လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္

17904497_826242970878954_2516436628356956276_n

ေမာ္လၿမိဳင္၊၁၆ ဧၿပီ ၂၀၁၇

လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ ထိုမူဟန္
ေပ်ာ္ရန္ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ။

လူႀကီးလူငယ္ အသြယ္သြယ္
လူရြယ္ အားလံုးပါ။

အႏၲရာယ္ကင္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း
ေဖာ္သင္း ေဘးရန္ကြာ။

႐ိုးရာမပ်က္ ဆင္ႏႊဲလ်က္
ေရခြက္ ကိုယ္စီသာ။

ေရႁပြတ္ပက္ျဖန္း ေရေသနတ္ထမ္း
ေလွ်ာက္လွမ္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ။

လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ ဆင္ႏႊဲရန္
သံလြင္ဥယ်ာဥ္မွာ။

ထိုမွတဖန္ ေလွ်ာက္ၾကရန္
ဗဟိုမ႑ပ္သာ။

ႏႊဲေပ်ာ္လိုသူ အမ်ားလူ
ညီတူ ေပ်ာ္ၾကမွာ။

ေႏြးေႏြးလိႈင္
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s