ျပည္ေထာင္စု ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမၼတႏိုင္ငံ

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၄ မတ္လ ၂၀၁၇

အမတ္မမိကြမ္းခ်မ္းက မြန္ျပည္နယ္က တံတားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နာမည္ေျပာင္းရန္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိျပဳသည္။
ကန္႔ကြက္သူေတြလည္း ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ေထာက္ခံသူေတြ ေထာက္ခံၾကသည္။
စုိေျပကေတာ့ ေထာက္ခံသည့္ ဘက္တြင္ ပါသည္။
တံတားတစ္ခုထဲတင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္နာမည္မဟုတ္ အျခားေသာ အရာေတြကုိပါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နာမည္ေပးသင့္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာဆုိရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဘာညာ သာရကာ ဆုိၿပီး ေျပာျပမေနခ်င္ေတာ့။
အားလံုးလည္း သိၿပီးသားမုိ႔လား။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘာလဲဆုိတာ။ မသိရင္ လမ္းေဘးက စာအုပ္ဆုိင္တစ္ခုကုိသြား။ ၀ယ္ဖတ္လုိက္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း စာအုပ္ေတြက ရာႏွင့္ခ်ီၿပီးရွိသည္။
ဒီေတာ့ ရွင္းျပေနရင္ ရႈပ္ႏုိင္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဂုဏ္ျပဳရမည္။
အခု အခ်ိန္ထိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဂုဏ္ျပဳထားတာဆုိလုိ႔ လမ္းတစ္ခုႏွင့္ ေစ်းတစ္ခုသာရွိသည္။
ၿမဳိ႕တုိင္းမွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္နာမည္ႏွင့္ လမ္းေတြရွိသည္။ အဲ့ဒါေတြက သိပ္နာမည္မႀကီးေတာ့ ထည့္မေျပာခ်င္။
ၿပီးေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဆုိတုိင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ရည္ညႊန္းတာမဟုတ္ႏုိင္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းတုိ႔၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔တုိ႔လည္း ရွိေသးသည္။

အဲ့ေတာ့ တံတားနာမည္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနာမည္ေပးတာကုိ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိ။
တံတားတစ္ခုမွာနာမည္ေပးရုံႏွင့္ ရပ္မေနသင့္။
တံတားတုိင္းကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နာမည္ကို ေျပာင္းရမည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတား အမွတ္ ၁ ၊ ၂ ၊ ၃၊ ၄၊ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ။
တံတားေပါင္း ၁၀၀ ရွိရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမွတ္ (၁၀၀) တံတား။ အဲ့လုိေပးရမည္။

ဒါတင္မကေသး။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေတြကုိလည္း ႏုိင္ငံအႏွံ႔မွာ စုိက္ထူရမည္။
အဲ့အေတြးရွိတာ စုိေျပ ကေလးဘ၀ ကတည္းက။
အခုလုိ NLD အစုိးရတတ္လာေတာ့မွပဲ စုိေျပ႕ ဆႏၵျပည့္၀ေတာ့သည္။
ေလာေလာဆယ္ ဗမာေတြ မ်ားသည့္ေနရာေတြမွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ရွိသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း အခ်ဳိ႕မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေတြကို မေတြ႕ရေသး။

အခ်ဳိ႕ကလည္း တႏုိင္တပုိင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ဆုိၿပီး လုပ္ၾကတာေတြရွိသည္။
ဒါေပမဲ့ စံခ်ိန္မမွီ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို ရုပ္ဆုိးဆုိးလုပ္လုိ႔လုပ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ပုကြကြလုပ္လုိ႔လုပ္နဲ႔။ အဆင္မေျပလွ။
ဒါေၾကာင့္ အစုိးရအေနနဲ႔ ေတာေရာၿမဳိ႕ပါမက်န္ စံခ်ိန္မွီဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေတြ ထုလုပ္ေပးသင့္သည္။

တကယ္ဆုိ ေၾကးဆုိတာ တတိယတန္းစား။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ဒီထက္ ဂုဏ္ျပဳသင့္သည္။
ဒီေတာ့ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေရႊရုပ္ဆုိၿပီး လုပ္လွ်င္ ပုိေကာင္းမည္။
အခုေၾကးရုပ္ေတြ ေနရာမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရႊရုပ္ေတြႏွင့္ အစားထုိးသင့္သည္။
ေက်ာက္စိမ္းေပါသည့္ ေဒသမွာဆုိလွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာက္စိမ္းရုပ္ေတာင္လုပ္သင့္ေသးသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရႊရုပ္ကိစၥ ခဏထားၿပီး တံတားကိစၥျပန္ဆက္ရေအာင္။
အဲ…. တံတားတုိင္းကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနာမည္ေပးၿပီးရင္ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။
လမ္းတုိင္းကိုလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနာမည္ေပးသင့္သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၁၀၅၊ ၁၀၀၆၊ ၁၀၀၀၇၊ အဲ့လုိမ်ဳိးေပါ့ေလ။

လမ္းေတြၿပီးလွ်င္ ၿမဳိ႕နာမည္ေတြပါ ေျပာင္းသင့္သည္။
ရန္ကုန္ဆုိတာ ရုိးလွၿပီ။ ၾကာလည္းၾကာၿပီ။
အဲ့ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းၿမဳိ႕ဆုိၿပီးေပးရမည္။
အခု ေအာင္ဆန္းၿမဳိ႕ဆုိၿပီး ေပးထားတာက အင္းစိန္ထဲက ရပ္ကြက္ေလးျဖစ္ေနၿပီ။
ဒါဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ေစာ္ကားျခင္းပင္။

ဒီေတာ့ ပူူတာအုိကေနစၿပီး ေကာ့ေသာင္းအထိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းၿမဳိ႕ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ဆုိၿပီးေပးသင့္သည္။
ဒါေတြဟာ ျပည္သူေတြက လုပ္လုိ႔မျဖစ္။
အစုိးရက အာဏာစက္ႏွင့္ လုပ္မွျဖစ္မည္။
အခုအစုိးရကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ အေလးထားသူဆုိေတာ့ အဲ့လုိမ်ဳိး နာမည္ေတြ ေျပာင္းေပးလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

တကယ္ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ စတုတၳျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး ထူေထာင္သူဆုိလွ်င္လည္း မမွား။
သူ႔ေၾကာင့္ ပင္လံုညီလာခံေတြ ဘာေတြျဖစ္လာၿပီး အခုလုိ ျမန္မာျပည္ နယ္နိမိတ္ကုိ ရျခင္းျဖစ္သည္။
ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္ဆီကလည္း လြတ္လပ္ေရးရသည္။

ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံ၏ နာမည္ကုိပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနာမည္ေပးသင့္သည္။
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္္မာႏုိင္ငံအစား။
ျပည္ေထာင္စု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဟု ေျပာင္းလုိက္လွ်င္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ။

အုိ….။ ဒါေတြတင္ ဘယ္ဟုတ္ေသးလုိ႔တုန္း။
ကဗ်ာထဲမွာေတာင္ “မိဘတုိင္းကကြယ္ ဗုိလ္ေအာင္ဆန္းလုိ သူရဲေကာင္းေတြ ေမြးရမယ္” ဆုိၿပီး ေရးစပ္ခဲ့ေသးတာပဲ။
အဲ့ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ေမြးသမွ်ကေလးတုိင္းကုိ ေအာင္ဆန္း ဆုိတဲ့ နာမည္ေပးသင့္သည္။
ေအာင္ဆန္းေတြ မ်ားေနလွ်င္ေတာ့
ထံုးစံအတုိင္း ေအာင္ဆန္း ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ေပါ့။

စုိေျပ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s