မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုုမွန္၊ပဥၥမေန႔အစည္းအေဝး

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၄ ဇြန္လ ၂၀၁၇

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုုမွန္ ပဥၥမေန႔အစည္းအေဝးကိုု ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမမွာ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ႔တာပါ။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုုတိယသက္တမ္း တစ္နွစ္ေက်ာ္အၾကာမွာေတာ႔ ပံုုမွန္အစည္းအေဝးအၾကိမ္ေပါင္းက်င္းပလာခဲ႔တာ (၆)ၾကိမ္ေျမာက္ရွိေနပါျပီ။ (၆)ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးမွာကိုုဘဲ က်င္းပလာတဲ႔ရက္(၅)ရက္ေျမာက္ အစည္း အေဝးရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ (၅)ရက္ေျမာက္အစည္းအေဝးမွာေတာ႔ ျပည္နယ္ကိုုယ္စားျပဳ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုု္ယာ္စားလွယ္ (၃၁)ေယာက္ရွိတဲ႔အနက္ ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ဘ႑ာေရးနွင္႔စီမံကိန္း ဝန္ၾကီးနဲ႔ သထံုုျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)က လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္တိုု႔က ခြင္႔တိုုင္ၾကား ထားတဲ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကိုုတက္ေ ရာက္နိုုင္ျခင္းမ ရွိခဲ႔ပါဘူး။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းေ ၾကညာျပီးေနာက္မွာေတာ႔ ၾကယ္ပြင္႔ျပေမးခြန္းအေနနဲ႔ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာခင္နိုုင္ဦးက ေတာင္စြန္းျပည္သူ႔ပန္းျခံ ျပည္သူ႔လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ သက္ဆိုုင္ရာဝန္ၾကီးကိုု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတဆင္႔ေမးျမန္းရာမွာေတာ႔ ဝန္ၾကီး ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္မွ အဆိုုပါပန္းျခံေျမေနရာမွာ ျမန္မာ႔မိရထား ပိုုင္ေျမျဖစ္ တဲ႔အတြက္ အဆိုုပါဌာနကဘဲ စီမံခန္႔ခြဲသြားမွာျဖစ္ျပီး ပန္းျခံကိုုေတာ႔ မူလအတိုုင္းအသံုုးျပဳနိုုင္တယ္လိုု႔ျပန္
လည္ေျဖၾကားခဲ႔ပါတယ္။

ေဒါက္တာခင္နိုုင္ဦးမွ ဆက္စပ္ေမးခြန္းျဖစ္တဲ႔ အဆိုုပါပန္းျခံအတြင္း ျပည္ခိုုင္ျဖိိဳးပါတီမွ အသံုုးျပဳေနတာနဲ႔ပက္သက္ျပီး ေမးျမန္းရာမွာေတာ႔ ဝန္ၾကိီးကမသိရွိေၾကာင္းနဲ႔ စီစစ္ေျဖရွင္းသြားမယ္လိုု႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔ပါတယ္။

သထံုုျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေဒၚခိုုင္ခိုုင္လဲ႔က သုုဝဏၰဝတီျမိဳ႕ ၊က်ိဳက္ေကာ္ရပ္ကြက္ရွိ ရန္ကုုန္- ေမာ္လျမဳင္အေဝးေျပးလမ္းေပၚ နွစ္စဥ္မိုုးရာသီေရာက္တိုုင္းေရေက်ာ္ေနတဲ႔ကိစၥနဲ႔ပက္ သက္ျပီး ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ႔ပါတယ္။

ဒီေနာက္မွာေတာ႔ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္မွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုုးရပိုုင္၊ျပည္သူပိုုင္ေျမေနရာငွားရမ္းထားမႈနဲ႔ ပက္သက္ျပီးသိရွိလိုုေၾကာင္းေမးျမန္း ရာမွာေတာ႔ သက္ဆိုုင္ရာ ဘ႑ာ၊စီမံဝန္ၾကီး မရွိတဲ႔ အတြက္ ဗမာတိုုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးက ကိုုယ္စားျပန္လည္ေျဖၾကားေ ပးခဲ႔ပါတယ္။

ေျဖၾကားရာမွာေတာ႔ အခ်က္အလက္ျပည္႔စံုုျခင္းမရွိလိုု႔ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးေနာက္ပိုုင္း သတ္မွတ္ကာလအတြင္း စာရင္းဇယားနဲ႔တကြျပန္လည္ တင္ျပသြားမယ္လိုု႔ ကတိေပးေျပာၾကား သြားခဲ႔ပါတယ္။

က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္ စားလွယ္ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင္႔မွ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ေစ်းသစ္အေနာက္ဘက္ က်ိဳက္မေရာေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုုင္းကားမ်ားရပ္နားသည္႔ကိစၥနဲ႔ပက္သက္ျပီး ေမးျမန္းရာ မွာေတာ႔ သက္ဆိုုင္ရာဝန္ၾကီး ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္က ျပည္နယ္ယထက မွတဆင္႔ ျပန္လည္ တင္ျပေပးဖိုု႔ ေျဖၾကားရာမွာေတာ႔ ကိုုယ္စားလွယ္ေတာ္မွ ေက်နပ္မႈမရွိတဲ႔အတြက္ ဝန္ၾကီးနဲ႔အတူ ကိုုယ္စားလွယ္တိုု႔မွ အဆိုုပါေျမျပင္သိုု႔ကြင္းဆင္းျပီး ပူးေပါင္းေျဖရွင္းသြားၾကဖိုု႔ ရွိပါတယ္။

ေနာက္ဆံုုးအေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ အစိုုးရစတင္တာဝန္ယူခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆-၁၇ ဒုုတိယ (၆)လတာကာလ ေအာက္တိုုဘာလမွ မတ္လအထိ အစိုုးရရဲ႕ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္နဲ႔ပက္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္သိုု႔ တင္ပိုု႔ထားတဲ႔အစီရင္ခံစာ ကိုုေဆြးေႏြး ရာမွာေတာ႔ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္ အလက္မမွန္ကန္တာေတြ၊ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုုက္ညီတာေတြ၊အခ်က္လက္ျပည္႔စံုုမႈ မရွိတာေတြကိုု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စား လွယ္ (၅)ဦးကေထာက္ျပေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ႔ပါတယ္။

ကိုုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈအျပီးမွာေတာ႔ အဆိုုပါအစီရင္ခံစာနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုု မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိဖိုု႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဒၚတင္အိက အတည္ျပဳျပီး ပဥၥမေန႔အစည္းအေဝး ကိုုရပ္နားခဲ႔ပါ တယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s