ္ကစလိုု႔ (၂၀၀၀)ခုုနွစ္အထိ ေဆာက္လုုပ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာနမွာအင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ႔ပါတယ္။ေနာက္ပိုုင္းမွာေတာ႔ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ကေနႏႈတ္ထြက္လိုု႔ (၂၀၀၀)ခုုနွစ္မွ (၂၀၀၂)ခုုနွစ္အထိ အလြတ္တန္းအတိုုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာ၊(၂၀၀၂)ခုုနွစ္မွ (၂၀၁၄)ခုုနွစ္အထိ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ တာဝန္ခံျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပေတြမွာလုုပ္ကိုုင္ခဲ႔သူပါ။

ဇနီး ၊သမီး၊သား မိသားစုုဝင္ (၄)ေယာက္ရွိတဲ႔ ဦးမင္းေက်ာ္လြင္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s